Hopp til hovedinnhold

Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-348
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2019)

   Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen

   Fagbokforlaget

   s.97-124.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten

   Universitetsforlaget

   s.156-175.

 • Bøker og kapitler
  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland

 • Formidling
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Tilskuerrollen

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Helgøy, Guttorm Hermann

   (2019)

   Innsatsteam mot mobbing

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Sosial kompetanse

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Elever som viser problematferd i skolen

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2019)

   Hva er utfordringene når skolen skal arbeide med «negativ språkbruk»? Sett ut fra et organisasjonsutviklingsperspektiv.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Gusfre, Kari Stamland

   (2019)

   The Schools Internal Resource Team against bullying

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Grønnestad, Kjetil; Bergin, Alf

   (2018)

   Ta mobbebrillene på

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   Programbasert forebygging og problemløsning

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   læringsstøtte og spørsmålsekvenseer

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2015)

   Klasseledelse med vekt på læringsstøtte

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Ungdomstrinn i utvikling, Klasseledelse

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Praktisk og variert undervisning

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2014)

   Oppfølgingskurs i klasseledelse, Respekt og Zero

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Størksen, Svein Bjørn

   (2012)

   Hjem-skole samarbeid

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2011)

   Læringsmiljø- klasseledelse og relasjonsbygging

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2011)

   Arbeid med traumatiserte barn og unge

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Elever med atferdsproblemer

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Aggresjon og sosial kompetanse

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Klasseledelse

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2010)

   Vil avdekka mobbinga

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2009)

   Klasseledelse

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2009)

   Klasseledelse

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway