Hopp til hovedinnhold

Ingerid Bø

Pensjonist

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
P11 013
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bø, Ingerid

   (2015)

   Kjønn og likestilling i barnehage og skole. Et forsømt felt.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 2015.

   Hefte 2.

   s.11-15.

  • Bø, Ingerid

   (2015)

   Har likestilling noe med barnehagen å gjøre?.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Volum 2015.

   Hefte 4.

   s.95-99.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   "Likestilling... ikke lenger det helt store"? Om et prosjekt og noen lengre linjer.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland

   ISSN 0801-2520.

   Volum 29.

   s.17-25.

  • Bø, Ingerid

   (2008)

   Equal gender opportunity: Couples in the gap between principles and practice.

   Community, Work and Family

   ISSN 1366-8803.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.439-455.

  • Bø, Ingerid

   (2006)

   Working life and family life: Ambiguous communication at work.

   Community, Work and Family

   ISSN 1366-8803.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.123-141.

  • Bø, Ingerid

   (2006)

   Gendered Parenthood at the Child Day-Care Centre.

   Australian Research in Early Childhood Education

   ISSN 1320-6648.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.51-63.

  • Bø, Ingerid

   (2004)

   Arbeidsliv og familieliv - tvetydig tale på arbeidsplassen. I: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland.

   s.25-32.

  • Bø, Ingerid

   (2002)

   Barnehagen i internasjonalt perspektiv. I: På vei videre... Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger.

   s.113-121.

  • Bø, Ingerid

   (2002)

   Mors og fars foreldreskap når barnehagen er med i bildet Mother's and father's parenthood when child daycare is part of the picture.

   ?

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.1-12.

 • Bøker og kapitler
  • Bø, Ingerid

   (2019)

   Gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv : Perspektiver fra forskning og praksis.

   Universitetet i Stavanger

   Hefte 82.

  • Bø, Ingerid

   (2014)

   Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019727.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Foreldre og fagfolk.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01875-1.

  • Bø, Ingerid

   (2010)

   Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster - noen kjennetegn og konsekvenser.

   ISBN 9788276444100.

   Hefte 101.

  • Bø, Ingerid

   (2002)

   Foreldre og fagfolk. Foreldrenes og samarbeidets vilkår.

   Universitetsforlaget

   ISBN 8215003036.

  • Bø, Ingerid

   (2001)

   Hjem - barnehage - arbeidsplass. Daglige overganger og gjensidige tilpasninger. En arbeidsrapport.

   ISBN 8276441459.

   Hefte 39.

  • Bø, Ingerid

   (1996)

   Foreldre og fagfolk. Samarbeid i barnehage og skole.

 • Formidling
  • Bø, Ingerid

   (2020)

   Kjønnsperspektiv – hva kan det bety for forskning og utdanning?.

   www.aftenbladet.no

  • Bø, Ingerid

   (2020)

   Er flere kvinner til energibransjen en nøkkel til bærekraftig utvikling? Hvordan få flere kvinner inn i bransjen? .

  • Bø, Ingerid

   (2020)

   Å bli professor: Hvorfor øker kvinneandelen så seint? Noen innspill fra kjønnsforskningen..

  • Bø, Ingerid

   (2019)

   Jenter og gutter i samme klasse - eller hver for seg?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2019)

   Verdensmestre i likestilling, men ikke i mål. Hva gjør vi med det?.

  • Bø, Ingerid

   (2018)

   Hva gjør vi med kjønn og likestilling i utdanningen vår - og i forskningen?.

  • Nyberg, Elin; Bø, Ingerid

   (2018)

   Ti tips for å unngå forskjellsbehandling av jenter og gutter.

  • Bø, Ingerid

   (2018)

   Parforholdet og jobben.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2018)

   Staten og familien er ikke nok - likestilling også opp til arbeidslivet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2017)

   Familiepolitikk?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid; Flæte, Anne

   (2017)

   Det er ikke én mening. Det er mange meninger med livet.

  • Bø, Ingerid

   (2017)

   Hvordan få mot til å få flere barn?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid; Geard, Kathrine; Flakstad, Per

   (2017)

   Individ eller kjønn? Kjønn og likestilling er et forsømt felt i barnehage og skole.

  • Bø, Ingerid

   (2017)

   Politikkens arbeid med kjønn - innledning til debatt.

  • Bø, Ingerid

   (2016)

   Ledelse må til.

   Skolelederen

   ISSN 0802-2062.

   Hefte 2.

   s.20-21.

  • Bø, Ingerid

   (2016)

   Likestilling er bra for menn også. Nye data om gammelt spørsmål.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ropeid, Kirsten; Bø, Ingerid

   (2016)

   Vanskelig skvis mellom barn og jobb.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

  • Bø, Ingerid

   (2015)

   Alle må med - ikke bare mor og far. Prosjektet Ektefelledelt arbeidstid fra 1970-årene har noe å si oss i dag.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2015)

   Gender and equality in child daycare. Preparation for involvement..

  • Bø, Ingerid

   (2014)

   Meninger er ikke nok, kunnskap må til.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   Volum 122.

   Hefte 186.

   s.2-2.

  • Bø, Ingerid

   (2013)

   20 år med fedrekvote. Hva nå?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2013)

   Opplæringen og likestillingen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster - noen kjennetegn og konsekvenser.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   Kjønnsblind eller kjønnsbevisst?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   Hvorfor så få gutter?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   To tunger i arbeidslivet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   Balanseringsbøygen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   De som vil, får rettferdig deling til.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   Du kan støtte barn gjennom å støtte deres viktige voksne.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2012)

   Velge fritt?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Delingens velsignelser.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Likestilling er bra for familien.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Likestilling er lønnsomt for samfunnet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Fremdeles en jobb å gjøre.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Hva er arbeid?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Det kommer an på.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Et skille som ikke finnes.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Bø, Ingerid

   (2011)

   Familiepolitikk på arbeidsplassen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lea, Unni Synnøve; Bø, Ingerid; Kalvig, Anne; Myking, Thonette

   (2006)

   Grill en feminist eller tre.

  • Bø, Ingerid

   (2004)

   Towards egalitarian couple relationships: Why is the process so slow?.

  • Bø, Ingerid

   (2004)

   Parenthood: Troubling gender identities.

  • Bø, Ingerid

   (2003)

   Arbeidsliv og familieliv - tvetydig tale på arbeidsplassen.

  • Bø, Ingerid

   (2003)

   Egalitarian marriages - the gap between saying and doing.

  • Bø, Ingerid

   (2002)

   Worklife and familylife. Ambiguous speech at work.

  • Bø, Ingerid

   (1999)

   Parents and Professionals As Partners - a Theoretical Approach to Guide Practical Work.

  • Bø, Ingerid; Cochran, Moncrieff M.; Collins, Ann

   (1999)

   Support for Family Child Care Providers - A Norwegian Study and Some Comments.

  • Bø, Ingerid

   (1998)

   Understanding of Gender among Students in Teachers' Education.

  • Bø, Ingerid

   (1998)

   Daily transitions between work and family- a study of events, experiences and possibilities for improved interface. "Social representations"a useful concept for this study?.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bø, Ingerid

   (1998)

   Invitert innlegg på idéseminar om foreldreengasjement i grunnskolen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway