Hopp til hovedinnhold

Terese Elisabet Bondas

Professor of Health Sciences, PhD, LicHSc, MNSc, PHN, RN

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-24174
Follow me
Bio

Terese Bondas er professor i helsevitenskap og har bakgrunn som helsesykepleier og leder. Hun har doktorgrad fra Åbo Akademi Universitet, Finland innen omsorgsvitenskap. Tidligere studier omfatter sykepleievitenskap, helseledelse og pedagogikk. Terese har et overordnet interesse for å utvikle og anvende ulike kvalitative metodiske tilnærminger, som kvalitativ innholdsanalyse, aksjonsforskning, etnografi og fenomenologi i sin forskning. Hun har utviklet metasyntese som en metodologisk og teoretisk tilnærming innom kvalitativ forskning. Terese er initiativtaker og leder det tverrfaglige forskningsnettverket 'Childbearing - the qualitative international research network’ (BfiN) som er et kvalitativt og internasjonalt forskningsnettverk som siden oppstarten i 2002 nå inkluderer mer enn 100 forskere og doktorgradsstudenter.

Forskningsområder:

1) Utvikling og kritikk av kvalitative metoder i teoretisk og evidensbasert praksis og metasyntese

2) Faglig praksis i helsesykepleie og omsorg, ledelse og undervisning

3) Svangerskaps- og barselomsorg - perspektiver på familier, helsepersonell og doula.

Hun er forfatter av mer enn hundre publikasjoner på flere språk, og veileder master- og doktorgradsstudenter samt postdoktorer i ulike disipliner i flere land.

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese Elisabet

   (2021)

   Nursing leadership when child abuse is suspected – facilitating and caring with the child’s best interest in mind.

   Nordisk sygeplejeforskning

   ISSN 1892-2678.

   Volum 11.

   Hefte 3.

   s.183-196.

   DOI: 10.18261/issn.1892-2686-2021-03-02

  • Magnussen, Inger-Lise; Alteren, Johanne; Bondas, Terese

   (2021)

   “Human flourishing with dignity” : a meta-ethnography of the meaning of gardens for elderly in nursing homes and residential care settings.

   Global Qualitative Nursing Research

   ISSN 2333-3936.

   Volum 8.

   s.1-17.

   DOI: 10.1177/23333936211035743

  • Sorsa, Minna Anneli; Kylmä, Jari; Bondas, Terese Elisabet

   (2021)

   Contemplating help-seeking in perinatal psychological distress - A meta-ethnography.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 18.

   Hefte 10.

   DOI: 10.3390/ijerph18105226

  • Wikberg, Anita; Bondas, Terese Elisabet

   (2021)

   Lay voluntary doula caring for the childbearing woman and her partner .

   International journal for human caring

   ISSN 1091-5710.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.60-73.

   DOI: 10.20467/HumanCaring-D-20-00019

  • Lindeman, Sari Kaarina; Titlestad, Kristine Berg; Lorås, Lennart; Bondas, Terese Elisabet

   (2021)

   An unknown invisible intrusion. Impact of an adult family member’s problematic substance use on family life: a meta-ethnography.

   Drugs: education prevention and policy

   ISSN 0968-7637.

   s.1-13.

   DOI: 10.1080/09687637.2021.1943316

  • Fernandez-Basanta, Sara; Coronado, Carmen; Bondas, Terese Elisabet; Movilla-Fernández, María-Jesús

   (2021)

   Primary healthcare midwives' experiences of caring for parents who have suffered an involuntary pregnancy loss: a phenomenological hermeneutic study.

   Midwifery

   ISSN 0266-6138.

   Volum 92.

   DOI: 10.1016/j.midw.2020.102863

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2021)

   Relationships influencing caring in first‐line nursing leadership: A visual hermeneutic study.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   s.1-12.

   DOI: 10.1111/scs.12992

  • Høgmo, Bente Kristin; Bondas, Terese Elisabet; Alstveit, Marit

   (2021)

   Going blindly into the women’s world: a reflective lifeworld research study of fathers’ expectations of and experiences with municipal postnatal healthcare services.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1080/17482631.2021.1918887

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2020)

   First-Line Nurse Managers' Challenges at the Crossroads of Norwegian Health Care Reforms.

   Nursing Administration Quarterly

   ISSN 0363-9568.

   Volum 44.

   Hefte 3.

   s.205-214.

   DOI: 10.1097/NAQ.0000000000000420

  • Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Hartviksen, Trude Anita; Bondas, Terese Elisabet

   (2020)

   “Navigation to prioritizing the patient” – first-line nurse managers’ experiences of participating in a quality improvement collaborative.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 20.

   Hefte 55.

   DOI: 10.1186/s12913-020-4918-z

  • Fernández-Basanta, Sara; Movilla-Fernández, María-Jesús; Coronado, Carmen; Llorente-García, Haizea; Bondas, Terese Elisabet

   (2020)

   Involuntary pregnancy loss and nursing care: A meta-ethnography.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 17:1486.

   Hefte 5.

   s.1-22.

   DOI: 10.3390/ijerph17051486

  • Dahl, Bente; Heinonen, Kristiina; Bondas, Terese Elisabet

   (2020)

   From Midwife-Dominated to Midwifery-Led Antenatal Care: A Meta-Ethnography.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 17.

   Hefte 23.

   DOI: 10.3390/ijerph17238946

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Safeguarding the patient in municipal healthcare- a hermeneutic focus group study of Nordic nursing leadership.

   Journal of Nursing Management

   ISSN 0966-0429.

   DOI: 10.1111/jonm.12806

  • Magnussen, Inger-Lise; Alteren, Johanne; Bondas, Terese

   (2019)

   Appreciative inquiry in a Norwegian nursing home: a unifying and maturing process to forward new knowledge and new practice.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1080/17482631.2018.1559437

  • Eliassen, Eli Jensine; Holla, Aud Sissel; Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   Pleielidelse i perioperative pasientforløp for eldre.

   Sykepleien Forskning

   ISSN 1890-2936.

   Volum 14.

   DOI: 10.4220/sykepleienf.2019.77201

  • Strandås, Maria; Wackerhausen, Steen; Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   Gaming the system to care for patients: a focused ethnography in Norwegian public home care.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 19.

   s.1-15.

   DOI: 10.1186/s12913-019-3950-3

  • Eliassen, Eli Jensine; Holla, Aud Sissel; Bondas, Terese

   (2018)

   Risiko for uheldige hendelser i perioperative pasientforløp til eldre-en kvalitativ studie.

   Klinisk Sygepleje

   ISSN 0902-2767.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.94-110.

   DOI: 10.18261/issn.1903-2285-2018-02-03

  • Nybakken, Solvor; Strandås, Maria; Bondas, Terese

   (2018)

   Caregivers’ perceptions of aggressive behaviour in nursing home residents living with dementia: A meta-ethnography.

   Journal of Advanced Nursing

   ISSN 0309-2402.

   DOI: 10.1111/jan.13807

  • Solbakken, Rita; Bergdahl, Elisabeth; Rudolfsson, Gudrun; Bondas, Terese

   (2018)

   International Nursing:Caring in Nursing Leadership- A meta-ethnography From the Nurse Leader`s Perspective.

   Nursing Administration Quarterly

   ISSN 0363-9568.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.E1-E19.

   DOI: 10.1097/NAQ.0000000000000314

  • Strandås, Maria; Wackerhausen, Steen; Bondas, Terese

   (2018)

   The nurse–patient relationship in the New Public Management era, in public home care: A focused ethnography.

   Journal of Advanced Nursing

   ISSN 0309-2402.

   s.1-12.

   DOI: 10.1111/jan.13850

  • Bondas, Terese

   (2018)

   Self-organizing Development Teams for Innovative Nursing Care.

   Nursing Administration Quarterly

   ISSN 0363-9568.

   Volum 42.

   Hefte 3.

   s.269-277.

   DOI: 10.1097/NAQ.0000000000000286

  • Kitzmüller, Gabriele; Clancy, Anne; Vaismoradi, Mojtaba; Wegener, Charlotte; Bondas, Terese

   (2018)

   "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis.

   Qualitative Health Research

   ISSN 1049-7323.

   Volum 28.

   Hefte 2.

   s.213-230.

   DOI: 10.1177/1049732317735079

  • Bondas, Terese

   (2018)

   Metasynthesis-the way forward for knowledge and development in nursing . I: Et omsorgsvidenskabeligt perspektiv som ramme for forskning : professor Emeritus Elisabeth O.C. Halls 80 år dag.

   ISBN 978-87-93117-63-1.

   s.16-33.

  • Bondas, Terese; Wikberg, Anita

   (2018)

   Becoming a voluntary doula: Personal and caring motives.

   International journal of childbirth

   ISSN 2156-5287.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.101-114.

   DOI: 10.1891/2156-5287.8.2.101

  • Bondas, Terese; Hall, Elisabeth O. C.; Wikberg, Anita

   (2017)

   Metasynthesis in health care research. I: Research methods in health Foundations for an evidence-based practice.

   Oxford University Press

   ISBN 978-0-19-030430-0.

   s.325-342.

  • Strandås, Maria; Bondas, Terese

   (2017)

   The nurse-patient relationship as a story of health enhancement in community care: a meta-ethnography.

   Journal of Advanced Nursing

   ISSN 0309-2402.

   Volum 74.

   Hefte 1.

   s.11-22.

   DOI: 10.1111/jan.13389

  • Nyman, Viola; Roshani, Leyla; Berg, Marie; Bondas, Terese; Downe, Soo; Dencker, Anna

   (2017)

   Routine interventions in childbirth before and after initiation of an Action Research project.

   Sexual & Reproductive HealthCare

   ISSN 1877-5756.

   Volum 11.

   s.86-90.

   DOI: 10.1016/j.srhc.2016.11.001

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2017)

   Sansehagens betydning for dannelsen av 'nærhetsrommet' - aksjonsforskning i sykehjem.

   Klinisk Sygepleje

   ISSN 0902-2767.

   Volum 31.

   Hefte 2.

   s.96-113.

   DOI: 10.18261/issn.1903-2285-2017-02-03

  • Sidenius, Ulrik; Stigsdotter, Ulrika; Poulsen, Dorthe Varning; Bondas, Terese

   (2017)

   "I look at my own forest and fields in a different way": The lived experience of nature-based therapy in a therapy garden when suffering from stress-related illness.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1080/17482631.2017.1324700

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2016)

   "Sykepleielederes fagansvar ved uheldige hendelser i hjemmetjenesten".

   Geriatrisk sykepleie

   ISSN 1891-1889.

   Volum 03.

   s.18-25.

  • Vaismoradi, Mojtaba; Skär, Lisa; Söderberg, Siv; Bondas, Terese

   (2016)

   Normalizing suffering: A meta-synthesis of experiences of and perspectives on pain and pain management in nursing homes.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 11.

   DOI: 10.3402/qhw.v11.31203

  • Akroute, Abder Rahim; Bondas, Terese

   (2016)

   Critical care nurses and relatives of elderly patients in intensive care - Ambivalent interaction.

   Intensive & Critical Care Nursing

   ISSN 0964-3397.

   Volum 34.

   s.67-80.

   DOI: 10.1016/j.iccn.2015.08.002

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2016)

   Å bringe helsegeografi inn i sykepleien - en aksjonsforskning.

   Klinisk Sygepleje

   ISSN 0902-2767.

   Volum 30.

   Hefte 3.

   s.168-182.

   DOI: 10.18261/issn.1903-2285-2016-03-03

  • Vaismoradi, Mojtaba; Wang, Inger Lise; Turunen, Hannele; Bondas, Terese

   (2016)

   Older people´s experiences of care in nursing homes: a meta-synthesis.

   International Nursing Review

   ISSN 0020-8132.

   Volum 63.

   Hefte 1.

   s.111-121.

   DOI: 10.1111/inr.12232

  • Blegen, Nina; Eriksson, Katie; Bondas, Terese

   (2016)

   Ask me what is in my heart of hearts! The core question of care in relation to parents who are patients in a psychiatric care context.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 11.

   Hefte 30758.

   DOI: 10.3402/qhw.v11.30758

  • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese

   (2016)

   Proud to be a nurse? Recently graduated nurses' experiences in municipal health settings.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   Volum 30.

   Hefte 3.

   s.557-564.

   DOI: 10.1111/scs.12278

  • Nyman, Viola; Berg, Marie; Downe, Soo; Bondas, Terese

   (2016)

   Insider Action Research as an approach and a method – Exploring institutional encounters from within a birthing context.

   Action research

   ISSN 1476-7503.

   Volum 14.

   Hefte 2.

   s.217-233.

   DOI: 10.1177/1476750315600225

  • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese

   (2015)

   Innovasjonsprosesser : vågal reise med behov for allierte. I: Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1552-2.

   s.296-306.

  • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese

   (2015)

   Neglected nursing responsibility when suspecting child abuse.

   Clinical Nursing Studies

   ISSN 2324-7940.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.24-32.

   DOI: 10.5430/cns.v4n1p24

  • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese

   (2015)

   Innovasjoner i offentlig tjenesteyting : begrepsavklaring, vilkår og forskningsmuligheter. I: Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1552-2.

   s.19-36.

  • Bondas, Terese

   (2015)

   Ad hoc-innovasjonsteam i det offentlige helsevesenet. I: Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1552-2.

   s.253-273.

  • Wikberg, Anita; Eriksson, Katie; Bondas, Terese

   (2014)

   Immigrant new mothers in Finnish Maternity Care: An ethnographic study of caring.

   International journal of childbirth

   ISSN 2156-5287.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.86-102.

   DOI: 10.1891/2156-5287.4.2.86

  • Evju, Anne Svelstad; Klette, Gøril Salomonsen; Kasen, Anne; Bondas, Terese

   (2014)

   Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning

   ISSN 1504-3614.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   s.70-82.

   DOI: 10.7557/14.3011

  • Larsson, Åsa; Lundgren, Ingela; Bondas, Terese

   (2014)

   Fördjupad hälsa - kvinnors upplevelse av att planera och föda sitt barn hemma.

   Hoitotiede-lehti

   ISSN 0786-5686.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.2-10.

  • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese; Gross, Mechthild M.; Janssen, Patricia; Green, Josephine M.

   (2014)

   A balancing act in an unknown territory: A metasynthesis of first-time mothers' experiences in early labour.

   Midwifery

   ISSN 0266-6138.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.e58-e67.

   DOI: 10.1016/j.midw.2014.11.007

  • Vaismoradi, Mojtaba; Bondas, Terese; Jasper, Melanie; Turunen, Hannele

   (2014)

   Nursing students' perspectives and suggestions on patient safety-implications for developing the nursing education curriculum in iran.

   Nurse Education Today

   ISSN 0260-6917.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.265-270.

   DOI: 10.1016/j.nedt.2012.10.002

  • Blegen, Nina; Eriksson, Katie; Bondas, Terese

   (2014)

   Through the depths and heights of darkness; mothers as patients in psychiatric care.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.852-860.

   DOI: 10.1111/scs.12122

  • Kymre, Ingjerd Gåre; Bondas, Terese

   (2013)

   Balancing preterm infants' developmental needs with parent's readiness for skin-to-skin care: a phenomenological study.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Hefte 8.

   DOI: 10.3402/qhw.v8i0.21370

  • Jasper, M; Vaismoradi, Mojtaba; Bondas, Terese; Turunen, Hannele

   (2013)

   Validity and reliability of the scientific review process in nursing journals - time for a rethink?.

   Nursing Inquiry

   ISSN 1320-7881.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   s.92-100.

   DOI: 10.1111/nin.12030

  • Vaismoradi, Mojtaba; Turunen, Hannele; Bondas, Terese

   (2013)

   Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study.

   Nursing and Health Sciences

   ISSN 1441-0745.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.398-405.

   DOI: 10.1111/nhs.12048

  • Bondas, Terese

   (2013)

   Finland and Sweden:qualitative research from nursing to caring. I: Routledge International Handbook of Qualitative Nursing Research.

   Routledge

   ISBN 978-0-415-67356-3.

   s.527-545.

  • Vaismoradi, Mojtaba; Jordan, Sue; Turunen, Hannele; Bondas, Terese

   (2013)

   Nursing students' perspectives of the cause of medication errors.

   Nurse Education Today

   ISSN 0260-6917.

   Volum 34.

   Hefte 3.

   s.434-440.

   DOI: 10.1016/j.nedt.2013.04.015

  • Kymre, Ingjerd Gåre; Bondas, Terese

   (2013)

   Skin-to-skin care for dying preterm newborns and their parents - a phenomenological study from the perspective of NICU nurses.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   Volum 27.

   Hefte 3.

   s.669-676.

   DOI: 10.1111/j.1471-6712.2012.01076.x

  • Aspfors, Jessica; Bondas, Terese

   (2013)

   Caring about caring: Newly qualified teachers’ experiences of their relationships within the school community.

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.243-259.

   DOI: 10.1080/13540602.2012.754158

  • Bondas, Terese; Hall, Elisabeth O. C.; Wikberg, Anita

   (2013)

   Metasynthesis in Health Care Research. I: Research Methods in Health-Foundations for evidence-based practice.

   Oxford University Press

   ISBN 9780195520064.

   s.280-294.

  • Nyman, Viola; Bondas, Terese; Downe, Soo; Berg, Marie

   (2013)

   Glancing beyond or being confined to routines: Labour ward midwives' responses to change as a result of action research.

   Midwifery

   ISSN 0266-6138.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.573-578.

   DOI: 10.1016/j.midw.2013.02.010

  • Vaismoradi, Mojtaba; Bondas, Terese; Jasper, M; Turunen, Hannele

   (2012)

   Nursing students' perspectives and suggestions on patient safety—Implications for developing the nursing education curriculum in Iran.

   Nurse Education Today

   ISSN 0260-6917.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.265-270.

   DOI: 10.1016/j.nedt.2012.10.002

  • Vaismoradi, Mojtaba; Salsali, Mahvash; Turunen, Hannele; Bondas, Terese

   (2012)

   A qualitative study on Iranian nurses’ experiences and perspectives on how to provide safe care in clinical practice.

   Journal of Research in Nursing

   ISSN 1744-9871.

   DOI: 10.1177/1744987112451578

  • Lundgren, Ingela; Begley, Cecily; Gross, Mechthild M.; Bondas, Terese

   (2012)

   'Groping through the fog': a metasynthesis of women's experiences on VBAC (Vaginal birth after Caesarean section).

   BMC Pregnancy and Childbirth

   ISSN 1471-2393.

   Volum 12:85.

   DOI: 10.1186/1471-2393-12-85

  • Wikberg, Anita; Eriksson, Katie; Bondas, Terese

   (2012)

   Intercultural Caring From the Perspectives of Immigrant New Mothers.

   Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing

   ISSN 0884-2175.

   Volum 41.

   Hefte 5.

   s.638-649.

   DOI: 10.1111/j.1552-6909.2012.01395.x

  • Vaismoradi, Mojtaba; Bondas, Terese; Salsali, Mahvash; Jasper, Melanie; Turunen, Hannele

   (2012)

   Facilitating safe care: a qualitative study of Iranian nurse leaders.

   Journal of Nursing Management

   ISSN 0966-0429.

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.106-116.

   DOI: 10.1111/j.1365-2834.2012.01439.x

  • Lindberg, Elisabeth; Persson, Eva; Bondas, Terese

   (2012)

   'The responsibility of someone else': a focus group study of collaboration between a university and a hospital regarding the integration of caring science in practice.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.579-586.

   DOI: 10.1111/j.1471-6712.2012.00968.x

  • Bondas, Terese

   (2011)

   Husserlian Phenomenology Reflected in Caring Science Childbearing Research. I: Qualitative research in midwifery and childbirth.

   Routledge

   ISBN 978-0-415-57501-0.

   s.1-18.

  • Vaismoradi, Mojtaba; Salsali, Mahvash; Turunen, Hannele; Bondas, Terese

   (2011)

   Patients' understandings and feelings of safety during hospitalization in Iran: A qualitative study.

   Nursing and Health Sciences

   ISSN 1441-0745.

   Volum 13.

   Hefte 4.

   s.404-411.

   DOI: 10.1111/j.1442-2018.2011.00632.x

  • Wikberg, Anita; Bondas, Terese

   (2010)

   A patient perspective in research on intercultural caring in maternity care: A meta-ethnography.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   DOI: 10.3402/qhw.v5i1.4648

  • Bondas, Terese

   (2010)

   Nursing leadership from the perspective of clinical group supervision: a paradoxical practice.

   Journal of Nursing Management

   ISSN 0966-0429.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.477-486.

   DOI: 10.1111/j.1365-2834.2010.01085.x

  • Nilsson, Christina; Bondas, Terese; Lundgren, Ingela

   (2010)

   Previous Birth Experience in Women With Intense Fear of Childbirth.

   Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing

   ISSN 0884-2175.

   Volum 39.

   Hefte 3.

   s.298-309.

   DOI: 10.1111/j.1552-6909.2010.01139.x

  • Rosengren, Kristina; Bondas, Terese; Nordholm, Lena; Nordström, Gun

   (2010)

   Nurses' views of shared leadership in ICU: a case study.

   Intensive & Critical Care Nursing

   ISSN 0964-3397.

   Volum 26.

   Hefte 4.

   s.226-233.

   DOI: 10.1016/j.iccn.2010.06.001

  • Rosengren, Kristina; Bondas, Terese

   (2010)

   Supporting "two-getherness": Assumption for nurse managers working in a shared leadership model.

   Intensive & Critical Care Nursing

   ISSN 0964-3397.

   Volum 26.

   Hefte 5.

   s.288-295.

   DOI: 10.1016/j.iccn.2010.08.002

  • Lundgren, Ingela; Karlsdottir, Inga; Bondas, Terese

   (2009)

   Long-term memories and experiences of childbirth in a Nordic context.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 4.

   s.115-128.

  • Bondas, Terese; Högberg, Karin

   (2009)

   Informationsteknikens betydelse för sjukskötarens vårdande.

   Hoitotiede-lehti

   ISSN 0786-5686.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.207-215.

  • Bondas, Terese

   (2009)

   Preparing the air for nursing care: A grounded theory study of first line nurse managers.

   Journal of Research in Nursing

   ISSN 1744-9871.

   Volum 14.

   Hefte 4.

   s.351-362.

   DOI: 10.1177/1744987108096969

  • Berg, Marie; Bondas, Terese; Hall, Elisabeth; Lundgren, Ingela; Olafsdottir, O.; Brinchmann, Berit Støre; Vehviläinen-Julkunen, Katri

   (2008)

   Evidence-based care and childbearing-A critical approach.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 3.

   s.239-247.

  • Galvin, Kathleen; Emami, A.; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha; Rosser, Elisabeth; Powell, Jane; Bach, Shirley; Edlund, Birgitta; Bondas, Terese; Uhrenfeldt, Lisbeth

   (2008)

   Challenges for future caring science research: a response to providing evidence for health-care practice.

   International Journal of Nursing Studies

   ISSN 0020-7489.

   Volum 45.

   s.971-974.

  • Bondas, Terese; Hall, Elisabeth

   (2007)

   A decade of metasynthesis research in health sciences: A meta-method study.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 2.

   s.101-113.

   DOI: 10.1080/17482620701251684

  • Bondas, Terese; Hall, Elisabeth

   (2007)

   Challenges in approaching metasynthesis research.

   Qualitative Health Research

   ISSN 1049-7323.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.113-121.

   DOI: 10.1177/1049732306295879

  • Bondas, Terese

   (2006)

   Paths to nursing leadership.

   Journal of Nursing Management

   ISSN 0966-0429.

   Volum 13.

   s.1-8.

  • Kärkkäinen, Oili; Bondas, Terese; Eriksson, Katie

   (2005)

   Is individualized patient care visible in documentation of care.

   Nursing Ethics

   ISSN 0969-7330.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.123-132.

  • Klemets, Carola; Bondas, Terese

   (2005)

   Pappors upplevelser av gråtande spädbarn.

   Hoitotiede-lehti

   ISSN 0786-5686.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.69-78.

  • Bondas, Terese

   (2003)

   Caritative leadership. Ministering to the patients.

   Nursing Administration Quarterly

   ISSN 0363-9568.

   Volum 27.

   Hefte 3.

   s.249-255.

  • Eriksson, Katie; Lindström, Unni Å.; Bondas, Terese; Lindholm, Lisbet; Kasén, Anne; Matilainen, Dahly

   (2002)

   Den vårdvetenskapliga forskningstraditionen vid Åbo Akademi.

   Hoitotiede-lehti

   ISSN 0786-5686.

   Volum 14.

   Hefte 6.

   s.307-315.

  • Bondas, Terese

   (2002)

   Finnish women's experiences of antenatal care.

   Midwifery

   ISSN 0266-6138.

   Volum 18.

   s.61-71.

  • Bondas, Terese; Eriksson, Katie

   (2001)

   Women's lived expereinces of pregnancy-a tapestry of health and suffering.

   Qualitative Health Research

   ISSN 1049-7323.

   Volum 11.

   s.824-840.

  • Bondas, Terese

   (1998)

   New mothers' experiences of postpartum care - a phenomneological follow-up study.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 7.

   s.165-174.

  • Bondas, Terese

   (1998)

   How women experience the presence of their partners at the birth of their babies.

   Qualitative Health Research

   ISSN 1049-7323.

   Volum 8.

   s.784-800.

 • Bøker og kapitler
  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2019)

   Nærhetsrommet - en sansehage-pasient-pleier-relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem.

   ISBN 978-82-93196-27-3.

  • Bondas, Terese

   (2017)

   Förord till rapport Doula som stöd under graviditet, förlossning och barnsängstid. I: Doula som stöd under graviditet, förlossning och barnsängstid.

   ISBN 978-952-7048-43-6.

  • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese

   (2015)

   Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1552-2.

  • Bondas, Terese; Michelsson, Bengt

   (2005)

   Tjäna patienten: Skapande av vårdande kultur med utvecklingsarbeten.

  • Bondas, Terese

   (2003)

   Olika former av vårdande gemenskap. I: Gryning b.ll: Klinisk vårdvetenskap.

   ISBN 952-12-1237-3.

   s.161-178.

  • Bondas, Terese

   (2000)

   Att vara med barn-En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser under perinatal tid.

   Pedagogiska fakulteten

   ISBN 951-765-044-2.

  • Aittamäki, Marina; Lindström, Unni Å.; Bondas, Terese

   (1999)

   Gemenskapens nya skepnad. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda svårt sjuka i hemmet.

 • Formidling
  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet

   (2021)

   Self- organizing teams in Nursing and Caring .

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2020)

   Metasyntese - avansert kvalitativ forskningsmetode.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2020)

   Caring in nursing leadership- an answer to challenges in municipal healthcare?.

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2020)

   Metasyntese - en introduksjon.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Lederens tilstedeværelse i klinisk praksis.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Anchoring a theoretical model combining focusgroups and drawings.

  • Solbakken, Rita; Kasén, Anne; Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   A Theoretichal Model of Caring in Nursing Leadership.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Hvordan kan ledere forebygge feil i hjemmesykepleien?.

   Sykepleien

   ISSN 0802-9768.

   Volum 05.

   s.106-110.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2019.78400

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Avdelingslederens fagkompetanse er avgjørende for pasientsikkerheten..

   Lofot-tidende

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Clinical presence in Nordic municipal healthcare- visions for change in nursing leadership..

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese Elisabet; Alteren, Johanne

   (2019)

   Sensory Garden and Dementia Care - "The room of closeness" - a sensory garden-patient-nurse relationship.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Avdelingsledere uten fagkompetanse svekker pasientsikkerheten.

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   Qualitative Research in the Development of Caring Science.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Jeg må vite at alle har det bra! Nordiske mellomlederes perspektiv på klinisk tilstedeværelse i kommunehelsetjenesten..

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese Elisabet; Kasén, Anne

   (2019)

   Avdelingsledere uten fagkompetanse vil svekke pasientsikkerheten.

   Sykepleien

   ISSN 0802-9768.

  • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese Elisabet; Gross, Mechthild M.; Green, Josephine M.; Janssen, Patricia

   (2019)

   A balancing act in an unknown Territory: a metasynthesis of first-time mothers' experiences in early labour.

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   Childbearing research network, International research seminar (Leader), September, 12-13, 2019, University of Stavanger (www.uis.no/bfin).

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   'Meta-synthesis' .

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   ‘Qualitative Research-Methodological challenges and the role of theory in qualitative methods’ .

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   ‘From literature reviews to meta-synthesis’.

  • Bondas, Terese Elisabet

   (2019)

   'Metasyntes - vad, varfør, hur'.

  • Bondas, Terese

   (2018)

   Self-organizing teams for innovative nursing care.

  • Solbakken, Rita; Bergdahl, Elisabeth; Rudolfsson, Gudrun; Bondas, Terese

   (2018)

   "What is caring in nursing leadership – a meta-synthesis".

  • Bondas, Terese

   (2018)

   Metasynthesis and family focused nursing.

  • Kasén, Anne; Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2018)

   Commuting the horizon of understanding in focus group dialogues- the co-moderator's perspective (Presentationen inhiberades pga sjukdom).

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2018)

   The significance of a sensory garden in the formation of the room of closeness-An action research in a nursing home in Norway.

  • Solbakken, Rita; Kasén, Anne; Bondas, Terese

   (2018)

   Anchoring a theoretical model combining focus groups and drawings (Postern presenterades inte pga sjukdom).

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2017)

   Uheldige hendelser og ledelse.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2017)

   How do nurse managers care for elderly persons having fall events in their units?.

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2017)

   Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2017)

   Hvilke utfordringer står vi overfor når pasientsikkerhetskanpanjens fallforebygging skal innføres i kommeunene?.

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2016)

   Symposium: Action Research - a complex collaborative ocean for possibilities. Appreciative interaction between researcher and staff in a nursing home action research - thinking outside the box..

  • Eliassen, Eli Jensine; Holla, Sissel; Bondas, Terese

   (2016)

   Risiko for uheldige hendelser og mangler i sykepleie til eldre - en kvalitativ studie.

  • Bondas, Terese

   (2016)

   Layered data collection and metaphor in theory development in an action research.

  • Bergdahl, Elisabeth; Bondas, Terese

   (2016)

   Participatory action research: Cocreating possibilities and developing nursing care by studnet activities in nursing homes.

  • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese

   (2016)

   Forsømmer sykepleierne ansvaret ved mistanke om barnemishandling?.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2016)

   A Case Study design in two phases for in-depth understanding of a complex phenomenon.

  • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese

   (2016)

   Blir sykepleier ansvaret forsømt ved mistanke om barnemishandling?.

  • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese; Alteren, Johanne

   (2015)

   Action Research - Development together with employees in nursing home..

  • Bondas, Terese

   (2015)

   Keynote: Forskning i sykepleie ved Universitetet i Nordland.

  • Bondas, Terese

   (2015)

   Metaquestions for qualitative caring science research.

  • Eliassen, Eli; Holla, Sissel; Bondas, Terese

   (2015)

   Hvordan ivareta pasientsikkerhet i eldres pasientforløp i perioperativ sykepleie?.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2015)

   "Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter".

   Nordisk tidsskrift for helseforskning

   ISSN 1504-3614.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.165-179.

  • Eri, Tine Schauer; Bondas, Terese; Green, Josephine M.; Gross, Mechthild M.; janssen, patti

   (2015)

   A balancing act in an unknown territory: a metasynhesis of first-time mothers' experiences in early labour.

  • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese

   (2015)

   Å være stolt nyutdannet sykepleier- hva handler det om?.

  • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese

   (2015)

   Å være en stolt nyutdannet sykepleier i kommunehelsetjenesten- hva handler det om?.

  • Blegen, Nina; Eriksson, Katie; Bondas, Terese

   (2015)

   "Ask me what I care about the most!" Understanding of caritative caring concerning mothers in psychiatric care.

  • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Bondas, Terese; Kasén, Anne

   (2014)

   Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   s.68-70.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2014)

   "Adverse events in home care services- First line managers`comprehension of professional responsability in fall events".

  • Nyman, Viola; Bondas, Terese; Downe, Soo; Berg, Marie

   (2014)

   Midwives' experiences of Action Research and the nature of the first encounter on a hospital based ward.

  • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Kasén, Anne; Bondas, Terese

   (2014)

   Helsefremmende pleie krever tid og kunskap.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 2.

  • Skarsaune, Kari; Bondas, Terese

   (2014)

   Må vite mer om barnemishandling.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 10.

   s.48-51.

   DOI: 10.4220/sykepleiens.2014.0134

  • Bondas, Terese

   (2013)

   Qualitative Research in Finland and Sweden: Nursing to caring.

  • Sneltvedt, Torild; Bondas, Terese

   (2013)

   Professional pride in recently graduated nurses - a process of tradition and creativity.

  • Lundgren, Ingela; Begley, Cecily; Gross, Mechthild M.; Bondas, Terese

   (2013)

   'Groping through the fog' a metasynthesis on women's experiences on VBAC.

  • Solbakken, Rita; Bondas, Terese

   (2013)

   Homebound elderly recieving help from the Home Care services- a descriptive study of fall events.

  • Andell, Theresa; Bondas, Terese; Eriksson, Katie

   (2012)

   An ethical consideration of rehabilitating as concept: To restore human dignity.

  • Bondas, Terese; Hilli, Y

   (2010)

   Bolognaprocessen och kvalitet i sjukskötarutbildningen.

   ?

   Volum 27.

   s.4-9.

  • Bondas, Terese; Wikberg, Anita

   (2010)

   Hälsoforskning och kvalitativa metoder i Vancouver.

   Vård i Fokus

   ISSN 0781-495X.

   Volum 27.

   Hefte 1.

   s.42-45.

  • Hilli, Yvonne Elisabet; Bondas, Terese

   (2010)

   Bolognaprocessen och kvalitet i sjukskötarutbildning.

   Vård i Fokus

   ISSN 0781-495X.

   Volum 27.

   Hefte 3.

   s.4-9.

  • Bondas, Terese; Wikberg, Anita

   (2010)

   Hälsoforskning och kvalitativa metoder i Vancouver.

   ?

   Volum 27.

   Hefte 1.

   s.42-45.

  • Bondas, Terese

   (2010)

   Ledarskap och samvete.

   Avisa Nordland

  • Bondas, Terese

   (2008)

   Det caritativa ledarskapet.

   Vård i Fokus

   ISSN 0781-495X.

   Volum 25.

   Hefte 3.

   s.4-8.

  • Wadén, Pirjo; Bondas, Terese

   (2004)

   Hoitotyön johtaminen - katsaus Ylihoitajalehdessä vuosina 1989-2003 julkaistuihin johtamisartikkeleihin.

   Pro Terveys

   Volum 6.

   s.10-16.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway