Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Martinussen, Roald

   (2003)

   Anm. av Jan Ramberg og Johnny Herre: Internationella köplagen (CISG). En kommentar. Stockholm 2001.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 2.

   s.314-320.

  • Martinussen, Roald

   (2000)

   Preben Espersen: Kirkeret. Almindelig del. 2. udgave. Bokanmeldelse.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 5.

   s.1083-1094.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Den norske kirke som trossamfunn.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 10.

   s.595-599.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Kirkerett - Utvalgte emner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 8245607460.

  • Martinussen, Roald

   (1997)

   For vantros domstol: Noen rettskildernotater i kirkerett.

   Tidsskrift for kirke, religion og samfunn

   ISSN 0802-0167.

   Hefte 2.

  • Martinussen, Roald

   (1992)

   Johnny Herre: Den nya konsumentköplagen. Andra upplagen, Norstedts Juridik, Stockholm 1991. 123 s.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   s.267-271.

  • Martinussen, Roald

   (1985)

   Retten til juridisk bistand ved innbringelser og pågripelser.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   s.578-581.

  • Martinussen, Roald

   (1981)

   To spørsmål i forbindelse med politiets innbringelsesmyndighet.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   s.139-145.

 • Bøker og kapitler
  • Martinussen, Magnus Roald

   (2016)

   Forbrukerkjøp 3. utgave.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-38271-1.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2012)

   Kjøpsrett.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 978-82-02-34506-8.

  • Martinussen, Roald

   (2010)

   Forbrukerkjøp.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202327361.

  • Martinussen, Roald

   (2007)

   Avhendingsrett Innføring i eiendomskjøpsrett.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202269708.

  • Martinussen, Roald

   (2006)

   Overview of International CISG Sales Law Basic Contract Law according to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

   ISBN 1419644483.

  • Martinussen, Roald

   (2004)

   Kjøpsrett.

   Cappelen Damm Akademisk

  • Martinussen, Roald

   (2002)

   Forbrukerkjøp.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 8202218411.

  • Martinussen, Roald

   (1996)

   Kjøpsrett.

   Cappelen Damm Akademisk

 • Formidling
  • Martinussen, Magnus Roald

   (2020)

   Erstatning i kontraktsforhold..

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2019)

   Kontraktsrett: Om korrekt oppfyllelse: Betydningen av momentet kundens berettigede forventning og rimelig grunn i kontraktbruddvurderingen, belyst ved tre sentrale Høyesteretts-dommer: Nye Major og Krusesgate fra 2011, samt HRD-2018-761-A om prisoverslag. .

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2019)

   Revisorer har ikke peccatum-ansvar.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2019)

   Åpent seminar om direktekrav i kontraktsretten.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2019)

   Erstatning i kontraktsforhold. Introduksjon av peccatum-ansvaret..

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2018)

   Prisavslag i kontraktsretten.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2017)

   Erstatning ved kontraktsbrudd.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2017)

   Mangler som oppstår mellom kontrakt og overtagelse, jf. HR-2017-345 og forholdet mellom prisavslag og erstatning, jf. HR-2017-515..

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2015)

   Flere rettssaker.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2015)

   Kontraktsrett - hovedpunkter.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2015)

   Erstatning i kontraktsforhold.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2015)

   Juridisk metode.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2014)

   Kontraktsrett i hovedtrekk.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2014)

   Forhandlingsutvalget og offentlighet.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2013)

   Tid og sted for betaling. Pengekravsrett for bygningsingeniører.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2013)

   Panterett for ingeniører.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2013)

   Høyesteretts forarbeidsbruk. Trekk av den juridiske metode. Særlig om Støvlett-dommen og Mobiltelefon-dommen.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2013)

   Hadley v Baxendale og Code Civil. Om adekvans i kontraktsretten.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2013)

   Kontraktsbinding - særlig om Gate Gourmet - PEAB-dommen.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2012)

   Morsom lov uten straff.

  • Martinussen, Magnus Roald

   (2012)

   Samlet storting vil endre svartebørsloven.

  • Martinussen, Roald Magnus

   (2011)

   Urimelige kontraktsvilkår. Deltakerkontraktene i TV-reality-serien Paradise Hotel.

  • Martinussen, Roald

   (2010)

   Biologiske menneskerettigheter. Debattinnlegg.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Martinussen, Roald

   (2010)

   Liturgi og kirkens "bedriftskultur". Debattinnlegg.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2010)

   Retten og Evolusjonen. Litt om samfunnsskapte regler og regler som ligger i genene.

  • Martinussen, Roald

   (2009)

   Dåp: Eksamen i kirkerett.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2008)

   Hvor fleksibel er kirkeretten?.

  • Martinussen, Roald

   (2008)

   Ugyldige ekteskap? Blir likekjønnede ekteskap inngått i kirken ugyldige?.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Martinussen, Roald

   (2008)

   Respons: Roma imot Kirkerett i liturgisaker.

   ?

  • Martinussen, Roald

   (2008)

   Skilsmisse Ekteskap eller samboerskap?.

   ?

  • Martinussen, Roald

   (2007)

   Hva må du opplyse kjøperen om når du selger din bolig? Kom med eksempler, så ser vi på avhendingslova.

  • Martinussen, Roald

   (2007)

   Kirkeretten i utvikling.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2006)

   Kan forbrukere forhandle kontrakter.

  • Martinussen, Roald

   (2006)

   Menneskerettigheter ivaretatt.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2006)

   Taushetsplikt om konfirmantlister.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2005)

   Kirkerettslig løsning på kjønnsnøytrale ekteskap.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2005)

   Respons: Skaperordning, statskirke og lovgivningsmyndighet.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2003)

   Ny forbrukerkjøpslov.

  • Martinussen, Roald

   (2001)

   Dåpssynet og kirkeretten.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (2000)

   Erling Selvig: Kjøpsrett til studiebruk. Bokanmeldelse.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 2.

   s.118-121.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Kirkemøtet og biskopene.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Biskop og teologiprofessor.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Skoleskyssen i videregående.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Kirkeretten og Kirkens læregrunnlag.

   Dagen : kristelig dagblad

   ISSN 0805-4738.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Det kirkerettslige etterslep.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (1999)

   Girkocoahkkin ja bismmat.

   ?

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Presters juridiske stilling i utestengningssaker.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Om nødrett og menneskeliv.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Lovstridig forskrift om lærenemndas mandat.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Når jusen truer politikken.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Lærenemnd og rettsvirkning. Kronikk.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

   Volum 1998.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Fotballjussens virkninger på spillet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Nye presterettssaker?.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (1998)

   Kirkemøtet og Staten.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Martinussen, Roald

   (1997)

   Om kirkemøtet og lærenemnda.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Martinussen, Roald

   (1997)

   Avtalerett og salg.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Martinussen, Roald

   (2004)

   Sensorveiledning: Drøft i hvilken grad Stortinget kan instruere Regjeringen om utøvelse av forvaltningsvirksomhet a) generelt (jf. Grl. §3) b) Innenfor området for de ”kongelige prerogativene” (jf. Særlig grl. §§ 16, 19, 20 og 26).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway