Hopp til hovedinnhold

Martin Gjelsvik

Ekstern

Handelshøgskolen ved UiS

Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gjelsvik, Martin

   (2018)

   Universities, innovation and competitiveness in regional economies.

   International Journal of Technology Management

   ISSN 0267-5730.

   Volum 76.

   Hefte 1-2.

   s.10-31.

   DOI: 10.1504/IJTM.2018.10009596

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2018)

   Why do firms collaborate with local universities?.

   Regional studies

   ISSN 0034-3404.

   Volum 52.

   Hefte 11.

   s.1525-1536.

   DOI: 10.1080/00343404.2017.1413237

  • Gjelsvik, Martin

   (2017)

   Economic Transformations of Regions: The Role of Banks.

   Strategic Change

   ISSN 1086-1718.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.35-51.

   DOI: 10.1002/jsc.2107

  • Tveterås, Ragnar; Rørheim, John-Erik; Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl; Asheim, Bjørn Terje

   (2017)

   Omstilling i Stavangerregionen og Forus næringspark mellom markeder og politiske planprosesser.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 131.

   Hefte 2.

   s.66-75.

  • Gjelsvik, Martin; Haus-Reve, Silje

   (2016)

   Innovation in a globalizing world: within or beyond local clusters?.

   International Journal of Management and Enterprise Development

   ISSN 1468-4330.

   Volum 15.

   Hefte 2-3.

   s.101-126.

   DOI: 10.1504/IJMED.2016.078221

  • Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   University Collaboration for Sustainable Competitive Advantage: A Resource-Based Perspective. I: Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies.

   Routledge

   ISBN 9781138945326.

   s.179-196.

  • Gjelsvik, Martin; Aarstad, Jarle

   (2016)

   Entrepreneurial industry structures and financial institutions as agents for path dependence in Southwest Norway: the role of the macroeconomic environment.

   European Planning Studies

   ISSN 0965-4313.

   DOI: 10.1080/09654313.2016.1226786

  • Gjelsvik, Martin; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve

   (2016)

   Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Hefte 7.

   s.74-86.

  • Gjelsvik, Martin

   (2015)

   Offentlige lederes holdninger som potensial for innovasjon. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1587-4.

   s.193-212.

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   Organizing Product Innovation: Hierarchy, Market or Triple-Helix Networks?.

   Triple Helix: A Journal of University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship

   ISSN 2590-0366.

   Volum 1.

   Hefte 3.

   s.1-21.

   DOI: 10.1186/s40604-014-0003-0

  • Gjelsvik, Martin

   (2014)

   Capabilities for Innovation in a Globalizing World: From Nearby or at a Distance.

   Entrepreneurial Business and Economics Review

   ISSN 2353-883X.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.7-20.

   DOI: 10.15678/eber.2014.020202

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   The Combined Impact of Manager, Firm and Regional Capabilities on Innovation in Firms.

   Entrepreneurship and Regional Development

   ISSN 0898-5626.

   Volum 25.

   Hefte 5-6.

   s.500-520.

   DOI: 10.1080/08985626.2013.798353

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   How open is open innovation?.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.2-21.

  • Gjelsvik, Martin; Nordhaug, Odd; Gooderham, Paul N.

   (2013)

   Case E: Gained in translation: the import, translation and development of a US sales and management concept. I: International Management: Theory and Practice.

   Edward Elgar Publishing

   ISBN 978-1-78100-438-8.

   s.187-206.

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2012)

   Innovasjonsnettverk i norske storbyklynger: Når nærhet blir et problem for innovative virksomheter.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Hefte 7.

  • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard

   (2011)

   The regional dynamics of innovation: A comparative study of oil and gas industry development in Stavanger and Aberdeen.

   International Journal of Innovation and Regional Development

   ISSN 1753-0660.

   Volum 3.

   Hefte 3-4.

   s.305-323.

   DOI: 10.1504/ijird.2011.040528

  • Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin

   (2010)

   The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework. I: Energy and Innovation: Structural Change and Policy Implications.

   Purdue University Press

   ISBN 978-1-55753-578-8.

   s.213-232.

  • Westnes, Petter; Hatakenaka, Sachi; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard

   (2009)

   The Role of Universities in Strengthening Local capabilities for Innovation.

   Higher Education Policy

   ISSN 0952-8733.

   Volum 22.

   s.483-503.

  • Gjelsvik, Martin

   (2006)

   Radical Innovations and Strategy as Co-evolutionary Processes. I: Lines, R., Stensaker, I.G. & Langley, A. (eds.): New perspectives on organizational change and learning.

   Fagbokforlaget

   ISBN 82-450-0288-7.

  • Gjelsvik, Martin

   (2005)

   Radikale innovasjoner og strategi.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.50-60.

  • Gjelsvik, Martin

   (1998)

   Nye fleksible arbeidsformer: effecter for bedrifter og arbeidstakere.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 2.

   s.20-34.

 • Bøker og kapitler
  • Brun, Eric Christian; Sætre, Alf Steinar; Gjelsvik, Martin

   (2020)

   Benefits of ambiguity. I: Managing medical technological innovations : Exploring multiple perspectives.

   World Scientific

   ISBN 9789811204685.

   s.329-353.

   DOI: 10.1142/9789811204692_0011

  • Gressgård, Leif Jarle; Gjelsvik, Martin; Leknes, Einar

   (2016)

   Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling I næringslivet..

   ISBN 9788249008773.

  • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid

   (2015)

   Forskerblikk på politikk og samfunn.

  • Gjelsvik, Martin

   (2012)

   Scenarier 2029 - Regioners innovasjonsevne.

  • Gjelsvik, Martin

   (2012)

   LYSE teser.

  • Blomgren, Atle; Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011.

  • Gjelsvik, Martin; Blomgren, Atle

   (2010)

   The Regional Financial Cluster and its importance for the Offshore Wind Cluster.

  • Gjelsvik, Martin; Berrefjord, Ole; Nødland, Svein Ingve; Blomgren, Atle

   (2008)

   Kampen om kompetansen - arbeidsmarkedsscenarier 2020.

  • Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin

   (2007)

   Samspill om innovasjon i petroleumsnæringen.

  • Westnes, Petter; Hatakenaka, Sachi; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard

   (2007)

   2007/093 Kompetanse og aktivitet. En gjennomgang av aktivitetsmidler til barn og ungdom fordelt via særforbundene .

  • Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2007)

   Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk.

  • Gjelsvik, Martin

   (2007)

   Innovasjonsledelse: Ledelse av innovasjon og internt entrepenørskap.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-0275-1.

  • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard

   (2006)

   The Regional Dynamics of Innovation: A comparative study of oil and gas industry development in Stavanger and Aberdeen.

  • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard

   (2006)

   From "Black Gold" to "Human Gold" - A Comparative study of the Oil and Gas Industry in Stavanger and Aberdeen.

  • Hatakenaka, Sachi; Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin; Lester, Richard

   (2006)

   From Black gold to Human Gold: A comparative case study of the transition from a resource-based to a knowledge economy in Stavanger and Aberdeen.

  • Gjelsvik, Martin

   (2004)

   Radikale innovasjoner i etablerte foretak.

   Fagbokforlaget

   ISBN 82-450-0098-1.

  • Gjelsvik, Martin

   (1998)

   Employment Relations: Determinants and Consequences.

 • Formidling
  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2018)

   Why do firms collaborate with local universities?.

  • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari; Iakovleva, Tatiana A

   (2017)

   Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille.

   Forskningspolitikk

   ISSN 0333-0273.

   Hefte 3/4.

  • Tveterås, Ragnar; Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2016)

   Forus mellom plan og marked.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   Volum 124.

   Hefte 207.

   s.22-22.

  • Gjelsvik, Martin

   (2015)

   Universiteter og næringsliv må snakke samme språk.

   Fagbladet samfunn og økonomi

   ISSN 1893-3009.

  • Haus-Reve, Silje; Gjelsvik, Martin

   (2014)

   Capabilities for innovation in a globalizing world: to be or not to be in clusters.

  • Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Expanding the Resource-Based View on Strategy: Blending the Literature on Management and Economic Geography.

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Doing it Yourself or Partnering Up? Modes of Innovation and Firms’ Income from New Products in Urban Regions of Norway.

  • Gjelsvik, Martin

   (2012)

   Scenarier 2029 - Sats på skole framfor eldre.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gjelsvik, Martin

   (2010)

   Læring fra Detroit - Detroit var verdens bilhovedstad. Plutselig stod de på bar bakke. Stavanger-regionen lever like ensidig på oljå..

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gjelsvik, Martin

   (2009)

   UTGÅR - se 2010/348.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Westnes, Petter; Gjelsvik, Martin

   (2006)

   Universitetets tredje rolle.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway