Hopp til hovedinnhold

Marit Alvestad

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL A-239D
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gjems, Liv; Alvestad, Marit

   (2021)

   Pedagogisk innhold og tilrettelegging i barnehagen. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050294.

   s.74-91.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Introduksjon. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050294.

   s.13-26.

  • Alvestad, Marit

   (2021)

   Ledelse i barnehagen : utfordringer og muligheter. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050294.

   s.27-43.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Barns tilhørighet, trivsel, medvirkning og mangfold i barnehagen. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050294.

   s.92-106.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit

   (2019)

   To what extend does the ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan? . I: Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care Early Childhood Education in the 21st Century Vol. II, 1st Edition.

   Routledge

   ISBN 9781138303942.

   s.155-171.

   DOI: 10.4324/9780203730546

  • Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2019)

   Contested quality: the struggle over quality, play and preschooling in Norwegian early childhood education and care . I: Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III.

   Routledge

   ISBN 9780203730539.

   s.154-174.

  • Ree, Marianne; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Hallmarks of participation–children's conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC) .

   International Journal of Early Years Education

   ISSN 0966-9760.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.200-215.

   DOI: 10.1080/09669760.2019.1607262

  • Alvestad, Marit; Garred, Rudy

   (2018)

   Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen .

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 36.

   Hefte 2.

   s.47-60.

   DOI: 10.5324/barn.v36i2.2764

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2018)

   Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.128-141.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412052

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin

   (2017)

   Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.31-44.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-04

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2017)

   Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.71-84.

  • Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik; Alvestad, Marit

   (2017)

   Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk?. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215029818.

   s.173-190.

  • Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215029818.

   s.154-172.

  • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit

   (2015)

   Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 11.

   DOI: 10.7577/nbf.1244

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens.

   Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table

   ISSN 1556-763X.

   Volum 2014.

   Hefte 1.

   s.1-19.

  • Alvestad, Marit

   (2012)

   Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-35016-1.

   s.67-89.

  • Vist, Torill; Alvestad, Marit

   (2012)

   Læringskulturer i barnehagen - En innledning. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-35016-1.

   s.9-17.

  • Abrahamsen, Gerd Randi; Alvestad, Marit; Vassenden, Anders; Thygesen, Janne

   (2012)

   Perspektiver på kvalitet i barnehagen :.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.7-22.

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   You Can Learn Something Every Day! Children Talk About Learning- Traces of Learning Cultures.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.291-304.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0046-6

  • Alvestad, Marit

   (2010)

   Perspektiver på læring i barnehagen. (Revidert kapittel 2. utgave 2010/2013). I: BARNAS BARNEHAGE 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kvello,Ø (red).

   Gyldendal Akademisk

   s.98-114.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta

   (2010)

   ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.115-131.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha

   (2010)

   Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

  • Alvestad, Marit

   (2010)

   Perspektiver på læring i barnehagen. I: BARNAS BARNEHAGE 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kvello,Ø (red).

   Gyldendal Akademisk

   s.101-117.

  • Lohmander, Maelis Karlson; Vandenbroeck, Michel; Pirard, Florence; Peeters, Jan; Alvestad, Marit

   (2009)

   New Developments: New Developments in Belgian childcare policy and practice. Early Childhood edcuation and care policy in Norway.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum Volume 17.

   Hefte Number 3.

   s.407-424.

  • Alvestad, Marit; Berge, Anita

   (2009)

   Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.57-68.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Mørreaunet, Sissel

   (2008)

   Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2295-1.

   s.375-379.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2007)

   Educational Forums - frames for Development of Professional Learning A project in Early Childhood Education in Norway.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum Vol. 15.

   Hefte No. 3.

   s.407-425.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2007)

   Å bygge bro mellom barnehage og skole. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01079-3.

   s.182-196.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk

   (2007)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen. I: FoU i praksis 2006. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Tapir Akademisk Forlag

   s.277-282.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith

   (2006)

   The value is enormous - It`s priceless I think! New Zealand Preschool teachers understandings of the early childhood curriculum in New Zealand - A comparative perspective.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 38.

   Hefte 1.

  • Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari

   (2005)

   Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. I: FoU i praksis 2005. Konferanserapport.

   ISBN 82-7923-039-4.

   s.244-251.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Årsplanar i barnehagen - intensjonar og realitetar i praksis?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 1.

   Hefte Årg. 88, nr 1.

   s.89-101.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Den är guld värd - en källa att ösa ur! svenske førskolelærarar om sentrale aspekt ved den svenske nasjonale planen.

   Nordisk Pedagogik

   ISSN 0901-8050.

   Volum 2.

   Hefte Vol. 24, nr 2.

   s.147-161.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Preschool teachers' understandings of some aspects of educational planning and practice related to the National Curricula in Norway.

   International Journal of Early Years Education

   ISSN 0966-9760.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.83-97.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Preschool Teachers' Understandings of Some Aspects of Early Childhood Curricula in Norway and Sweden.

   ?

   Volum 6.

   Hefte Vol. 6, 2003.

   s.51-64.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Rammeplan i barnehagen - fine ord på hylla eller utvikling av praksis?.

   ?

   Volum 4.

  • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid

   (1999)

   A Comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden.

   ?

   Volum Vol.. No2: Fall 1999.

  • Alvestad, Marit; Samuelsson, Ingrid Pramling

   (1999)

   A Comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden.

   Early Childhood Research & Practice

   ISSN 1524-5039.

   Volum 1.

   Hefte 2.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Sideblikk på det polske utdanningssystemet. I: Jubileumsskrift for Stavanger lærarhøgskole.

 • Bøker og kapitler
  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050294.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)..

   ISBN 978-82-7644-890-0.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

  • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit

   (2015)

   "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen .

  • J Sukke Pettersen, Solveig

   (2014)

   Young children in test situations – a phenomenological-hermeneutical orientated study of young children's well-being .

  • Vist, Torill; Alvestad, Marit

   (2012)

   Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-35016-1.

  • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.

  • Alvestad, Marit

   (2009)

   Diversities in early childhod education. Abstract Book. 19th EECERA Annual Conference Diversities in early childhood education. Strasbourg 26th,27th,28th,29th August 2009. Abstract book. Edited by chair Marie Nicole Rubio and scientific committee: Marit Alvestad, Tony Bertram, Gilles Brougère, Nicoletta Diasio, Veronique Francis, Christine Pascal, Sylvie Rayna, Marie-Paule Thollon-Behar.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Programme book. I: ved Universitetet i Stavanager, EECERA 2008.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Abstract book. I: ved Universitetet i Stavanger, EECERA 2008.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie

   (2006)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen.

   ISBN 9788251922296.

   Hefte 2006.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   DIDAKTISK FORUM Kvalitetsutvikling i praksis. Sluttrapport frå prosjekt om utvikling av praksis i førskolelærarutdanninga 2003-05.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i prakssi.Endrede roller?.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Årsplanarbeid i barnehagen. 2. utgåve.

   Universitetsforlaget

   ISBN 8215005098.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2001)

   Roller og relasjoner i førskolelærerstudiet -et innføringsseminar.

  • Junge, June; Alvestad, Aase M.; Abrahamsen, Gerd

   (2001)

   Internasjonalt studentsamarbeid. Et pilotprosjekt ved førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Jyväskylä.

  • Junge, June; Alvestad, Aase M.

   (2001)

   Roller og relasjoner i Førskolelærerstudiet - Oppstartseminar.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Den komplekse planlegginga – Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis The Complexity of Planning. Preschool teachers' concptions of pedagogical planning and practice.

   ISBN 9173464104.

   Hefte 165.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2001)

   IKT basert undervisning -erfaringsutveksling og videreutvikling av IKT.

  • Abrahamsen, Gerd; ukjent-for-m004645, ukjent-for-m004645; Junge, June

   (2001)

   Internasjonalt studentsamarbeid på Internett -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger og U iversitetet i Jyväskylä.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2000)

   IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2000)

   Utvikling og evaluering av IKT basert undervisning i førskolelærerutdanningen.

  • Alvestad, Aase M.

   (1996)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

   ISBN 8251834112.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Helland, Synneva

   (1991)

   Årsplananalyse. Ei analyse av 285 årsplanar i 8 fylke.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Årsplanar i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1989)

   Analyse av årsplanar i barnehagen.

 • Formidling
  • Hansen, Joakim Evensen; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2021)

   Ny bestemmelse sett i forhold til forskning fra GoBaN-prosjektet.

  • Alvestad, Marit; Flote, Birgitte

   (2020)

   Kjønnsdelinga overraska forskarane..

  • Alvestad, Marit; Tverrå Løkås, Mariell

   (2020)

   Forsket på kvalitet i barnehagen: – Litt overrasket over utfordringene. .

  • Alvestad, Marit; Tverrå Løkås, Mariell

   (2020)

   Forsket på kvalitet i barnehagen: – Litt overrasket over utfordringene. .

  • Humberset, Kathrine; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2020)

   Skal du velge barnehage til høsten? Dette kjennetegner de beste. .

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

  • Alvestad, Marit

   (2020)

   Opponent ved Ellen Os sin disputas ved UiO, Institutt for pedagogikk 29.04.2020.Avhandling for graden ph.d. med tittelen: Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehagen. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år..

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care.

  • Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat. .

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie .

  • Alvestad, Marit

   (2019)

   Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?.

  • Alvestad, Marit

   (2019)

   Møte i Arbeidspakke 1 Tilhørighet 11. juni 2019 Prosjekter status våren 2019 Evaluering 2018-19 .

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Status in the qualitative BePro study per 01.10.2018.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   FILIORUM - nasjonalt senter for barnehageforskning.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Fri lek eller læring i barnehagen?.

  • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Analyse av caser. Workshop Oslo 15.-16. mars 2018.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   GoBaN kvalitative studie workshop - videoanalyser.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   FILIORUM senter for barnehageforskning - en kort presentasjon.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Kommentar til rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Kvalitativa studien: Rapporten.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2017)

   Vad karaktäriserar (god) kvalitet i barnehagen? Uppföljningsstudie inom GoBan-projektet. .

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

  • Særheim, Marianne Ree; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2017)

   Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool.

  • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2017)

   Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø..

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth; Gjems, Liv

   (2017)

   Goban Kvalitativa studien. Fieldwork adults.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Workshop kvalitativa studien Arbete med fallstudierna.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2017)

   Qualitative studies Goban.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2016)

   Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN).

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit

   (2016)

   Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams..

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2016)

   GOBAN: Qualitative studies 19 jan.2016.

  • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit

   (2016)

   To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar.

  • Alvestad, Marit

   (2015)

   A brief summary of the PhD students presentations.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2015)

   Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   "GoBaN prosjektet" Gode barnehager for barn i Norge. Status Rogaland høsten 2014.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Stipendiatsamling GOBAN opponent ved prosjektpresentasjon.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Erfaringer fra FoU prosjektet om lek i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Stipendiatsamling GoBaN opponent ved prosjektpresentasjon.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere.

  • Alvestad, Marit

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "Better provision for Norway's Children in Early Childhood Education and Care project"(BePro).

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (2013)

   "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge»(GoBAN). Eksempelet Rogaland.(http://goban.no).

  • Alvestad, Marit

   (2012)

   Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill

   (2011)

   Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC).

  • Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Kvalitet i barnehagen - presentasjon av en studie.

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   Relasjonskompetanse - pedagogisk planlegging og praksis.

  • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit

   (2011)

   The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.189-198.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0041-y

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   Fra førskolelærer til forsker.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens.

  • Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik

   (2010)

   Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria

   (2009)

   Gode barnehager er bra - også for de yngste.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika

   (2009)

   Gode barnehager er bra ? også for de små.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita

   (2009)

   New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.

   NZ Journal of Teachers' Work

   ISSN 1176-6662.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Alvestad, Marit

   (2009)

   Førstelektorprogram ved Universitetet i Stavanger.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Satsar på barnehagevitenskap Intervju om ny master i barnehagevitenskap ved IFU, UiS (journalist: Silje Stangeland).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Ta en master i barnehagevitenskap ved UiS. Det nye masterstudiet i barnehagevitenskap er et pionertiltak som inngår i UiS' arbeid med å bygge opp et tverrfaglig førskolepedagogisk forskningsmiljø i Norge, med tanke på å utvikle barnehager av høy kvalitet. De første studentene begynner til høsten. (journalist: Arne Solli).

  • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode

   (2008)

   Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og muligheter.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Barnehage er bra. Barnehagens kvalitet står i fokus når 600 forskere fra 36 land samles til årets internasjonale barnehagekonferanse på Universitetet i Stavanger. (journalist: Agnete In¿t Veld Bendiksen).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Farewell from the Conference Chair. Avskjedstale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 6. sept. 2008.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Welcome to the Opening Reception hosted by the Mayor of Stavanger. Innedningshilsen i plenum under EECERA2008 konferansen åpningsmottakelse i Atlantic Hall, Stavanger den 3. sept. 2008.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2008)

   Viktig konferanse for første gang i Norge. Den 18. EECERA-konferansen arrangeres i år i Stavanger. Det er første gang denne viktige konferansen med fokus på barn i barnehage- og småskole- alder arrangeres i Norge. Arrangør er forskningsnettverket Barnehageliv og årets tema er Reconcidering the Basics in Early Childhood Education.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Welcome from the Conference Chair. Velkomsttale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 4. sept. 2008.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2007)

   Hvordan kan vi styrke den pedagogiske forkningen ved vårt fakultet? Presentasjon av forskningen på Institutt for førskolelærerutdanning.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Læring i barnehagen Kunnskaper, innhold og arbeidsmåter.

   ?

   Volum Nummer 2 2007.

   s.9-15.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby

   (2007)

   Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?.

  • Alvestad, Marit

   (2006)

   Å arbeide med rammeplanen i barnehagepraksis - om planprosessen.

   ?

   s.38-43.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa

   (2006)

   Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim

   (2006)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (2006)

   Regionalt og nasjonalt forskningssamarbeid.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika

   (2006)

   The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Early Childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: New Zealand Preschool teachers' understandings of their Educational Work, comparerd with the Norwegioan and Swedish responses.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Den gode barnehagen Førskolelærarar, pedagogisk kompetanse, planlegging og arbeid i praksis? Lærer barn i barnehagen?.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Educational Forums - Frames for development of professional learning. A project in Early Childhood Education in Norway.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   -Ikke modige nok, derfor er det få kvinnelige professorer. Intervju i Rogalands Avis,12.februar 2005. tema: Likestilling.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Årsplanarbeid i eit barnehagedidaktisk perspektiv.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Forskning i og på praksis. Forholdet til omgivelsene.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum - endrede roller i praksis?.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari

   (2005)

   Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2004)

   Didaktisk forum kvalitetsutvikling i praksis. Rapport/Statusrapport, 31.12.03.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Rammeplan for barnehagen i Noreg, - nokre erfaringar og vegen vidare.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith

   (2004)

   Early childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: A small scale research interview study.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Nokre perspektiv på rammeplan og årsplan.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.32-37.

  • Alvestad, Marit; Nordbotten, Gerd Lise; Röthle, Monika

   (2003)

   Presentasjon av prosjektet "Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis".

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Den komplekse planlegginga.Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis.

   ?

   Volum nr.4.

   s.11-12.

  • Alvestad, Marit

   (2002)

   Early childhood curricula in Norway and Sweden. Preschoolteachers on pedagogical planning and practice; strategy, substance and structure.

  • Alvestad, Marit

   (2002)

   Den planlagde pedagogikken.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Preschool teachers' understandings of childrens learning in educational planning and practice.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Det kompetente barnet i ei foranderleg verd.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Demokrati, utdanning og læreplanar. Eit drøftingsgrunnlag.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Fenomenologi, livsverden og hermeneutikk.Skisse til ei forskningstilnærming.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Frå antikken til det moderne. Utkast til ei drøfting av læringsomgrepet i historisk didaktisk perspektiv.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Nationell ledning - läroplanerna i Norge och Sverige.

   ?

   Volum mai.00.

   s.48-57.

  • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid

   (2000)

   Rammeplan for barnehagen - Analyse av den norske og svenske nasjonale planen.

   ?

   Volum apr.00.

   s.88-98.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Preschool teachers' understandings of the planning process.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Førskolelærarar og planrbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Nasjonale planar for 1-5 åringar i Norge og Sverige,- om læringsomgrepet i dei to planane.

  • Alvestad, Aase M.

   (1999)

   Førskolelærarar og planarbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Refleksjonar i etterkant av kurset 1900-talets pedagopgikk.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Om konsten att lyfta den svenska skolan. Av Hans Bergstöm; -Ein ideologianalyse,- om samfunn, skole og underivsning.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Et sosialpsykologisk syn på lek.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Læring gjennom samarbeid. "Collaborative learning".

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 3. Regresjonsanalyse. Göteborgs unversitet, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Forandringer i omsorgstilbud for småbarn. Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 2. Ei kritisk drøfting av designaspekt -statistisk slutt validitet, begrepsvaliditet, indre og ytre valididtet- i tilknytning til artiklane: : K.J Klauer "Teaching inductive reasoning. Some theory and three experiemental studies." og D.T. Berkam, V.E. Lee, B.A. Smerdon: " Gender and Sience Learning Early in High School: Subject Matter and Laboratory Experiences.".

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 1. Cronbachs alpha.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Förskollärare - om yrkets pedagogiska innehåll. Bokmelding av S. Kihlströms bok.

   ?

   Volum mai.98.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   A national frameworkplan for day care institutions - ideological perspectives on society, child and planning.

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (1998)

   Fagbrev pedagogisk teori og praksis. Fjernundervisning 1994-98, fagbrev 1-14.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   "Projektauskultation". Presentasjon av forskningsprosjektet: "Förskolebarn och livsfrågor. Ett didaktiskt försök med blivande förskollärare." Av Ingrid Pramling, Birgitta Davidsson, Birgitta Fors og Eva Johansson.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Avhandlingsanalyse av Mikael Alexanderssons "Metod och medvetande" (1994), og Eva Ekeblads "Children-l earning- numbers. A phenomenographic excursion into first-grade childrens arithmetic" (1996).

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Fenomenografi.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Rammeplan for barnehagen-ideologianalyse.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Fire bøker for utdanning Didaktikk i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke.

  • Alvestad, Aase M.

   (1996)

   Utvikling av den pedagogiske virksomhet i barnehagen gjennom årsplanarbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1995)

   Årsplanarbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Seminar om læreplanarbeid i grunnskolen. Reform-94 den nye grunnskolen.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Bruk av årsplan i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Å arbeide i prosjekt.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Kompetanseheving i assistentgruppa. Lokalt utviklingsarbeid. Målgruppe: Assistentar/styrarar.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Foreldresamarbeid. Eit lokalt utviklingsarbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Pedagogiske retningar.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Dei menneskelege ressursane i barnehagen - relatert til pedagogisk planlegging.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Pedagogisk innhold i førskoleklassene. Evaluering 1994) Rettleiing/konsulentteneste i kommunalt evalueringsprosjekt. Ein sluttrapport er utarbeidd frå prosjektet, 1994.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Pedagogisk grunnsyn i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Rammeplan - årsplan tilhøvet i barnehagen.

  • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (1993)

   Årsplanarbeid og førskolelærere.

   ?

   Hefte 3.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Rammeplan for barnehagen - en presentasjon og drøfting av eventuelle konsekvenser.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Årsplanarbeid i barnehagen - førskolelæreres oppfatninger.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Pedagogisk grunnsyn.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Planlegging.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Årsplanlegging i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   pedagogisk grunnsyn.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan - årsplan forholdet i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Prosjektarbeid -ei kort innføring.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Årsplan-rammeplantilhøvet. Ei problematisering med utgangspunkt i årsplananayse 1990. (Rapport 1/91 og 2/91, Sogndal Lærarhøgskule).

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Education towards democracy, - some reflections.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Yrkesrolle og yrkesidentitet -utfordringar i dag.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Personalutvikling og pedagogisk planlegging. Veiledet Fou arbeid 1990-91.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Innlegg til ei problematisering og drøfting kring tilhøvet årsplan - rammeplan.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplanlegging og pedagogisk grunnsyn.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Leik i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Personalressurser i barenhagen relatert til planlegging.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Utviklingspsykologi.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Leik- den vaksne si rolle.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplananaylyse- noen resultater.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplanlegging - presentasjon av ei undersøking.

  • Alvestad, Marit

   (1989)

   Årsplanlegging i barnehagen.

  • Alvestad, Marit

   (1988)

   Ei analyse av årsplanar i barnehagen. - Kva bestemmer innhaldet og utviklinga av årsplanane?.

   ?

   Volum nr.1/1988.

  • Alvestad, Marit

   (1987)

   Årsplanlegging.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Alvestad, Marit

   (2005)

   FORSKNINGSSEMINAR FORSKNINGSNETTVERKET BARNEHAGELIV DMMH, HiVe, UiS,.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway