Abdi Ali Dalmar

Renholder

Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for bygg- og arealforvaltning
Seksjon for drift og renhold
Renholdsenhet 2