Hopp til hovedinnhold

Anne Håland

Timelønnet førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2495
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari Hansen; McTigue, Erin Margaret

   (2021)

   How do Norwegian second-grade teachers use guided reading? The quantity and quality of practices.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.01.02

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin

   (2020)

   The Quantity and Quality of Teachers’ Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms.

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-020-01053-5

  • Håland, Anne; McTigue, Erin ; Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms.

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8

  • Håland, Anne

   (2018)

   Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? : et bidrag til modelltekstdidaktikken .

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.4820

  • Staurseth, Hanne Egenæs; Håland, Anne

   (2018)

   Ninth-Grade Students` Use of Graphical Representations in Social Studies Writing.

   Journal of Adolescent & Adult Literacy

   ISSN 1081-3004.

   Volum 62.

   Hefte 4.

   s.421-434.

   DOI: 10.1002/jaal.908

  • Håland, Anne

   (2017)

   Disciplinary literacy in elementary school: How a struggling Students Positions Herself as a Writer.

   The Reading teacher

   ISSN 0034-0561.

   Volum 70.

   Hefte 4.

   s.457-468.

   DOI: 10.1002/trtr.1541

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 2.

   s.21-36.

   DOI: 10.17585/njlr.v2.195

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å posisjonera elevane som fagtekstskrivarar. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0381-2.

   s.275-290.

  • Håland, Anne

   (2012)

   Non-fiction writing in lower secondary school. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 978-1-78052-928-8.

   s.119-121.

   DOI: 10.1163/9781780529295_026

  • Håland, Anne

   (2010)

   Lesing av modelltekstar gir skriverammer : skriving av biotoploggar på femte trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. I: Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2567-9.

   s.107-124.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Nynorsk som fritidsspråk. I: Nynorsk i bruk.

   s.6-9.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Å rekna i norskfaget. I: Fauskanger, J., Mosvold, R. og Reikerås, E. (red.): Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

  • Håland, Anne

   (2009)

   "Skriv slik at nokon får lyst til å lesa teksten din!" : fagtekstskriving på mellomtrinnet. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen.

   Novus Forlag

   ISBN 978-82-7099-526-4.

   s.145-164.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Begnum, Anne Charlotte

   (2009)

   Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. I: Litteratur for barn og unge 2009 av Per Olav Kaldestad; Karin Beate Vold.

   Det Norske Samlaget

   ISBN 9788252173093.

  • Engen, Liv; Håland, Anne

   (2005)

   Bokstavlæring. I: Leik og Læring, Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

   s.24-27.

 • Bøker og kapitler
  • Ulland, Gro; Håland, Anne

   (2021)

   Litteraturdidaktikk på barnetrinnet. I: Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7..

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215035017.

   s.145-171.

  • Ulland, Gro; Håland, Anne

   (2021)

   Litteraturdidaktikk - en introduksjon. I: Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7..

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215035017.

   s.125-142.

  • Håland, Anne

   (2018)

   Å lese litteratur-litteraturformidling og lesestimulering. I: Skolebiblioteket Læring og leseglede i grunnskolen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202587802.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   God leseplanlegging.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-53392-2.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Skrivedidaktikk. Korleis støtta elevane si skriving i fag?.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02711-1.

  • Håland, Anne; Ulland, Gro

   (2014)

   Litteraturdidaktikk- en introduksjon. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02105-8.

   s.241-255.

  • Håland, Anne; Ulland, Gro

   (2014)

   Litteraturdidaktikk på barnetrinnet. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02105-8.

   s.255-278.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar.

   ISBN 978-82-7644-552-7.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Nynorsk i bruk.

   ISBN 978-82-7649-065-7.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er....

  • Håland, Anne; Lorentzen, Rutt Trøite

   (2007)

   Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215010809.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Bok i bruk på åttande til tiande trinn.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2006)

   Bok i bruk på første til fjerde trinn.

   ISBN 8276490395.

  • Håland, Anne

   (2005)

   Leik og læring Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

   ISBN 8276490379.

 • Formidling
  • Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2021)

   Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?.

  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn.

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2018)

   Skriving fra første dag - hvis skolen er forberedt.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gode tips til leseleksa.

  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Leseråd for travle familiar .

  • Håland, Anne

   (2018)

   Skriv!.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?.

  • Håland, Anne

   (2017)

   Slik lærer du barnet å lese.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?.

  • Håland, Anne

   (2017)

   Modelltekstar som stillas.

  • Håland, Anne

   (2017)

   Disciplinary literacy in elementary school.

  • Håland, Anne

   (2017)

   Å byggja stillas rundt elevane si skriving.

  • Håland, Anne

   (2017)

   Samtalar om språk som stillas.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Skrivepraksiser på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2017)

   Skriverammer som stillas.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Korleis byggja stillas rundt elevane si skriving?.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Skriveplanleggjaren.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Kva skjer når me les litteratur?.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Leseplanleggjaren.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit

   (2016)

   Lesing og skriving i norskfaget.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2016)

   Hvordan støtte elevenes skriving i fag?.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Bruk av modelltekstar i skriveopplæringa.

  • Håland, Anne

   (2016)

   Litteraturformidling.

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2016)

   Skriving 4.

  • Håland, Anne

   (2015)

   Modelltekstar som inspirasjon til skriving.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2015)

   Estetisk lesekompetanse på 1. trinn.

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Skriving 2.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland

   (2015)

   Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?.

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Skriving 1.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Fagspesifikk lesing og skriving.

  • Håland, Anne

   (2015)

   Litteraturformidling.

  • Håland, Anne

   (2015)

   Lesestimulering.

  • Håland, Anne

   (2015)

   Kan skrivedagar bli skriveopplæring?.

   www.sprakløyper.no

  • Myran, Iris Hansson; Håland, Anne

   (2015)

   Skriving 3.

  • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Skriving 4.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Arbeid med skjønnlitteratur.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å byggja stillas rundt elevane si skriving.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å byggja stillas rundt elevane si skriving.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Modelltekstar som inspirasjon til skriving.

  • Håland, Anne

   (2014)

   På hvilken måte henter elevene mønstyer fra modelltekster?.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Å posisjonere seg som fagtekstskriver.

   Viden om Læsning

   ISSN 1902-3472.

   Volum 15.

   s.90-97.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Arbeid med skjønnlitteratur.

  • Håland, Anne

   (2014)

   Rammer for skriving.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2014)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen..

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Fagtekstskriving.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Å kunne skrive i fag.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Skriveopplæring på barnetrinnet.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Slutt med hugseprøvar.

  • Håland, Anne

   (2013)

   10 leseråd til foreldre.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Leseopplæring i fag.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Å lesa i fag.

  • Håland, Anne

   (2013)

   "Rammer for skriving- sakprega skriving".

  • Håland, Anne

   (2013)

   Korleis posisjonerer elevane seg som fagtekstskrivarar? Ei undersøking av korleis elevar på 5. trinn posisjonerer seg i skriving av labrapportar og fagbøker.

  • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete

   (2013)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Korleis utvikla gode fagskrivarar?.

  • Håland, Anne

   (2013)

   Lesing og skriving i fag på barnetrinnet.

  • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete

   (2013)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2012)

   Skriveopplæring.

  • Håland, Anne

   (2012)

   Torvald Tu- norsk forfattar på to bokstavar.

  • Håland, Anne

   (2012)

   Lesing i alle fag.

  • Håland, Anne

   (2012)

   Leseopplæring.

  • Håland, Anne

   (2012)

   "Rammer for skriving".

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2012)

   Gutter vil ha action, humor og sex.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Grunnleggjande lese- og skriveopplæring.

  • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Melby, Guri

   (2011)

   NOLES-konferanse.

  • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Aasen, Arne Johannes

   (2011)

   NOLES-konferanse okt 2011.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Modelltekster gir rammer for skriving. Eksempler fra et PhD-prosjekt gjennomført med 10 år gamle elever.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2011)

   Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Kva vil det seia å vera leselærar?.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å lesa i alle fag.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å vera leselærar i fag.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å lesa i fag.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å være leselærer.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Korleis kan læraren si "Scaffolding" gi elevane tilgang til spesialisert skriving?. Med eksempel frå labrapportskriving på 5. trinn.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Korleis utvikla gode skrivarar?.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Å lesa for ulike formål.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Kva er god begynnaropplæring?.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Korleis utvikla gode skrivarara?.

  • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline

   (2010)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Skriving av fagtekstar.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Lesestimulering og leseoppdragelse.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Lesing av modelltekstar som utgangspunkt for eiga skriving.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Korleis kan bruk av modelltekstar hjelpa elevar som strevar med skriving?.

  • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2010)

   Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse.

  • Håland, Anne

   (2010)

   Bruk av barnelitteratur i lese- og skriveopplæringa på 1. trinn.

  • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline

   (2010)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Ny litteratur.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bok i bruk på 1.-4. trinn.

  • Håland, Anne

   (2009)

   dialogar om tekst. Praktsik arbeid med elevtekstar i norskfaget.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Leseglederordninga.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Dialogar om tekst. Arbeid med elevtekstar i norskfaget.

  • Håland, Anne

   (2009)

   litteraturformidling og bøker i bruk.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2009)

   Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Korleis utvikla gode skrivarar?.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2009)

   Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Modelltekstar i skriveopplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bruk av modelltekstar i undervisninga.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Litteraturformidling og bøker i bruk.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Litteraturformidling og arbeid med tekst.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bøker i bruk, litteraturformidling på 1.-4. trinn.

  • Håland, Anne

   (2009)

   Bøker og tekst i bruk i den første lese- og skriveopplæringa.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Loggskriving på 5. trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Lesesatsingen er i boks.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Forlaga fråskriv seg ansvar.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Ny barneliteratur bra for lesing.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Lesesatsing i boks.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Nynorskungar blir taparar.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Fagtekstskriving på 7. trinn med utgangspunkt i moderne fagbøker for barn.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Må pirre barnas nysgjerrighet.

  • Helgevold, Lise; Håland, Anne

   (2008)

   Lesing er... Veiledningsmateriell og etterutdanningskurs.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2008)

   Feil fokus, mener Lesesenteret.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2008)

   Touch-metoden kan ta for mye tid.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise

   (2008)

   Lesestimulering og litteraturformidling.

  • Håland, Anne; Engen, Liv

   (2008)

   Lese- og skriveopplæring på mellom- og ungdomstrinnet.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Bok i bruk og Leseglederordninga- ulike metodar for å styrkja leseferdigheitene i skulen.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2007)

   Lesestimulering.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Bøker er skriveopplæring!.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Litteraturformidling og bøker i bruk.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere- engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.

   ?

  • Håland, Anne

   (2007)

   Eg hinka rundt ringen- filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

   ?

   Volum nr5 2007.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2007)

   Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.

   ?

   Volum 5.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveoplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesing av ny litteratur.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesestimulering og skriveopplæring på mellomtrinnet.

  • Håland, Anne

   (2007)

   "pappa er senil".

  • Engen, Liv; Helgevold, Lise; Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring Teorier, prinsipper og metoder.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lesestimulering og skriveopplæring på småskoletrinnet.

  • Håland, Anne

   (2006)

   Prosesskriving, dialog om tekst. Lesestimulering og leseoppdragelse.

  • Håland, Anne

   (2006)

   Presentasjon av lesegledere.

  • Håland, Anne

   (2006)

   Bok i bruk for 8.-10.trinn.

   ?

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring for 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2006)

   Om lesestimulering.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2006)

   Bok i bruk- litteraturformidling.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2006)

   Leseglederene, nasjonal videreføring.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   Lese- og skriveopplæring for 1. trinn.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit

   (2006)

   lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Leselederne.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne

   (2005)

   Bok i bruk for 1. 4. trinn.

   ?

  • Håland, Anne

   (2004)

   "Nei, og så kysset jeg prinsessen så mye jeg ville"-dialog om tekst.

   ?

   Volum 28.

   Hefte 5.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mossige, Margunn; Håland, Anne

   (2017)

   Å støtta elevane si skriving.

  • Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering i barnehage og skule.

  • Eiksund, Hjalmar; Wadsten, Marit; Håland, Anne; Kvithyld, Trygve

   (2011)

   Lesing og skriving på tvers av fag.

  • Håland, Anne

   (2011)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit.

  • Håland, Anne

   (2008)

   lesing som støtte for skriving og skriving som støtte for lesing Filmmateriale knytt til lese- og skriveoplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2008)

   Forlag som metode Filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriv!- 1. skoledag.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Lesing-tekstskaping-lesing.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Boksen- munnleg trening.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Undring omkring bokstavene.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriving på PC.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveoplæring på 1. trinn Sykehuslek.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinnHøytlesing: Venner.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Kven er eg?- munnleg trening.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Høytlesing: Jeg vil spise et barn.

  • Håland, Anne

   (2007)

   Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Klassebamsen sin post kasse.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway