Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet etter EMK art. 8

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Volum 59.

   Hefte 2.

   s.103-122.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3061

  • Sørensen, Christian Børge

   (2014)

   Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Volum 127.

   Hefte 3-4.

   s.348-383.

  • Sørensen, Christian Børge

   (2004)

   Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydning for norsk domstolskontroll med forvaltningen

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 1-2.

   s.134-196.

  • Sørensen, Christian Børge

   (1999)

   Lovforbud mot politisk reklame i kringkastingen - forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10

   Jussens venner

   ISSN 0022-6971.

   Hefte 2.

   s.102-123.

 • Bøker og kapitler
  • Sørensen, Christian Børge

   (2016)

   Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev. 20. juni 2016

 • Formidling
  • Sørensen, Christian Børge

   (2021)

   Skriftlig kommentar/merknad til Høyesteretts dom HR-2021-474-A: https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2021-474-a

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Gjenforeningsmålsettingen – i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og EMDs praksis

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Gjenforeningsmålsettingen i barnevernssaker – i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og EMDs praksis

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   "Hvordan kan barnerettighetene bidra til at barn som er utsatt for vold og overgrep møtes trygt" - innlegg under boklansering av boka Klokhet om vold og overgrep, Universitetsforlaget 2020

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Menneskerettslige skranker ved anvendelsen av barnevernloven § 4-24 - Særlig om vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Kursendring i retning EMDs gjenforeningsmål - hva nå?

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway