Hopp til hovedinnhold

Anne Håland

Timelønnet førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2495
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari Hansen; McTigue, Erin Margaret

   (2021)

   HOW DO NORWEGIAN SECOND-GRADE TEACHERS USE GUIDED READING? The quantity and quality of practices

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.01.02

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin

   (2020)

   The Quantity and Quality of Teachers’ Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-020-01053-5

  • Håland, Anne; McTigue, Erin ; Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8

  • Håland, Anne

   (2018)

   Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? : et bidrag til modelltekstdidaktikken

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.4820

  • Staurseth, Hanne Egenæs; Håland, Anne

   (2018)

   Ninth-Grade Students` Use of Graphical Representations in Social Studies Writing

   Journal of Adolescent & Adult Literacy

   ISSN 1081-3004.

   Volum 62.

   Hefte 4.

   s.421-434.

   DOI: 10.1002/jaal.908

  • Håland, Anne

   (2017)

   Disciplinary literacy in elementary school: How a struggling Students Positions Herself as a Writer

   The Reading teacher

   ISSN 0034-0561.

   Volum 70.

   Hefte 4.

   s.457-468.

   DOI: 10.1002/trtr.1541

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 2.

   s.21-36.

   DOI: 10.17585/njlr.v2.195

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å posisjonera elevane som fagtekstskrivarar

   Fagbokforlaget

   s.275-290.

  • Håland, Anne

   (2012)

   Non-fiction writing in lower secondary school

   Emerald Group Publishing Limited

   s.119-121.

   DOI: 10.1163/9781780529295_026

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Nynorsk som fritidsspråk

   s.6-9.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Lesing av modelltekstar gir skriverammer : skriving av biotoploggar på femte trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet

   Tapir Akademisk Forlag

   s.107-124.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Begnum, Anne Charlotte

   (2009)

   Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet

   Det Norske Samlaget

  • Håland, Anne

   (2009)

   Å rekna i norskfaget

   Universitetsforlaget

  • Håland, Anne

   (2009)

   "Skriv slik at nokon får lyst til å lesa teksten din!" : fagtekstskriving på mellomtrinnet

   Novus Forlag

   s.145-164.

  • Engen, Liv; Håland, Anne

   (2005)

   Bokstavlæring

   s.24-27.

 • Bøker og kapitler
  • Håland, Anne

   (2018)

   Å lese litteratur-litteraturformidling og lesestimulering

   Cappelen Damm Akademisk

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   God leseplanlegging

   Cappelen Damm Akademisk

  • Håland, Anne

   (2016)

   Skrivedidaktikk. Korleis støtta elevane si skriving i fag?

   Universitetsforlaget

  • Håland, Anne; Ulland, Gro

   (2014)

   Litteraturdidaktikk- en introduksjon

   Universitetsforlaget

   s.241-255.

  • Håland, Anne; Ulland, Gro

   (2014)

   Litteraturdidaktikk på barnetrinnet

   Universitetsforlaget

   s.255-278.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar

  • Håland, Anne

   (2010)

   Nynorsk i bruk

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er...

  • Håland, Anne; Lorentzen, Rutt Trøite

   (2007)

   Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

   Universitetsforlaget

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk på åttande til tiande trinn

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2006)

   Bok i bruk på første til fjerde trinn

  • Håland, Anne

   (2005)

   Leik og læring Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn

 • Formidling
  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

  • Håland, Anne

   (2018)

   Skriv!

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2018)

   Skriving fra første dag - hvis skolen er forberedt

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gode tips til leseleksa

  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Leseråd for travle familiar

  • Håland, Anne

   (2017)

   Skriverammer som stillas

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?

  • Håland, Anne

   (2017)

   Slik lærer du barnet å lese

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?

  • Håland, Anne

   (2017)

   Modelltekstar som stillas

  • Håland, Anne

   (2017)

   Disciplinary literacy in elementary school

  • Håland, Anne

   (2017)

   Å byggja stillas rundt elevane si skriving

  • Håland, Anne

   (2017)

   Samtalar om språk som stillas

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Skrivepraksiser på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2016)

   Bruk av modelltekstar i skriveopplæringa

  • Håland, Anne

   (2016)

   Litteraturformidling

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2016)

   Skriving 4

  • Håland, Anne

   (2016)

   Korleis byggja stillas rundt elevane si skriving?

  • Håland, Anne

   (2016)

   Skriveplanleggjaren

  • Håland, Anne

   (2016)

   Kva skjer når me les litteratur?

  • Håland, Anne

   (2016)

   Leseplanleggjaren

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit

   (2016)

   Lesing og skriving i norskfaget

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2016)

   Hvordan støtte elevenes skriving i fag?

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Skriving 2

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland

   (2015)

   Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Skriving 1

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Fagspesifikk lesing og skriving

  • Håland, Anne

   (2015)

   Litteraturformidling

  • Håland, Anne

   (2015)

   Lesestimulering

  • Håland, Anne

   (2015)

   Kan skrivedagar bli skriveopplæring?

   www.sprakløyper.no

  • Myran, Iris Hansson; Håland, Anne

   (2015)

   Skriving 3

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Skriving 4

  • Håland, Anne

   (2015)

   Modelltekstar som inspirasjon til skriving

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2015)

   Estetisk lesekompetanse på 1. trinn

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2014)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving

  • Håland, Anne

   (2014)

   Arbeid med skjønnlitteratur

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å byggja stillas rundt elevane si skriving

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å byggja stillas rundt elevane si skriving

  • Håland, Anne

   (2014)

   Modelltekstar som inspirasjon til skriving

  • Håland, Anne

   (2014)

   På hvilken måte henter elevene mønstyer fra modelltekster?

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å posisjonere seg som fagtekstskriver

   Viden om Læsning

   ISSN 1902-3472.

   Volum 15.

   s.90-97.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Arbeid med skjønnlitteratur

  • Håland, Anne

   (2014)

   Rammer for skriving

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Håland, Anne

   (2013)

   Fagtekstskriving

  • Håland, Anne

   (2013)

   Å kunne skrive i fag

  • Håland, Anne

   (2013)

   Skriveopplæring på barnetrinnet

  • Håland, Anne

   (2013)

   Slutt med hugseprøvar

  • Håland, Anne

   (2013)

   10 leseråd til foreldre

  • Håland, Anne

   (2013)

   Leseopplæring i fag

  • Håland, Anne

   (2013)

   Å lesa i fag

  • Håland, Anne

   (2013)

   "Rammer for skriving- sakprega skriving"

  • Håland, Anne

   (2013)

   Korleis posisjonerer elevane seg som fagtekstskrivarar? Ei undersøking av korleis elevar på 5. trinn posisjonerer seg i skriving av labrapportar og fagbøker

  • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete

   (2013)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2013)

   Korleis utvikla gode fagskrivarar?

  • Håland, Anne

   (2013)

   Lesing og skriving i fag på barnetrinnet

  • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete

   (2013)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2012)

   Gutter vil ha action, humor og sex

  • Håland, Anne

   (2012)

   Skriveopplæring

  • Håland, Anne

   (2012)

   Torvald Tu- norsk forfattar på to bokstavar

  • Håland, Anne

   (2012)

   Lesing i alle fag

  • Håland, Anne

   (2012)

   Leseopplæring

  • Håland, Anne

   (2012)

   "Rammer for skriving"

  • Håland, Anne

   (2011)

   Modelltekster gir rammer for skriving. Eksempler fra et PhD-prosjekt gjennomført med 10 år gamle elever

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2011)

   Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II

  • Håland, Anne

   (2011)

   Kva vil det seia å vera leselærar?

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å lesa i alle fag

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å vera leselærar i fag

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å lesa i fag

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å være leselærer

  • Håland, Anne

   (2011)

   Korleis kan læraren si "Scaffolding" gi elevane tilgang til spesialisert skriving?. Med eksempel frå labrapportskriving på 5. trinn

  • Håland, Anne

   (2011)

   Korleis utvikla gode skrivarar?

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å lesa for ulike formål

  • Håland, Anne

   (2011)

   Grunnleggjande lese- og skriveopplæring

  • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Melby, Guri

   (2011)

   NOLES-konferanse

  • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Aasen, Arne Johannes

   (2011)

   NOLES-konferanse okt 2011

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I

  • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse

  • Håland, Anne

   (2010)

   Bruk av barnelitteratur i lese- og skriveopplæringa på 1. trinn

  • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline

   (2010)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2010)

   Kva er god begynnaropplæring?

  • Håland, Anne

   (2010)

   Korleis utvikla gode skrivarara?

  • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline

   (2010)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2010)

   Skriving av fagtekstar

  • Håland, Anne

   (2010)

   Lesestimulering og leseoppdragelse

  • Håland, Anne

   (2010)

   Lesing av modelltekstar som utgangspunkt for eiga skriving

  • Håland, Anne

   (2010)

   Korleis kan bruk av modelltekstar hjelpa elevar som strevar med skriving?

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bruk av modelltekstar i undervisninga

  • Håland, Anne

   (2009)

   Litteraturformidling og bøker i bruk

  • Håland, Anne

   (2009)

   Litteraturformidling og arbeid med tekst

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bøker i bruk, litteraturformidling på 1.-4. trinn

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bøker og tekst i bruk i den første lese- og skriveopplæringa

  • Håland, Anne

   (2009)

   Ny litteratur

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bok i bruk på 1.-4. trinn

  • Håland, Anne

   (2009)

   dialogar om tekst. Praktsik arbeid med elevtekstar i norskfaget

  • Håland, Anne

   (2009)

   Leseglederordninga

  • Håland, Anne

   (2009)

   Dialogar om tekst. Arbeid med elevtekstar i norskfaget

  • Håland, Anne

   (2009)

   litteraturformidling og bøker i bruk

  • Håland, Anne

   (2009)

   Korleis utvikla gode skrivarar?

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2009)

   Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere

  • Håland, Anne

   (2009)

   Modelltekstar i skriveopplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2009)

   Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2008)

   Touch-metoden kan ta for mye tid

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2008)

   Lesestimulering og litteraturformidling

  • Håland, Anne; Engen, Liv

   (2008)

   Lese- og skriveopplæring på mellom- og ungdomstrinnet

  • Håland, Anne

   (2008)

   Bok i bruk og Leseglederordninga- ulike metodar for å styrkja leseferdigheitene i skulen

  • Håland, Anne

   (2008)

   Loggskriving på 5. trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet

  • Håland, Anne

   (2008)

   Lesesatsingen er i boks

  • Håland, Anne

   (2008)

   Forlaga fråskriv seg ansvar

  • Håland, Anne

   (2008)

   Ny barneliteratur bra for lesing

  • Håland, Anne

   (2008)

   Lesesatsing i boks

  • Håland, Anne

   (2008)

   Nynorskungar blir taparar

  • Håland, Anne

   (2008)

   Fagtekstskriving på 7. trinn med utgangspunkt i moderne fagbøker for barn

  • Håland, Anne

   (2008)

   Må pirre barnas nysgjerrighet

  • Helgevold, Lise; Håland, Anne

   (2008)

   Lesing er... Veiledningsmateriell og etterutdanningskurs

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2008)

   Feil fokus, mener Lesesenteret

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesestimulering og skriveopplæring på mellomtrinnet

  • Håland, Anne

   (2007)

   "pappa er senil"

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Engen, Liv; Helgevold, Lise; Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring Teorier, prinsipper og metoder

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesestimulering og skriveopplæring på småskoletrinnet

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2007)

   Bøker er skriveopplæring!

  • Håland, Anne

   (2007)

   Litteraturformidling og bøker i bruk

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere- engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur

   ?

  • Håland, Anne

   (2007)

   Eg hinka rundt ringen- filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn

   ?

   Volum nr5 2007.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur

   ?

   Volum 5.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveoplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesing av ny litteratur

  • Håland, Anne

   (2006)

   Prosesskriving, dialog om tekst. Lesestimulering og leseoppdragelse

  • Håland, Anne

   (2006)

   Presentasjon av lesegledere

  • Håland, Anne

   (2006)

   Bok i bruk for 8.-10.trinn

   ?

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring for 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2006)

   Om lesestimulering

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2006)

   Bok i bruk- litteraturformidling

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2006)

   Leseglederene, nasjonal videreføring

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   Lese- og skriveopplæring for 1. trinn

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Leselederne

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Bok i bruk for 1. 4. trinn

   ?

  • Håland, Anne

   (2004)

   "Nei, og så kysset jeg prinsessen så mye jeg ville"-dialog om tekst

   ?

   Volum 28.

   Hefte 5.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mossige, Margunn; Håland, Anne

   (2017)

   Å støtta elevane si skriving

  • Håland, Anne

   (2011)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule

  • Eiksund, Hjalmar; Wadsten, Marit; Håland, Anne; Kvithyld, Trygve

   (2011)

   Lesing og skriving på tvers av fag

  • Håland, Anne

   (2008)

   lesing som støtte for skriving og skriving som støtte for lesing Filmmateriale knytt til lese- og skriveoplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2008)

   Forlag som metode Filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriving på PC

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveoplæring på 1. trinn Sykehuslek

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinnHøytlesing: Venner

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Kven er eg?- munnleg trening

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Høytlesing: Jeg vil spise et barn

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Klassebamsen sin post kasse

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriv!- 1. skoledag

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Lesing-tekstskaping-lesing

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Boksen- munnleg trening

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Undring omkring bokstavene

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway