Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet etter EMK art. 8.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Volum 59.

   Hefte 2.

   s.103-122.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3061

  • Sørensen, Christian Børge

   (2014)

   Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Volum 127.

   Hefte 3-4.

   s.348-383.

  • Sørensen, Christian Børge

   (2004)

   Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydning for norsk domstolskontroll med forvaltningen.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 1-2.

   s.134-196.

  • Sørensen, Christian Børge

   (1999)

   Lovforbud mot politisk reklame i kringkastingen - forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10.

   Jussens venner

   ISSN 0022-6971.

   Hefte 2.

   s.102-123.

 • Bøker og kapitler
  • Sørensen, Christian Børge

   (2016)

   Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev. 20. juni 2016.

   ISBN 978-82-583-1275-5.

 • Formidling
  • Sørensen, Christian Børge

   (2021)

   Skriftlig kommentar/merknad til Høyesteretts dom HR-2021-474-A: https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2021-474-a .

  • Reinertsen, Marianne; Sørensen, Christian Børge

   (2021)

   Gjest i podcasten Jusspodden episode 40: "Barnevernssakene - hvorfor bryter Norge menneskerettighetene".

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Gjenforeningsmålsettingen – i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og EMDs praksis .

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Gjenforeningsmålsettingen i barnevernssaker – i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og EMDs praksis.

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   "Hvordan kan barnerettighetene bidra til at barn som er utsatt for vold og overgrep møtes trygt" - innlegg under boklansering av boka Klokhet om vold og overgrep, Universitetsforlaget 2020.

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Menneskerettslige skranker ved anvendelsen av barnevernloven § 4-24 - Særlig om vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse.

  • Sørensen, Christian Børge

   (2020)

   Kursendring i retning EMDs gjenforeningsmål - hva nå?.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway