Aksel Paulsen

Førsteamanuensis II i ortopedi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

Aksel Paulsen er ansatt som Førsteamanuensis II i ortopedi ved Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Han er Forskningsleder, Seksjonsoverlege, og Spesialist i ortopedisk kirurgi ved Ortopedkirurgisk Avdeling på Stavanger Universitetssjukehus.

Paulsens forskning er sentrert rundt ortopedkirurgisk diagnostisering, behandling og oppfølgning, pasientrapporterte resultatmål (PROM) og datakvalitet.

Paulsen har fokus på utdanning via forskning på effekten av VR simulering på læring i operativ teknikk, i tillegg til veiledningsoppgaver.

 

Arbeidserfaring

2020 -     Seksjonsoverlege, Ortopedkirurgisk Avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

2019 -     Førsteamanuensis II i ortopedi, Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

2014 - 2019: Lege i Spesialisering, Ortopedkirurgisk Avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

2011 - 2014: Lege, Akuttjenesten, Stavanger Legevakt

2009 - 2014: Ph.D. Stipendiat, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense, Danmark

2008 - 2009: Turnuslege, Mariero Legesenter

2007 - 2008: Turnuslege, Stavanger Universitetssjukehus

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Adugna, Yosef Wakjira; Brüggemann, Heinrich; Hafnor, Erik; Djuv, Ane; Paulsen, Aksel; Hagland, Hanne Røland; Lemu, Hirpa Gelgele

   (2023)

   A framework for the visualization of femoral fractures from Imaging to 3D Print.

   National Conference for Additive Manufacturing 2023;

   2023-03-21 - 2023-03-22.

  • Paulsen, Aksel; Silberg, Ingunn; Aas, Emilie Jul-Larsen; Tangerud, Audun Høegh; Frihagen, Frede

   (2023)

   Oxford Elbow Score: Norsk oversettelse og krysskulturell adaptasjon.

   Høstmøtet 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Mulic, Anes; Paulsen, Aksel; Djuv, Ane

   (2023)

   Femurskaftfrakturer - forekomst og reoperasjoner fra Frakturregistret i Helse Stavanger.

   Høstmøtet 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Johnsen, Linn Øglænd; Meling, Terje; Djuv, Ane; Paulsen, Aksel

   (2023)

   Postoperative PROMs for håndleddsbrudd operert av LIS3/overleger. Problem med måling/implikasjoner for operasjonslæring.

   Høstmøtet 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Nguyen, Michael Quan; Dalen, Ingvild; Iversen, Marjolein Memelink; Harboe, Knut; Djuv, Ane; Paulsen, Aksel

   (2023)

   Fragility ankle fractures: One-year patient-reported outcome measures (PROMs) following surgery.

   11th Fragility Fracture Network Global Congress 2023;

   2023-10-03 - 2023-10-06.

  • Djuv, Ane; Paulsen, Aksel; Pedersen, Dag Rune Sjøen; Furnes, Ove; Johnsen, Lars Gunnar

   (2022)

   Et nasjonalt frakturregister er best for pasientene.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Karimi, Dennis; Brorson, Stig; Midtgaard, Kaare S.; Fjalestad, Tore; Paulsen, Aksel; Olerud, Per; Ekholm, Carl; Wolf, Olof; Viberg, Bjarke; Collaborators, SHAFT

   (2022)

   Surgical versus non-surgical treatment of humeral SHAFT fractures compared by a patient-reported outcome: the Scandinavian Humeral diAphyseal Fracture Trial (SHAFT)—a study protocol for a pragmatic randomized controlled trial.

   Trials.

   ISSN 1745-6215.

   Volum 23.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1186/s13063-022-06317-6

  • Paulsen, Aksel

   (2022)

   Pasientrapporterte resultatmål & ankerspørsmål.

   Felles Onsdagsforedrag for Norske Ortopedkirurger;

   2022-10-05.

  • Paulsen, Aksel; Djuv, Ane; Fevang, Jonas Meling

   (2022)

   ELEKTRONISK OPPFØLGNING AV HÅNDLEDDSBRUDD I HELSE VEST.

   Ortopedisk Høstmøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-28.

  • Paulsen, Aksel; Djuv, Ane; Garratt, Andrew Malcolm; Nguyen, Michael Quan

   (2022)

   OLERUD-MOLANDER ANKLE SCORE: EN NORSK OVERSETTELSE OG KRYSSKULTURELL ADAPTASJON.

   Ortopedisk Høstmøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-28.

  • Woldeyesus, Thomas Abel; Paulsen, Aksel; Gjertsen, Jan-Erik; Djuv, Ane

   (2022)

   RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE; INTRAMEDULLÆR MARGNAGLE VERSUS PROTESE VED USTABILE TROKANTÆRE HOFTEBRUDD.

   Ortopedisk Høstmøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-28.

  • Johnsen, Linn Øglænd; Normand, Camilla Jacqueline Hansine; Paulsen, Aksel

   (2022)

   SIMULERING AV ORTOPEDKIRURGISK OPERATIV TEKNIKK; HVA FINNES OG HVA MANGLER?.

   Ortopedisk Høstmøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-28.

  • Opheim, Marlene Veastad; Paulsen, Aksel; Djuv, Ane

   (2022)

   ER DET ØKT FOREKOMST OG VENTETID FOR OPERATIV BEHANDLING I FERIER FOR NOEN AV DE VANLIGSTE ORTOPEDISKE FRAKTURENE?.

   Ortopedisk Høstmøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-28.

  • Reve, Anne Kristin; Weber, Clemens; Austevoll, Ivar Magne; Cetinkaya, Abdullah; Dolatowski, Filip Celestyn; Gerdhem, Paul; Blixt, Simon; Paulsen, Aksel

   (2022)

   SHORT MUSCULOSKELETAL FUNCTION ASSESSMENT QUESTIONNAIRE - EN NORSK OVERSETTELSE OG KRYSSKULTURELL ADAPTASJON.

   Ortopedisk Høstmøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-28.

  • Stølen, Hanne; Paulsen, Aksel

   (2021)

   Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for håndleddsbrudd ved Stavanger universitetssjukehus.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Sebaou, Louiza; Vestad, Torgeir; Paulsen, Aksel

   (2021)

   Pasientrapporterte resultatmål etter behandling av hallux valgus ved Stavanger universitetssjukehus.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Meling, Terje; Gerhard, Heinrich; Djuv, Ane; Paulsen, Aksel

   (2021)

   Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for lisfranc skade ved Stavanger universitetssjukehus.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Nguyen, Michael Quan; Dalen, Ingvild; Iversen, Marjolein Memelink; Harboe, Knut; Paulsen, Aksel

   (2021)

   Systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse; pasientrapporterte resultatmål for pasienter med ankelfraktur.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Hauge, Christian; Johannesen, jane; Paulsen, Aksel

   (2021)

   Pasientrapporterte resultatmål etter operasjon for lukkede ankelbrudd ved Stavanger Universitetssjukehus.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Jelsa, Liv Katrine; Ludvigsen, Jarle; Oord, Pieter; Paulsen, Aksel; Djuv, Ane

   (2021)

   Oppfølging av hoftebruddpasienter ved Stavanger Universitetssjukehus - et kvalitetsforbedringsprosjekt.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Woldeyesus, Thomas Abel; Gjertsen, Jan-Erik; Dalen, Ingvild; Meling, Terje; Behzadi, Mehdi; Harboe, Knut; Paulsen, Aksel; Djuv, Ane

   (2021)

   Diagnostikk av trokantære hoftebrudd - sammenligning av røntgen og CT.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Ramm, Celine Eknes; Johnsen, Linn Øglænd; Thu, Michael Audne; Al-Lami, Hussain Rezoki; Oord, Pieter; Pedersen, Dag Rune Sjøen; Paulsen, Aksel

   (2021)

   Uvanlig kasuistikk - pasient stukket av giftig fisk.

   Høstmøtet 2021;

   2021-10-27 - 2021-10-29.

  • Woldeyesus, Thomas Abel; Paulsen, Aksel; Dalen, Ingvild; Djuv, Ane

   (2020)

   Retrospektiv kvalitetsstudie: Intramedullær margnagle versus hofteprotese: postoperativt pasientrapportert resultatmål (PROM), Overlevelse og komplikasjoner.

   NOF Høstmøte;

   2020-10-21 - 2020-10-23.

  • Paulsen, Aksel

   (2019)

   PROMs Implementation - example from Norway.

   International Meeting for Health System PROMs Users;

   2019-09-17.

  • Paulsen, Aksel

   (2019)

   Pasientrapporterte resultatmål etter elektiv kneproteseoperasjon ved Stavanger Universitetssjukehus.

   NOF Høstmøte;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Paulsen, Aksel

   (2019)

   Pasientrapporterte resultatmål etter elektiv hofteproteseoperasjon ved Stavanger Universitetssjukehus.

   NOF Høstmøte;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Nguyen, Michael Quan; Iversen, Marjolein Memelink; Harboe, Knut; Paulsen, Aksel

   (2019)

   Covidence - En praktisk gjennomgang av Cochranes Review-verktøy.

   NOF Høstmøte;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Djuv, Ane; Fosse, Lars; Paulsen, Aksel; Gjertsen, Jan Erik

   (2019)

   Retrospektiv pilotstudie for komplikasjoner ved ustabile trokantære frakturer operert med margnagle eller protese.

   NOF Høstmøte;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Mørup-Petersen, Anne; Krogsgaard, Michael; Nielsen, Rasmus; Paulsen, Aksel; Odgaard, Anders

   (2019)

   Translation and classical test theory validation of the Danish version of the Oxford Knee Score.

   Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde;

   2019-10-25.

  • Paulsen, Aksel

   (2018)

   Ortopedkirurgiske PROM i forskning og klinisk praksis.

   PROM Konferansen 2018;

   2018-05-30.

  • Paulsen, Aksel; Harboe, Knut; Fosse, Lars

   (2018)

   Hvordan går det med pasientene våre? Systematisk innføring av Pasientrapporterte resultatmål (PROM) i klinisk praksis.

   NOF Høstmøte;

   2018-10-24.

  • Paulsen, Aksel

   (2016)

   Pasientrapporterte resultatmål (PROM) – PROM som vurdering før og etter ortopedkirurgisk behandling - en kort oversikt.

   Norsk ortopedpost.

  • Paulsen, Aksel

   (2015)

   Hvad er en PROM? Kort om terminologi m.m. Oversigt over subspecialernes mere specifikke PROMS, herunder hvad bruges mest? og hvad er bedst valideret?.

   Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde;

   2015-10-21.

  • Paulsen, Aksel

   (2013)

   Outcome efter hoftealloplastik.

   Gigtforeningens Forskningsseminar, Arthrose i Danmark;

   2013-03-12.

  • Paulsen, Aksel

   (2012)

   Translation, cross-culturally adaptation and validation of the Danish version of Oxford Hip Score.

   Nordic Orthopaedic Federation 56th Congress;

   2012-05-01 - 2012-05-04.

  • Paulsen, Aksel

   (2012)

   Automated forms processing -An alternative to time-consuming manual double entry of data in arthroplasty registries?.

   ISAR 1st International congress of arthroplasty registries;

   2012-05-20 - 2012-05-22.

  • Paulsen, Aksel

   (2011)

   Århundrets operasjon.

   ForskerStandUp på Sting;

   2011-09-29.

  • Paulsen, Aksel

   (2010)

   Patient reported outcome in total hip arthroplasty.

   8th Nordic Arthroplasty Register Association Meeting;

   2010-04-26.

  • Paulsen, Aksel

   (2010)

   Translation and Validation of a PROM.

   55th Nordic Orthopaedic Federation Congress;

   2010-05-05 - 2010-05-07.

  • Paulsen, Aksel

   (2010)

   Feasibility of four patient reported outcome measures in the danish hip arthroplasty registry. A cross-sectional study of 6000 patients.

   European Hip Society 9th Domestic Meeting;

   2010-09-09 - 2010-09-11.

  • Paulsen, Aksel

   (2006)

   Survival Of Total Hip Arthroplasty (THA) In Younger Patients. Effect Of Hydroxyapatite Coating And Cement.

   52nd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society;

   2006-03-19 - 2006-03-22.

  • Paulsen, Aksel

   (2005)

   Survival of total hip arthroplasty (THA) in younger patients; Effect of hydroxyapatite coating and cement.

   Dansk Ortopædisk Selskabs forårsmøde;

   2005-05-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway