Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Zilli, Pattamawan Jimarkon; Wanphet, Phalangchok; Dikilitas, Kenan

   (2021)

   Pre-Service Teachers' Identities through Digital Pedagogical Practices in Norway.

   Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

   ISSN 2535-4051.

  • Speight, Sarah; Moreira, Gillian; Husebø, Dag

   (2020)

   Listening to students for tomorrow, today: engaging students to define the future of higher education.

   Student Engagement in Higher Education Journal

   ISSN 2399-1836.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.96-114.

  • Bjaalid, Gunhild; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2020)

   Studieprogramledelse i høyere utdanning : aksjonsforskning som grunnlag for involvering læring og organisatoriske grenseoppganger . I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202652296.

   s.361-389.

   DOI: 10.23865/noasp.121.ch13

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

   (2020)

   Dialog som begrep og praktisk tilnærming i aksjonsforskning. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202652296.

   s.81-106.

   DOI: 10.23865/noasp.121.ch3

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Digitale tankekart og fagspesifikk literacy i KRLE. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.195-212.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-10

  • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag

   (2019)

   Case study 6: Interreligious educational activities. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions.

   Springer Nature

   ISBN 9783030167950.

   s.239-249.

   DOI: 10.1007/978-3-030-16796-7_23

  • Husebø, Dag; Njå, Morten Bergsten

   (2019)

   Teknologi og praksisendring i klasserommet – en nærstudie av Nordøstskolen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.131-144.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-07

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Allaico, Ann Kristin Tokheim; Bjørnevik, Torunn Helene

   (2019)

   Dialogue in an upper secondary school and the subject religion and ethics in Norway.

   Religion & Education

   ISSN 1550-7394.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.101-114.

   DOI: 10.1080/15507394.2019.1577714

  • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag

   (2019)

   Case Study 2: Building Young People´s Social Capital Through Networks of Interreligious Dialogue in Oslo. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions.

   Springer Nature

   ISBN 9783030167950.

   s.39-54.

   DOI: 10.1007/978-3-030-16796-7_4

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2019)

   Case Study 6: The House of Literature in Oslo. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions.

   Springer Nature

   ISBN 9783030167950.

   s.151-157.

   DOI: 10.1007/978-3-030-16796-7_14

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2018)

   Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education.

   Waxmann Verlag

   ISBN 978-3-8309-3794-4.

   s.115-139.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav

   (2018)

   Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms.

   Learning, Media & Technology

   ISSN 1743-9884.

   Volum 43.

   Hefte 1.

   s.42-55.

   DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202529819.

   s.95-112.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2017)

   Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 40.

   Hefte 1.

   s.7-17.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2017)

   Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202529819.

   s.209-229.

   DOI: 10.23865/noasp.17

  • Husebø, Dag; Rønneberg, Vibeke

   (2014)

   Lesing i RLE. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.131-143.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Tros- og livssynsfag i skandinavia – en sammenligning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 5.

   s.364-374.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Participative Trajectories. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.

   Waxmann Verlag

   ISBN 978-3-8309-2902-4.

   s.39-55.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2012)

   "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251928953.

   s.185-204.

  • Husebø, Dag

   (2012)

   Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.1078

  • Husebø, Dag

   (2012)

   Bridging theory and practice in Norwegian teacher education.

   Educational Action Research

   ISSN 0965-0792.

   Volum 20.

   Hefte 3.

   s.455-471.

   DOI: 10.1080/09650792.2012.697665

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2010)

   Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2598-3.

   s.33-48.

 • Bøker og kapitler
  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

   (2020)

   Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202652296.

  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

   (2020)

   Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster.

   Cappelen Damm Akademisk

  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag

   (2019)

   Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else

   (2017)

   Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202529819.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2016)

   Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.31-38.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-536-7.

  • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning..

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2895-3.

  • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251928953.

 • Formidling
  • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene

   (2020)

   Innledning. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202652296.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Digital transformasjon – hvordan vil dette endre vår arbeidshverdag?.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   EAIE-debate European Universities.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Digitalisering i sektoren – status og planer - nasjonalt og lokalt .

  • Husebø, Dag

   (2019)

   ECIU University.

  • Husebø, Dag

   (2019)

   Inspirasjon til universitetsbyggere «in the making» .

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Digital Campus 2017-2019.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Digitalisering 2.0.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Action Research – What, Why, How and When?.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   UiS Digitale Campus.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Behov for data i arbeidet med studiekvalitet.

  • Husebø, Dag

   (2018)

   Kompetanse som ferskvare.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2017)

   Digital hverdag i ungdomsskolen.

  • Husebø, Dag; Nordmark, Ingvald

   (2017)

   Nettbrett gjer gutane betre.

  • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther

   (2017)

   Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt .

  • Husebø, Dag

   (2017)

   Nettbrett gjer gutane betre.

  • Husebø, Dag

   (2017)

   Nettbrett gjer gutane betre.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?.

  • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in upper secondary school.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin

   (2016)

   Respons i digitale klasserom.

  • Christ, Inge; Husebø, Dag

   (2016)

   Innovative teaching experiments in PBL.

  • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein

   (2016)

   HEF i dialog.

  • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann

   (2016)

   Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.

  • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin

   (2016)

   Dialog i Religion og etikk-faget.

  • Boyesen, Marit; Husebø, Dag

   (2016)

   Å lede læring med kvalitet.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2016)

   En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2016)

   Slik kan studentene lære mer..

  • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel

   (2016)

   Critical events challenging human rights and values as part of religious education.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2015)

   Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen.

  • Husebø, Dag; Nome, Sture

   (2015)

   Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning.

  • Husebø, Dag; Nome, Sture

   (2015)

   Digitale kart i RLE.

  • Husebø, Dag; Nome, Sture

   (2015)

   The North East School.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2014)

   Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling.

  • Husebø, Dag

   (2014)

   CARN-Norge gruppesesjon.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Endringer i religionsundervisning i Skandinavia.

  • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling.

  • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2013)

   Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

  • Husebø, Dag

   (2013)

   Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser.

  • Husebø, Dag; Mathisen, Petter

   (2012)

   Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ".

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2012)

   Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

   (2012)

   Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome.

  • Husebø, Dag

   (2011)

   Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt.

  • Husebø, Dag

   (2011)

   Bridging theory and practice in RE teacher education.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2010)

   Solidarisk kunnskap, hva er det?.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund

   (2010)

   ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag

   (2010)

   Det tredje rommet.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge

   ISSN 0802-8214.

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.29-36.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge

   ISSN 0802-8214.

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.30-41.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Praksisutvikling i utdanning av religionslærere.

  • Husebø, Dag

   (2010)

   Participative trajectories in RE teacher training.

  • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?.

  • Skeie, Geir; Husebø, Dag

   (2007)

   Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

   (2018)

   2. Akademiske ord og begreper for dummies.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag

   (2018)

   1. Hjelp, jeg er blitt student!.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway