Hopp til hovedinnhold

Erik Ruud

Ekstern u/betaling

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wolff, Mareile Astrid; Isaksen, Ketil; Brækkan, Ragnar ; Alfnes, Eli; Petersen-Øverleir, Asgeir; Ruud, Erik

   (2013)

   Measurements of wind-induced loss of solid precipitation: description of a Norwegian field study.

   Nordic Hydrology

   ISSN 0029-1277.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.35-43.

   DOI: 10.2166/nh.2012.166

 • Bøker og kapitler
  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

   ISBN 9788276449068.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Ruud, Erik

   (2020)

   Fagskoleutvikling i et digitalt landskap.

   ISBN 978-82-7644-954-9.

  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine; Ruud, Erik

   (2018)

   Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review.

   ISBN 978-82-12-03703-8.

  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine; Ruud, Erik

   (2017)

   Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt.

   ISBN 978-82-12-03652-9.

  • Lillejord, Sølvi; Vågan, Andre; Johansson, Lotta; Børte, Kristin; Ruud, Erik

   (2016)

   Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte.

   ISBN 9788212035171.

  • Morgan, Konrad; Morgan, Madeleine; Johansson, Lotta; Ruud, Erik

   (2016)

   A systematic mapping of the effects of ICT on Learning outcomes.

   Norges forskningsråd

   ISBN 978-82-12-03560-7.

  • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje

   (2015)

   Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt..

  • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian

   (2014)

   Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt.

   ISBN 978-82-12-03332-0.

 • Formidling
  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2020)

   A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway.

  • Ruud, Erik; Munthe, Elaine

   (2020)

   The Knowledge Center for Education - Symposium contribiution to "The Nordic Evidence Session".

  • Johansson, Lotta; Ruud, Erik

   (2016)

   Physical activity and learning outcomes: a quest for elusive effects? A sub-review of a systematic review..

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway