Hopp til hovedinnhold

Bjørnar Borvik

Professor II

Handelshøgskolen ved UiS

Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Borvik, Bjørnar

   (2019)

   Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter?. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205509436.

   s.574-588.

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1253-8.

   s.99-113.

  • Borvik, Bjørnar

   (2011)

   Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01457-9.

  • Borvik, Bjørnar

   (2011)

   Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 10.

   s.575-595.

  • Borvik, Bjørnar

   (2006)

   Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Volum 45.

   Hefte 10.

   s.600-612.

  • Borvik, Bjørnar

   (2005)

   Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar.

   Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter

   ISSN 1503-6480.

   Volum 23.

   Hefte 2.

   s.159-173.

  • Borvik, Bjørnar

   (2005)

   Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. I: Håkonarmål 2005.

   ISBN 82-8088-524-2.

   s.4-12.

  • Borvik, Bjørnar

   (2004)

   Ytringsfridom på norsk - ein kritikk.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 1 og 2.

   s.72-98.

  • Borvik, Bjørnar

   (2004)

   Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg).

   Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

   ISSN 1503-2965.

   Hefte 3 og 4.

   s.261-271.

  • Borvik, Bjørnar

   (2004)

   Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. I: Håkonarmål 2004.

   ISBN 82-7960-030-2.

   s.9-21.

  • Borvik, Bjørnar

   (2004)

   The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation.

   Fagbokforlaget

   ISBN 82-450-0212-7.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg).

   Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

   ISSN 1503-2965.

   Hefte 1.

   s.70-78.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 2.

   s.246-307.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg).

   Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

   ISSN 1503-2965.

   Hefte 3.

   s.197-212.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg).

   Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

   ISSN 1503-2965.

   Hefte 2.

   s.128-133.

  • Borvik, Bjørnar

   (2002)

   Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 9-10.

   s.632-636.

 • Bøker og kapitler
  • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar; Ugelvik, Synnøve

   (2019)

   NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen..

  • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf

   (2012)

   Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.

   Universitetet i Bergen

   ISBN 9788230806296.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven.

  • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger

   (2004)

   Håkonarmål 2004.

   ISBN 82-7960-030-2.

  • Borvik, Bjørnar

   (2001)

   Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8.

 • Formidling
  • Borvik, Bjørnar

   (2017)

   Går jussens bakdør til Kina-samarbeid.

  • Borvik, Bjørnar

   (2016)

   Freedom of expression and protection against hate speech in Norway.

  • Borvik, Bjørnar

   (2016)

   The European system for protection of human rights: The difficult quest for a balance between national sovereignty and international control.

  • Borvik, Bjørnar

   (2016)

   Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar.

   Vox publica

   ISSN 1504-5927.

  • Borvik, Bjørnar

   (2016)

   Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter.

  • Borvik, Bjørnar

   (2015)

   Universitetene håper at praksis i Kina vil friste.

  • Borvik, Bjørnar

   (2015)

   Svakt tenkt av Røsland [Kommentar til Stian Berger Røslands forslag om å oppheve vernet mot injurier og rasistiske ytringer].

  • Borvik, Bjørnar

   (2014)

   Bill Cosby beskyldes for seksuelle overgrep; sosiale medier og rettslige skranker.

  • Borvik, Bjørnar

   (2014)

   How the ECHR has affected the Norwegian jurisprudence [in cases concerning freedom of expression].

  • Borvik, Bjørnar

   (2014)

   Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge].

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Borvik, Bjørnar

   (2014)

   Vil Grunnlova § 102 få betydning for personvernet i norsk rett?.

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   Protection of reputation and privacy, and the conflict with freedom of expression: The European approach to balancing conflicting human rights.

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig.

   Ytring : NRK

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   The use of non-pecuniary damages as a remedy for protecting intellectual property rights.

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   Intervju i samband med Salten tingretts behandling av eit ærekrenkingssøksmål reist av kirurgen Ratislav Kunda mot Dagbladet.

  • Borvik, Bjørnar

   (2013)

   Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.

  • Borvik, Bjørnar

   (2012)

   Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser.

  • Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar

   (2012)

   Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys?.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

   s.7-del 2.

  • Borvik, Bjørnar

   (2011)

   Solid dom, men for høg erstatningssum.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 23.

  • Johansen, Glenn Slydal; Borvik, Bjørnar

   (2011)

   Støtter konklusjon i Schjenken-dom: Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten.

  • Ursin, Lars Holger; Borvik, Bjørnar

   (2010)

   Foreldre kan straffes for barns mobbing.

  • Borvik, Bjørnar

   (2010)

   Privatlivets fred og ærekrenkingsretten.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 8.

   s.449-450.

  • Eikefjord, Eirin; Borvik, Bjørnar

   (2010)

   Ja til forfatter-kodeks.

  • Borvik, Bjørnar

   (2009)

   Personvern og ytringsfridom.

  • Borvik, Bjørnar

   (2009)

   Tror Giske må slå full retrett (om politisk tv-reklame).

  • Borvik, Bjørnar

   (2009)

   Lovleg politisk reklame (om politisk tv-reklame).

  • Borvik, Bjørnar

   (2009)

   Ytringsfriheten er ikke urokkelig (om karikaturteikningane).

  • Borvik, Bjørnar

   (2009)

   Kva rettslege spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettsleg karakter?.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Presentasjon av forslaget til ny injurielovgjeving.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Flere kan bli krenket.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   For svake argumenter.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Privatlivets fred i fjøresteinane.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Volum 47.

   Hefte 8.

   s.449-450.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Får kjeft for ny injurielov.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Mener privatlivets fred er styrket.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Mener DN stempler Fredly.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Her er friernes ukjente kontrakt: Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Mener dommerne bommet.

  • Borvik, Bjørnar

   (2008)

   Dagbladet krever frifinnelse.

  • Borvik, Bjørnar

   (2007)

   Ytringsfridom, privatliv og vern mot rasistiske ytringar: Om domstolane si handtering av kolliderande menneskerettar.

  • Borvik, Bjørnar

   (2007)

   Personvernet, grunnlova og domstolane.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 5.

   s.257-258.

  • Borvik, Bjørnar

   (2006)

   Vern av privatlivet som grense for ytringsfridommen.

  • Borvik, Bjørnar

   (2006)

   Muhammed-karikaturane og ytringsfridommens grenser.

  • Borvik, Bjørnar

   (2005)

   Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 3.

   s.379-393.

  • Borvik, Bjørnar

   (2004)

   Bindande forarbeid til grunnlova § 100?.

   Lov og Rett

   ISSN 0024-6980.

   Hefte 9.

   s.513-514.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   Mediene og ytringsfriheten -bukken og havresekken, eller den nøytrale kommentatoren.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   Strafprozessuale Besonderheiten und Strafen bei Ehrendelikten.

  • Borvik, Bjørnar

   (2003)

   Ytringsfridom og personvern - avveging av kolliderande menneskerettar (presentasjon av doktorgradsprosjekt).

  • Borvik, Bjørnar

   (2001)

   Ytringsfridom og injurievern.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

   s.24-24.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway