Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Studsrød, Ingunn; Enoksen, Elisabeth

   (2020)

   Money as compensation for historical abuse: Redress programs and social exhange theory

   Journal of the History of Childhood and Youth

   ISSN 1939-6724.

   Volum 13.

   Hefte 2.

   s.288-306.

   DOI: 10.1353/hcy.2020.0039

  • Tembo, Memory Jayne; Studsrød, Ingunn; Young, Susan

   (2020)

   Governing the family: immigrant parents’ perceptions of the controlling power of the Norwegian welfare system

   European Journal of Social Work

   ISSN 1369-1457.

   DOI: 10.1080/13691457.2020.1738349

  • Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn; Naujaniene, Rasa; Guzmán, Carolina Muñoz

   (2020)

   Social workers understanding of extended family's position in child welfare in Lithuania, chile and Norway

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.84-107.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i1.285

  • Kucirkova, Natalia; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Lessons for child-computer interaction studies following the research challenges during the Covid-19 pandemic

   International Journal of Child-Computer Interaction

   ISSN 2212-8689.

   Volum 26.

   DOI: 10.1016/j.ijcci.2020.100203

  • Paulsen, Veronika; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Barnet i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse

   Universitetsforlaget

   s.25-38.

  • Studsrød, Ingunn; Mevik, Kate Eileen

   (2019)

   Foreldresamarbeid : muligheter og utfordringer

   Universitetsforlaget

   s.231-244.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina

   (2019)

   The child, the parents, the family and the state - Chile and Norway compared

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14i1.234

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Garcia Quiroga, Manuela

   (2019)

   Children and childhood in Chile: Social worker perspectives

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.236

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Ursin, Marit

   (2019)

   Ivaretakelse av barns rettigheter i sosialt arbeid med familier

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 37.

   Hefte 3-4.

   s.103-117.

   DOI: 10.5324/barn.v37i3-4.3383

  • Jensen, Ida Bruheim; Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Child protection social workers' constructions of children and childhood: An integrative review

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   s.1-14.

   DOI: 10.1111/cfs.12720

  • Johansen, Kristina; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   “Help goes around in a circle”: young unaccompanied refugees’ engagement in interpersonal relationships and its significance for resilience

   International Journal of Migration, Health and Social Care

   ISSN 1747-9894.

   Volum 15.

   Hefte 4.

   s.249-261.

   DOI: 10.1108/IJMHSC-03-2019-0035

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Barnevernspedagogens emosjonelle arbeid : å bruke seg selv

   Universitetsforlaget

   s.95-110.

  • Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Når du er i barnevernet, så er du litt sånn verdiløs

   Universitetsforlaget

   s.120-139.

  • Studsrød, Ingunn

   (2018)

   Utføre oppreisning: Saksbehandle søknader, støtte overlevende og konfrontere en samfunnsmessig skamplett

   Tidsskriftet Norges Barnevern

   ISSN 0800-1014.

   Volum 95.

   Hefte 1.

   s.18-35.

   DOI: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-01-03

  • Tembo, Memory Jayne; Studsrød, Ingunn

   (2018)

   Parents' emotional experiences of their contact With the Child Welfare Services: a synthesis of previous research- a Research review

   Nordic Social Work Research

   ISSN 2156-857X.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   DOI: 10.1080/2156857X.2018.1489885

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Guzmán, Carolina Muñoz; Espinoza, Sandra E. Mancinas

   (2018)

   Conceptualisations of Family and Social Work Family Practice in Chile, Mexico and Norway

   Social Policy and Society

   ISSN 1474-7464.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.637-649.

   DOI: 10.1017/S1474746418000234

  • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Landsby og velferdsstat

   Universitetsforlaget

   s.9-20.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2017)

   Norsk familiepolitikk og sosialarbeideres familieforståelse

   Universitetsforlaget

   s.21-38.

  • Tembo, Memory Jayne; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Foreldreskap i ny kontekst: Når mor og far har migrert til Norge

   Universitetsforlaget

   s.107-124.

  • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Bie, Turid

   (2017)

   Den gode vilje er ikke nok: Fylkesnemndas høring av barn

   Universitetsforlaget

   s.62-79.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals [Når barneverntjenesten involveres i familier: foreldres forståelse av bekymringsmeldingen]

   European Journal of Social Work

   ISSN 1369-1457.

   Volum 19.

   Hefte 6.

   s.946-962.

   DOI: 10.1080/13691457.2015.1081584

  • Vitus, Kathrine; Studsrød, Ingunn; Warming, Hanne

   (2016)

   Unges deltagelse i socialt arbejde mellem paternalistiske, demokratiske og nyliberale rationaler

   Frydenlund Academic

   s.93-119.

  • Espedal, Astrid Sunde; Studsrød, Ingunn; Monsen, Monica Velde

   (2015)

   Voldsutsatte innvandrerkvinner og -menn med etnisk norsk ektefelle : fortellinger om terror, mestring og løsrivelse

   Fagbokforlaget

   s.107-132.

  • Jensen, Bente; Studsrød, Ingunn; Viste, Monica velde

   (2014)

   Partnervold: Under graviditeten var det skikkelig ille

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.18-30.

  • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Parents' perceptions of contact with the Norwegian child welfare services

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.312-320.

   DOI: 10.1111/cfs.12004

  • Willumsen, Elisabeth; Hugaas, Jon Vegard; Studsrød, Ingunn

   (2014)

   The Child as Co-Researcher – Moral and Epistemological Issues in Childhood Research

   Ethics and social welfare

   ISSN 1749-6535.

   Volum 8.

   Hefte 4.

   s.332-349.

   DOI: 10.1080/17496535.2014.894108

  • Rendalen, Knut; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Døråpner eller portvakt? Å være rekrutteringsagent for barnevernforskning

   Tidsskriftet Norges Barnevern

   ISSN 0800-1014.

   Volum 90.

   Hefte 1.

   s.18-31.

  • Studsrød, Ingunn; Bru, Lars Edvin

   (2012)

   Upper secondary school students' perceptions of teacher socialization practices and reports of school adjustment

   School Psychology International

   ISSN 0143-0343.

   Volum 33.

   Hefte 3.

   s.308-324.

   DOI: 10.1177/0143034311412841

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Ulike modeller for gjenopprettende ordninger etter krenkelser, overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg :

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 42.

   Hefte 3/4.

   s.79-103.

  • Studsrød, Ingunn; Bru, Lars Edvin

   (2011)

   Perceptions of peers as socialization agents and adjustment in upper secondary school

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.159-172.

   DOI: 10.1080/13632752.2011.569401

  • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2010)

   Høyere utdanning og praksisnær forskning i profesjonsutdanningene- et eksempel fra sosialt arbeid

   UNIPED (Tromsø)

   ISSN 1500-4538.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.25-36.

  • Studsrød, Ingunn; Bru, Edvin

   (2009)

   The role of perceived parental socialization practices in school adjustment among Norwegian upper secondary school students

   British Journal of Educational Psychology

   ISSN 0007-0998.

   Volum 79.

   Hefte 3.

   s.529-546.

   DOI: 10.1348/000709908X381771

 • Bøker og kapitler
  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen

   (2019)

   Barnevernspedagog : en grunnbok

   Universitetsforlaget

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen

   (2018)

   Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon

   Hefte 73.

  • Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik

   (2017)

   Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat

   Universitetsforlaget

  • Studsrød, Ingunn; Jensen, Bente; Viste, Monica velde

   (2015)

   Partnervold Under graviditeten var det skikkelig ille

   s.146-163.

  • Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Ulike Modeller for gjenopprettede ordninger for krenkelser, overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg

   s.262-283.

  • Studsrød, Ingunn

   (2014)

   Informasjonsbearbeding belyst ved et case

   Universitetsforlaget

   s.188-206.

  • Studsrød, Ingunn

   (2009)

   Perceptions of socialization practices of parents, teachers and peers in reports of school adjustment in upper secondary school

  • Studsrød, Ingunn

   (2000)

   "det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-" En kvalitativ studie av barneverninstitusjonernes bruk av aktivitet

 • Formidling
  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2020)

   UIS må prioritere velferdsforskning i sin nye strategi!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2020)

   Når penger skal erstatte en tapt barndom

   Forskersonen.no

  • Studsrød, Ingunn; Enoksen, Elisabeth

   (2019)

   "Men til slutt så bestemte jeg meg likevel for å prøve å søke" En kvalitativ studie av veien inn i oppreisningsordninger

  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Money as compensation for abuse: Redress programs and social exchange theory

  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Mia

   (2019)

   Professor søker kolleger

  • Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Svikt i offentlig regi-Hva kan vi gjøre for å unngå det?

  • Johansen, Kristina ; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Young unaccompanied refugees, interpersonal relationships and resilience: A qualitative study.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Etisk refleksjon i barneverntjenesten

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2018)

   The understanding of Family among Norwegian social workers

  • Studsrød, Ingunn

   (2018)

   Barnas kunnskap i samspill med annen kunnskap på utdanningene

  • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2017)

   Parent’s sense making in child welfare

  • Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Child welfare challenges in Norway

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2016)

   Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Child visibility in families and child protection work across welfare contexts

  • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina

   (2016)

   Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared

  • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche

   (2016)

   Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study

  • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Politisk barnevern?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.22-22.

  • Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Investigate and verify historical neglect and abuse, or support and acknowledge survivors, or restore social injustice? Case workers experiences of financial redress schemes

  • Studsrød, Ingunn

   (2016)

   International responses to historic abuse of children in care- faktors motivating redress for Survivors in Norway

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Foster care in Norway

  • Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Redress Schemes Addressing Historical Child Abuse: Enhancing Therapeutic Consequences for Survivors?

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Child welfare and foster care in Norway

  • Studsrød, Ingunn

   (2014)

   Improving responces to Men Sexually abused in childhood confronting the Complexity

  • Studsrød, Ingunn

   (2014)

   Redressing Historical Child abuse: Understanding of Justice

  • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond

  • Studsrød, Ingunn

   (2013)

   Emotional labour and solving social work problems

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

   s.1-5.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Å slutte på skole er smittsomt

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Vold i familien Hva sier forskningen? Er minoritetsbarn særlig utsatt for vold?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Er minoritetsbarn mer utsatt for fysisk mishandling enn mindreårige med etnisk norske foreldre? Hva kan i så fall gjøres?

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   ”Korleis tenkjer barnevernet?”

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Mange vurderer å slutte på videregående skoler

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Negativ vennepåvirkning og skoleslutt

  • Studsrød, Ingunn

   (2010)

   Betaler regninger for fattige familier

  • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Gjør barnevernet bedre

  • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2010)

   De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet

  • Studsrød, Ingunn

   (2009)

   Forskning som involverer sårbare grupper; Etiske refleksjoner

  • Studsrød, Ingunn

   (2009)

   Samarbeidsprosjektet og praksisnær forskning?

  • Lind, Wencke Aamodt; Studsrød, Ingunn

   (2007)

   Sosialarbeiderutdanningen i endring - en universitetsutdanning

  • Studsrød, Ingunn

   (2007)

   En diskursiv analyse av et fotografi og en tekst- et møte med ungdommer på barneverninstitusjon

  • Studsrød, Ingunn

   (2002)

   " Det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-,"

  • Studsrød, Ingunn

   (2001)

   Normailtetsforståelser i barnevernet

  • Studsrød, Ingunn

   (2001)

   Institusjoners bruk av fritidsaktivitet

   ?

   Hefte 8.

   s.30-37.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway