Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2019)

   Om Husserls syn på perseptuell begrunnelse

   Norsk Filosofisk tidsskrift

   ISSN 0029-1943.

   Volum 54.

   Hefte 1-2.

   s.84-95.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2901-2019-01-02-08

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2018)

   Interest and pregivenness in Husserl's genealogy of logic

   Studia Phænomenologica

   ISSN 1582-5647.

   Volum XVIII.

   s.49-70.

   DOI: 10.5840/studphaen2018183

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2012)

   Introduction to Part I: Players and play

   Springer

   s.11-16.

   DOI: 10.1007/978-94-007-4249-9_2

  • Sageng, John Richard; Fossheim, Hallvard; Larsen, Tarjei Mandt

   (2012)

   General introduction

   Springer

   s.1-7.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   McDowell and the Openness of Experience

   Unipub forlag

   s.11-26.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Merleau-Ponty and the Other World of Painting

   Journal of the British Society for Phenomenology

   ISSN 0007-1773.

   Volum 34.

   Hefte 1.

   s.45-56.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2002)

   Husserl and the Problem of Introduction

   Recherches husserliennes

   ISSN 1377-9613.

   Volum 18.

   s.91-116.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1999)

   En presentasjon av Derridas dekonstruksjon i lys av hans lesning av Husserl

   Norsk Filosofisk tidsskrift

   ISSN 0029-1943.

   Volum 34.

   s.135-148.

 • Bøker og kapitler
  • Sageng, John Richard; Fossheim, Hallvard; Larsen, Tarjei Mandt

   (2012)

   The Philosophy of computer games

   Springer

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Non-Conceptual Aspects of Experience

   Unipub forlag

  • Hallvard J., Fossheim; Sageng, John Richard; Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Non-conceptual aspects of experience

   Unipub forlag

  • Larsen, Tarjei Mandt; Bærøe, Birgit; Sageng, John Richard

   (2000)

   Deterritorializations: Art and Aesthetics in the 90s

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1992)

   Personlighetstyper: C. G. Jungs typologiske modell

 • Formidling
  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2018)

   Husserl's Circularity Argument for the Epoché

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2018)

   Husserl's Circularity Argument for the Epoché

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2017)

   Husserl on Perceptual Justification

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2016)

   Husserl's Argument from the Problem of Transcendence

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2016)

   Husserl's Argument from the Problem of Transcendence

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2016)

   Husserl's Argument from the Problem of Transcendence

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2013)

   Husserl and the Problem of Radical Scepticism

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2013)

   Husserl and the Riddle of Cognition

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2008)

   The Pictoriality of Video Game Entities

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2007)

   The Derivative Reality of Computer Game Entities

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2006)

   Experience and Experiencing in Husserl

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2005)

   Husserl and the Problem of Radical Scepticism

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2005)

   Notes for a Phenomenology of Virtual Objects

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2005)

   Experience, Experiencing and Objecthood in Husserl

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Is Husserl’s Theory of Intentionality Internalist

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2001)

   Husserl and the Riddle of Cognition

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2000)

   The Problem of the Reduction in "The Idea of Phenomenology"

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2000)

   Spontaneity and Receptivity in McDowell and Husserl

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1998)

   Grøtvedts konspirasjonsteori

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1997)

   Forbrytersk filosofi?

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1997)

   Fornuftig pessimisme

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1996)

   Antikk populærfilosofi

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1996)

   Kuhns vitenskapelige revolusjon

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1996)

   Gavens imperativer

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1993)

   I svev med Derrida

   Vagant

   ISSN 0802-0736.

   Volum 4.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1993)

   Jacques Derrida – en filosofisk femtekolonnist

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1993)

   lite dekonstruktivt leksikon

   Impuls : Tidsskrift for psykologi

   ISSN 0801-2911.

   Volum 47.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1992)

   Pornografien som forestillingsverden

   Impuls : Tidsskrift for psykologi

   ISSN 0801-2911.

   Volum 46.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1992)

   Noter til litteraturen

   Impuls : Tidsskrift for psykologi

   ISSN 0801-2911.

   Volum 46.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway