Abhijit Bhat Kademane

Postdoktor i materialfysikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
KE E-405
Publikasjoner