Hopp til hovedinnhold

Unni Vere Midthassel

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Kolnes, Joachim; Midthassel, Unni Vere

   (2021)

   Capturing students' needs through collaboration - exploring challenges experienced by Norwegian educational-psychological advisers

   European Journal of Special Needs Education

   ISSN 0885-6257.

   DOI: 10.1080/08856257.2021.1885175

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2020)

   A system-based approach to expert assessment work - exploring experiences among professionals in the Norwegian Educational Psychological Service and schools

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2020.1754904

  • Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Federici, Roger Andre

   (2020)

   Finding the Balance Between Collaboration and Autonomy Among School Nurses in Interactions With Schools

   Journal of School Nursing

   ISSN 1059-8405.

   s.1-10.

   DOI: 10.1177/1059840520918924

  • Midthassel, Unni Vere

   (2020)

   Rektor som kaptein på laget spillende trener eller praktisk tilrettelegger

   Cappelen Damm Akademisk

   s.152-165.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   Utvikling av psykososialt miljø i klassen - med et blikk på lærers rolle

   Cappelen Damm Akademisk

   s.115-131.

  • Federici, Roger Andre; Flatø, Martin; Bru, Lars Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Rønsen, Ester

   (2019)

   Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 96.

   s.63-80.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2019.05.008

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   University-school partnerships as arrangements in policy implementation

   Journal of Professional Capital and Community

   ISSN 2056-9548.

   Volum 2.

   Hefte 3.

   s.134-145.

   DOI: 10.1108/JPCC-0602017-0014

  • Støen, Janne; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Skolekulturen og implementeringsarbeidet

   Universitetsforlaget

   s.72-85.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Skolelederes rolle og implementeringsprosessen

   Universitetsforlaget

   s.101-118.

  • Roland, Erling Georg; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   The Zero program

   New Directions for Youth Development

   ISSN 1533-8916.

   Volum spring.

   Hefte 133.

   s.29-39.

   DOI: 10.1002/yd.20005

  • Midthassel, Unni Vere

   (2011)

   Utvikling av håndbok i klasseledelse - en skoleomfattende sak

   Universitetsforlaget

   s.73-87.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid

   Universitetsforlaget

   s.11-17.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Zero - et program mot mobbing

   Universitetsforlaget

   s.107-124.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sårbare barn i barnehage og skole

   Universitetsforlaget

   s.11-16.

  • Midthassel, Unni Vere; O'Moore, Mona; Minton, Stephen James

   (2009)

   Conditions for the implementation of anti-bullying programmes in Norway and Ireland: a comparison of contexts and strategies

   Compare

   ISSN 0305-7925.

   Volum 39.

   Hefte 6.

   s.737-750.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2009)

   Læringsmuligheter i kollegamøter: erfaringer fra et prosjekt om klasseromsledelse

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 74.

   Hefte 9.

   s.4-11.

  • Veland, Jarmund; Midthassel, Unni Vere; Idsøe, Thormod

   (2009)

   Perceived Socio-Economic Status and Social Inclusion in School: Interactions of Disadvantages

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 53.

   Hefte 6.

   s.515-531.

   DOI: 10.1080/00313830903301994

  • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid erfaringer fra seks skolers gjennomføring av Zero-programmet

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 74.

   Hefte 1.

   s.4-11.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2009)

   Skoleutvikling - skoler i utvikling?

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.126-143.

  • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum online.

  • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut Arne; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein

   (2008)

   Antecedents and outcomes of intervention program participation and task priority change among school psychology counselors: A latent variable growth framework

   Journal of School Psychology

   ISSN 0022-4405.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.23-52.

   DOI: 10.1016/j.jsp.2007.01.001

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin; Idsøe, Thormod

   (2008)

   Is the sustainability of reduction in bullying related to follow-up procedures?

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.83-95.

   DOI: 10.1080/01443410701449278

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling

   (2008)

   The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level

   AuthorHouse

   s.215-229.

  • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Schools implementing Zero: The process of implementing an anti-bullying program in six Norwegian compulsory schools

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.153-172.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Creating a shared understanding of classroom management

   Educational management & administration

   ISSN 0263-211X.

   Volum 34.

   Hefte 3.

   s.365-383.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2004)

   Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norms among teachers: A study of Norwegian elementary and junior high school teachers

   Educational Administration Quarterly

   ISSN 0013-161X.

   Volum 40.

   s.435-456.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2004)

   Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norms among teachers. A study of Norwegian elementary and junior high school teachers

   Educational Administration Quarterly

   ISSN 0013-161X.

   Volum 40.

   Hefte 3.

   s.435-456.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2003)

   Kollegaveiledning - er det verd å bruke tid på?

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 3.

   Hefte 4.

   s.168-174.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2003)

   Systemretta arbeid; ei utfordring i og etter Samtak

  • Midthassel, Unni Vere; Manger, Terje; Torsheim, Torbjørn

   (2002)

   Community effects on teacher involvement in school development activity: A study of teachers in cities, smaller towns and rural areas in Norway

   Research Papers in Education

   ISSN 0267-1522.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.293-303.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Systemrettet arbeid i Samtak

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin

   (2001)

   Predictors and gains of teacher involvement in an improvement project on classroom management. Experiences from a Norwegian project in two compulsory schools

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.229-242.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin; Idsøe, Thormod

   (2000)

   The Principal's Role in Promoting School Development Activity in Norwegian Compulsory Schools

   ?

   Volum 20.

   s.247-260.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Systemrettet arbeid i Samtak

   s.1-11.

 • Bøker og kapitler
  • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Bøckmann, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine

   (2020)

   Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering

   Hefte 23.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Fra tilbyder til partner - om samarbeidet mellom lærerutdanning og skoler sett fra UH-sektoren

   Hefte 70.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseledelse

   Cappelen Damm Akademisk

   s.64-76.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne

   (2011)

   Jeg låner deg mitt øre

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge

   Universitetsforlaget

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø

   Universitetsforlaget

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furu skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gjøra skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Krokelvdalen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Greverud skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brumunddal ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Førland skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Blekken barneskule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Blystadlia skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bakke skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hovedgården ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Alvøen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hervik skule- og barnehage

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kolbotn skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brøttum barne- og ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Grinde skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Frakkagjerd ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Oftenes

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Kristiansand

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nes ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Dvergsnes

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nygårdsjøen oppvekstsenter

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordby ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Norheim skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Straumen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Madlavoll skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rud skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stranda ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Haukedalen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sevland skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tredal skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Hordvik skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nedstrand barne- og ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Torstad ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Risvoll skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sande skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stuorravuona skuvla / Karlebotn skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Fløgstad skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Moelv ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skeie skole (Bergen)

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Birkeland skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rommetveit skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stegaberg skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Støren skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Olsvik skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stavsberg skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Austarheim barneskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Risenga ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stangvik skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Samlet tilbakemelding Zero - 4 undersøkelsen 2006

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sofiemyrtoppen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ås skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Førre skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skeie skole (Stavanger)

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Valsøyfjord barne- og ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Fleinvær skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sørarnøy skole- og barnehage

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vesong ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin

   (2006)

   Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Finstad skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Solneset skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vilberg ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kolnes skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ytrebygda skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Lardal barneskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vassbonn skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Våge skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Evje skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Øresvik skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vaulen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Jåtten skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ådland skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Damsgård skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tysværvåg barne- og ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Løykja skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Åreppen skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Halsa barne- og ungdomsskule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furulunden skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ålvundfjord skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Husby skule

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tuastad skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Vassøy skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furnes ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Åkra ungdomsskole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Madlamark skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Lunde skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Hauka skole

  • Midthassel, Unni Vere

   (2005)

   Schools' Action Plan Against Bullying - Introduction and templates

  • Veland, Jarmund; Solheim, Ragnar Gees; Midthassel, Unni Vere; Knudsmoen, Hege; Bjørnsen, Gaute; Ytre-Arne, Elin

   (2003)

   Om Samtak. For ein betre skole. Kompetanseutviklingsprogram for pp-tenesta og skoleleiarar

   Hefte 1.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2003)

   Skolens handlingsplan mot mobbing. Introduksjon og mal

  • Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Teacher involvement in school development activity. A study of teachers in Norwegian compulsory schools

  • Veland, Jarmund; Bjørnsen, Gaute; Jåvold, Ellen; Knudsmoen, Hege; Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere; Solheim, Ragnar Gees

   (2002)

   Om Samtak - for ein betre skole Nyhetsbrevet "Om Samtak"

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin

   (1998)

   Håndbok i klasseledelse

  • Midthassel, Unni Vere

   (1997)

   Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen

  • Midthassel, Unni Vere

   (1997)

   KUFs ressurspersoner mot mobbing - erfaringer og idéskisse

 • Formidling
  • Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Federici, Roger Andre

   (2020)

   Collaboration within systems- issues School leaders, Teachers and school nurses perceive as important for effective collaborationto enhance well-being in schools

  • Midthassel, Unni Vere

   (2020)

   Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

  • Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   School Health service in Schools-experiences and perceptions of how local contexts might promote or hinder Collaboration between School nurses and School staff

  • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin

   (2019)

   Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.46-53.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   Utvikling av psykososialt miljø i skolen

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service

  • Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   Balansen mellom faglig frihet og strukturert samarbeid

  • Midthassel, Unni Vere

   (2018)

   Ledelse i skolebasert kompetanseutvikling

  • Midthassel, Unni Vere

   (2018)

   Sterke skoleledere stopper mobbing

  • Midthassel, Unni Vere; Folkvord, Kåre Andreas

   (2018)

   Rolleavklaring i partnerskap

  • Midthassel, Unni Vere

   (2018)

   Partnerships in policy implementation

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Fra tilbyder til partner - om samarbeidet mellom lærerutdanning og skoler sett fra UH-sektoren

   s.17-28.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

   CIESL- nettsider

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Hvordan kan partnerskap mellom skoler og universitet bidra til utvikling av skolen?

   CIESL- nettsider

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Scholars as partners to Schools - Challenges and gains. Experiences from a national strategy in Norway

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   University-school partnership as arrangements in policy implementation

   CIESL- nettsider

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Lærerutdannere for partnere for skoler - utfordringer og muligheter

  • Midthassel, Unni Vere

   (2016)

   Academics from teacher education as external agents

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2014)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatstingen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseledelse

  • Midthassel, Unni Vere

   (2014)

   Tidlig innsats - hva gjør Læringsmiljøsenteret

  • Midthassel, Unni Vere

   (2014)

   Organisasjonslæring i skole og barnehage og PPTs rolle som veileder

  • Midthassel, Unni Vere

   (2013)

   Skolene må gjøre jobben. Svar til Jostein Alberti-Espenes

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2013)

   Skoleutvikling, klasseledelse og elevers mestring

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Klasseledelse som fremmer positiv atferd i et aktivt læringsmiljø. Hva forutsetter det fra skoleleder og skoleeier?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Skolen som læringsarena

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Kva kjenneteiknar godt førebyggjande arbeid på skulen?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Etter prosjektperioden - sikring av en systemrettet videreføring

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Kollegalæring i lærende team

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Norwegian anti-bullying work on a national and local level

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatten på farlig sidespor

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Anti-bullying work in Norway - National strategies and local challenges

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatt på farlig sidespor

   Univers

   Volum 2.

   s.8-8.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Hva vet vi i dag om læringsmiljøets betydning for læring og læringsutbytte?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Klasseledelse

  • Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Klasseledelse i ungdomstrinnssatsingen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2011)

   Aktuell forskning om læringsmiljøets betydning

  • Midthassel, Unni Vere

   (2011)

   Trygt og mobbefritt læringsmiljø- en utfordring for hele organisasjonen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2011)

   Inkluderende læringsmiljøer i lys av § 9A - en utfordring for hele organisasjonen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2010)

   Håndboka er ferdig - hva nå?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2010)

   The Norwegian violence prevention and cooperation within the school Die Norwegische Gewaltpräventionsstratetge, erfahrungen zur Kooperation innerhalb der Schulen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2010)

   Hvordan realisere en inkluderende skole?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2010)

   Nedlegging av skoler

  • Midthassel, Unni Vere

   (2010)

   Den inkluderende skole - en realiserbar visjon?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2010)

   Håndbok i klasseledelse

  • Midthassel, Unni Vere

   (2009)

   Implementering og spredning av prosjekterfaringer

  • Midthassel, Unni Vere

   (2009)

   Skolene gir blaffen i mobbing

  • Midthassel, Unni Vere

   (2009)

   -Midtlyng kan ikke ha forstått oppbyggingen

  • Midthassel, Unni Vere

   (2009)

   Vi er verken sett, hørt eller omtalt

  • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut A.; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein

   (2008)

   Investigation of work behaviour change among School Psychology Counselors

  • Midthassel, Unni Vere

   (2008)

   Håndboka er ferdig - hva nå?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2008)

   Ledelse for utvikling og resultatoppnåelse

  • Midthassel, Unni Vere

   (2008)

   Læring i kollegafellesskapet

  • Midthassel, Unni Vere

   (2008)

   Kampanjer bekymrer

  • Midthassel, Unni Vere

   (2008)

   Mobbing i barnehagen - finnes det?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2007)

   Nulltoleranse mot mobbing

  • Midthassel, Unni Vere

   (2007)

   Mobbing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon

  • Midthassel, Unni Vere

   (2007)

   Læreren som leder og lærerens læring

  • Midthassel, Unni Vere

   (2007)

   Kampanje mot mobbing virkar

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   The Norwegian Manifesto against bullying: opportunities, challenges and results on a national and school level

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Looking at the Norwegian work on bullying: identifying opportunities, challenges and results

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Oppfølgingsstudien i Zero

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Lederens rolle i skole utvikling

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Den tydelege vaksne

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Kollegaveiledning

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Den tydelege vaksne

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Implementering og videreføring

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Kollegaveiledning

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling

   (2006)

   Zero - a Norwegian anti-bullying programme

  • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Zero - Når vil mobbingen ta slutt?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Implementering i Zero

  • Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Forankring av Zero-programmet

  • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   The Zero programme

  • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   The Connect programme

  • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Mobbing

  • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Om mobbing

  • Midthassel, Unni Vere

   (2005)

   Kan programbasert arbeid mot mobbing bidra til bedre lærings- og oppvekstmiljø?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2003)

   Skoleutvikling i Norge de siste 30 år. Fokus på sentrale og lokale utfordringer forbundet med intensjonen om å utvikle en inkluderende skole

   Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK

   ISSN 0040-8050.

   Volum 1.

   s.13-22.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2003)

   Bullying in Nordic Schools

  • Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Fase III i Samtak, sett i lys av de tidligere fasene

   ?

  • Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Det er nå Samtak egentlig begynner

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 10.

   s.24-28.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Skoleutvikling, med fokus på lærerinvolvering

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.4-12.

  • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation

   ?

   Volum 11.

   s.303-316.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Hvordan kan rektor fremme utviklingsarbeid?

   ?

   Hefte 4.

   s.8-10.

  • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere

   (2001)

   Skolenes ressursteam

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Hefte 5.

   s.23-23.

  • Midthassel, Unni Vere

   (2000)

   Lokalt utviklingsarbeid i Samtak

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Volum 21.

   s.32-33.

  • Midthassel, Unni Vere

   (1999)

   Creating a Shared Meaning of Classroom Management among Staff: Experiences from a Norwegian Case Study

  • Midthassel, Unni Vere

   (1999)

   System og systemrettet arbeid

  • Midthassel, Unni Vere; Midthassel, Unni Vere; Indrebø, Astri Müller

   (1999)

   Systemrettet arbeid i skolen og PP-tjenestens rolle i dette arbeidet

   Skolepsykologi

   ISSN 0333-0389.

   Volum 34.

   Hefte 4.

   s.57-58.

  • Midthassel, Unni Vere

   (1998)

   Der Umgang mit Sonderp@ædagogischem F@ørderbedarf, Einige Beispiele aus Norwegen

  • Midthassel, Unni Vere

   (1998)

   Perspektiver på skolen som organisasjon

  • Midthassel, Unni Vere

   (1998)

   P@ædagogische Anmerkungen zum Thema Kooperation zwischen Sonderschullehrern und Lehrern der Allgemeinen Schule

 • Kunstnerisk produksjon
  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Åtte utfordringer med kollegasamarbeid

  • Midthassel, Unni Vere

   (2017)

   Lærere om skolestart i videregående skole

  • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Zero - SAFs program mot mobbing Innføringsfilm for foreldre og lærere. Ungdomstrinnet

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway