Hopp til hovedinnhold

Tove Flack

Ekstern uten utbetaling

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-345
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Flack, Tove

   (2020)

   Relational aggression and relational inclusion in adolescents: the role of empathic concern for victims of relational aggression and perspective taking

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   DOI: 10.1080/13632752.2020.1790798

  • Flack, Tove

   (2017)

   Relational aggressive behaviour: the contributions of status stress and status goals.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.127-141.

   DOI: 10.1080/13632752.2016.1255428

  • Flack, Tove; Salmivalli, Christina; Idsøe, Thormod

   (2011)

   Peer relations as a source of stress? Assessing affiliation- and status-related stress among adolescents

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 8.

   Hefte 4.

   s.473-489.

   DOI: 10.1080/17405629.2011.558312

 • Bøker og kapitler
  • Flack, Tove

   (2010)

   INNBLIKK- et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbesak eller voksenkonflikt?

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005

 • Formidling
  • Flack, Tove

   (2020)

   Det krever mot å stå opp for andre

   Utdanningsnytt.no

  • Flack, Tove

   (2014)

   Temakveld om mobbing

  • Flack, Tove

   (2014)

   Foresatte!: Temasamling med fokus på mobbing

  • Flack, Tove

   (2014)

   «Skjult mobbing er svært utbreidd, og dei som står i spissen, veit kva dei gjer"

  • Flack, Tove

   (2014)

   Skolesviket. Kristian og Robert ble mobbet som barn - uten at skolen løftet en finger

  • Flack, Tove

   (2014)

   Mener PISA-jag ga mer mobbing

  • Flack, Tove

   (2014)

   Hvordan bekjempe nett-troll?

  • Flack, Tove

   (2014)

   Vold og trusler i klasserommet

  • Flack, Tove

   (2014)

   Tidlig støtte forebygger mobbing

  • Flack, Tove

   (2014)

   Mobbere kan slite senere i livet

  • Flack, Tove

   (2014)

   fakkeltog mot mobbing

  • Flack, Tove

   (2014)

   Slik oppdager du at barnet ditt er en mobber

  • Flack, Tove

   (2014)

   Forsker: – Barn som mobber kan få store problemer senere i livet

  • Flack, Tove

   (2014)

   Vil stoppe mobberne allerede i barnehagen

  • Flack, Tove

   (2014)

   Tror barn er dårligere til å tolke ansiktsuttrykk

  • Flack, Tove

   (2014)

   Mobbing: hva kan foreldre gjøre mm

  • Flack, Tove

   (2014)

   - De fleste foreldre opplever at barnet oppfører seg dårlig i barnehagen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Hvilke sosiale og følelsesmessige konsekvenser kan mobbing medføre og hvordan kan vi mest effektivt forhindre at mobbekulturer får utvikle seg?

  • Flack, Tove

   (2013)

   Hvordan håndtere mobbing i praksis? Et foredrag om metoder for å oppdage og stoppe mobbing i skolen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Tidlig idenfisering og håndtering av begynnende mobbeåtferd i barnehage og skule

  • Flack, Tove

   (2013)

   Skoler definerer mobbing ulikt, viser ny forskning

  • Flack, Tove

   (2013)

   Forelesning om mobbing for PPU

  • Flack, Tove

   (2013)

   Forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobbing

  • Flack, Tove

   (2013)

   Om arbeidet veiledergruppene skal gjøre, forventninger og roller

  • Flack, Tove

   (2013)

   Den skjulte mobbingen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Relasjonell mobbing i en digital hverdag

  • Flack, Tove

   (2013)

   - Vi trenger mer forskning og kunnskap om psykisk helse

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobberen-hvem er det?

  • Flack, Tove

   (2013)

   Avdekker mobbere: Snakk konkret med alle i klassen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mangefull forståelse

  • Flack, Tove

   (2013)

   - Vanlig at mobbing ikke oppdages av skolene

  • Flack, Tove

   (2013)

   Hvordan har du hatt det på nettet i dag?

  • Flack, Tove

   (2013)

   Tanja (16): – Jeg har alltid blitt mobbet

  • Flack, Tove

   (2013)

   Dette avlsører om barnet ditt blir mobbet

  • Flack, Tove

   (2013)

   Jentemobbing foregår i det skjulte

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt

  • Flack, Tove

   (2013)

   Vil flytte mobbere

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Ser ikke at egne barn mobber

  • Flack, Tove

   (2013)

   Skal stoppe mobbingen alt i barnehagen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Kroppen avslører om barnet ditt blir mobbet

  • Flack, Tove

   (2013)

   -- Forelde vil helst lukke øynene om barna deres plager andre

  • Flack, Tove

   (2013)

   - Det er bedre å bli slått

  • Flack, Tove

   (2013)

   Snever mobbeforståelse i skolen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Avdekker mobberne: – Snakk konkret med alle i klassen

  • Flack, Tove

   (2013)

   Mobbing

  • Flack, Tove

   (2013)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2012)

   Ingen nedgang i mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove

   (2012)

   Svarte leserne om mobbing

  • Flack, Tove

   (2012)

   Guttene mobber mest

  • Flack, Tove

   (2010)

   Lett å mobbe digitalt

  • Flack, Tove

   (2009)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2009)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2009)

   Skolen gjør vondt værre

  • Flack, Tove

   (2009)

   jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2009)

   Ikke mye mobbing her

  • Flack, Tove

   (2009)

   Sola-skolen mobiliserer alle mot mobbing

  • Flack, Tove

   (2009)

   Kritiserer tiltak mot jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Flere barn og unge rammes av digital mobbing: snakk om mobilmobbing....

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Et blikk kan være nok

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter

  • Flack, Tove

   (2008)

   Dotter mi- ein mobbar?

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Et blikk kan være nok

  • Flack, Tove

   (2008)

   Ny metode skal avdekke mobbing i skolen

  • Flack, Tove

   (2008)

   Lærere må trenes i tiltak mot mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Gutter og jenter mobber likt

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skolen for dårlig på mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Slåsskjempen viser seg fram, men baksnakkeren må vi søke etter!

   ?

  • Flack, Tove

   (2008)

   Russ mobber medelever på nettet

  • Flack, Tove

   (2008)

   Slik kan skjult mobbing avdekkes

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Vil avdekke skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Lovbrudd i skolen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Lærere kontrollerer barnas gjestelister Forsker i het bursdagsdebatt

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skolen gjør vondt verre

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Mobbing Zero

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing i Respekt programmet

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Auestad, Gaute; Flack, Tove

   (2008)

   Mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing, Respekt

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2008)

   Ekspert enig med foreldrene

  • Flack, Tove

   (2008)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbekurs

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Om jentemonning

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Bry deg!

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbing/jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Presentasjon av dr.grads studien

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing/mobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt

  • Flack, Tove

   (2007)

   Skult mobbing - for foreldre

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing - hjelp og rettleiing

  • Flack, Tove

   (2007)

   barneoppdragelse

  • Flack, Tove

   (2007)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Ledelse av barn

  • Flack, Tove

   (2007)

   Skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Oppdragelse

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero. Erfaringer med tiltaksutvikling knyttet til skjult mobbing

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt

  • Flack, Tove

   (2007)

   Jentemobbing Respekt

  • Flack, Tove

   (2007)

   Zero

  • Flack, Tove

   (2007)

   Mobbekurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering i Zero

  • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering i Zero Zero-kurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering og videreføring zero-kurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Skolene må vise varme og sette tydelige grenser

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing mest lumsk

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2006)

   Problemløsing knyttet til mobbing Zero-kurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemiljøer på godt og vondt

  • Flack, Tove

   (2006)

   Forankring av Zeroprogrammet

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbere skal angis av elever

  • Flack, Tove

   (2006)

   Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing Zero-kurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbing Kurs for elever

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbing Zero-kurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Implementering og videreføring Zero-kurs

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2006)

   Jentemobbing - Erfaring fra case Kurs for ressurspersonene i Zero

  • Flack, Tove

   (2006)

   Mobbing

  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbing i skolen

  • Flack, Tove

   (2005)

   Utestengt og baksnakket ? om relasjonell aggresjon?

  • Flack, Tove

   (2005)

   Jentemobbing

  • Flack, Tove

   (2005)

   Jenter på godt og vondt

  • Flack, Tove

   (2005)

   Ledelse av barn Om barneoppdragelse og grensesetting for småbarnsforeldre

 • Kunstnerisk produksjon
  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbing for foreldre

  • Flack, Tove

   (2005)

   Connect

  • Flack, Tove

   (2005)

   Mobbing

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway