Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Inghammar, Andreas; Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   The Impact of Populism on Scandinavian Labour Law: The Cases of Norway and Sweden.

   International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.

   ISSN 0952-617X.

   Volum 39.

   Hefte 1.

   s.97-120.

   DOI: 10.54648/ijcl2023006

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Etter hundre år var visst allting ikke glemt likevel : Høyesteretts dom i HR-2021-1193-A Grefsenhjemmet II. I: Kollektiv arbeidsrett : En artikkelsamling .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215060125.

   s.171-198.

  • Hotvedt, Marianne Jenum; Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   The Supreme Court's Influence on the Evolution of Labour Law in Norway. I: The Impact of the Supreme Courts on the Development of Labour Law in Europe.

   KRK Ediciones.

   ISBN 9788483677889.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Norway Supreme Court HR-2021-1193-A Individual after-effect of provisions of salary supplement cannot be based on the norms of managerial prerogative. I: International Labour Law Reports.

   Brill|Nijhoff.

   ISBN 978-90-04-54359-1.

   s.435-445.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 11, 14 og 16. .

   Karnov lovkommentarer.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Arbeidstvistloven kapittel 1, 2 og 3.

   Karnov lovkommentarer.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Tariffavtalens ufravikelighet og ettervirkning - en komparativ og rettsgenetisk undersøkelse.

   Karnov Group Norway AS.

   ISBN 978-82-93816-11-9.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Styringsrettens begrunnelse og karakter. I: Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205556133.

   s.88-130.

  • Skjønberg, Alexander Næss; Hansteen, Christopher

   (2020)

   Tariffavtalen som et rettslig instrument. I: Grønne tariffavtaler.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205538900.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Ettervirkning - grunnlag, rekkevidde og betydning.

   Arbeidsrett.

   ISSN 1503-5883.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.75-100.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3088-2020-01-05

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Retten til lockout. I: Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202675592.

   s.625-651.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Fredsplikten i tarifforhold.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-52416-3.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler.

   Arbeidsrett.

   ISSN 1503-5883.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.18-38.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Tariffavtalen og dens sentrale rettsvirkninger.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Volum 54.

   Hefte 5.

   s.277-334.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3126-2019-05-01

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle. I: Sui generis. Festskrift til Stein Evju.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215025995.

   s.601-612.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2011)

   Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere.

   Arbeidsrett.

   ISSN 1503-5883.

   Volum VII.

   s.1-80.

 • Bøker og kapitler
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Kollektiv arbeidsrett : En artikkelsamling .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215060125.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland; Hotvedt, Marianne Jenum; Hognestad, Eirik

   (2022)

   Arbeidsrett.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205554672.

  • Bråthen, Gina; Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag.

   Karnov Group Norway AS.

   ISBN 9788293816171.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum; Weltzien, Kurt

   (2021)

   Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205556133.

  • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum

   (2017)

   Individuell arbeidsrett (2.utg.).

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-48833-5.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2017)

   Fredsplikten i tarifforhold.

   Universitetet i Oslo.

  • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik

   (2014)

   Individuell arbeidsrett.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 9788205429512.

 • Formidling
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2024)

   En historisk innledning - et tilbakeblikk på diskusjonen(e).

   Seminar om ettervirkning ;

   2024-01-11.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Difor er det vanskelegare å streike i Storbritannia enn i Noreg.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Olivia-ansatte skulle betale når kundene stikker fra regningen: – Ulovlig.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Eksperter: Så lenge kan streiken vare.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Hva skal til for at streiken tar slutt? Og hvor lenge kommer den til å vare?.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Kommunen lokker med tillegg, men bare for noen: – Føler meg lite verdsatt.

   Sandnesposten.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Fredsplikten. Særlig om formålets betydning for grensen mellom rett og urett.

   LOs arbeidsrettsseminar for tillitsvalgte;

   2023-09-22 - 2023-09-23.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Styringsretten.

   YS Stat -konferansen - tillit og beredskap gjennom samarbeid;

   2023-01-17 - 2023-01-18.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   The Norwegian model of industrial relations .

   Perspectives of new labor code and decent work in Uzbekistan;

   2023-03-10.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Arbeidsrett - Hva er nyttig å kjenne til for arbeidspsykologer? .

   Arbeidsrett - Hva er nyttig å kjenne til for arbeidspsykologer? ;

   2023-04-27.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Political strike as a form of expression.

   International seminar on freedom of expression for workers, academics and artists ;

   2023-05-10 - 2023-05-11.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Et aktuelt kampmiddel.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Arbeidsrettsekspert: For å fremtvinge tvungen lønnsnemnd .

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Arbeidsrettsekspert om lukrativ sluttavtale: Alternativet kunne blitt enda dyrere.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Hardt rammet av streiken: Kan gå utover liv og helse.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   På dette punktet kan det bli tvungen lønnsnemnd .

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   SAS-ekspert om streiken: Ingen tegn på at den blir kortvarig.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Ekspert med nedslående streikebeskjed til småbarnsforeldre.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Marerittscenario: Ikke skjedd før.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Fredspliktens grunnlag og rekkevidde.

   Kurs i kollektiv arbeidsrett;

   2022-05-04.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Arbeidsrett - hva er nyttig å kjenne til for arbeidspsykologer?.

   Arbeidsrett - hva er nyttig å kjenne til for arbeidspsykologer?;

   2022-05-04.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   The Scandinavian labour market model and the green shift.

   13th European Congress of the International Labour and Employment Relations Association;

   2022-09-08 - 2022-09-10.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Ettervirkning av tariffavtale.

   YS Stat fagseminar;

   2022-12-08 - 2022-12-09.

  • Hotvedt, Marianne Jenum; Skjønberg, Alexander Sønderland; Hemmingby, Anette

   (2021)

   Styringsretten under debatt. I: Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205556133.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Ekspert om mulig Wizz Air-søksmål: Derfor kan kommunen ha en dårlig sak. .

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Kva er fritid for forskarar? Kan dei drive aktivisme i fritida?.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Tariffavtalen og ufravikelighet.

   Nettverksmøte;

   2021-01-12.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Presentasjon rapport om administrative forhold ved Arbeidsretten.

   Lunsjseminar;

   2021-03-18.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Presentasjon rapport om administrative forhold ved Arbeidsretten.

   Norsk Arbeidsrettslig Forenings møteserie;

   2021-05-04.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Styringsretten - prinsipielt, komparativt og aktuelt.

   Boklansering Styringsretten - prinsipielt, komparativt og aktuelt;

   2021-09-06.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Styringsretten.

   Samling ;

   2021-11-18.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Vy kan ha rett til å trekke tilbake egenmelding.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Høyesteretts dom i ISS-saken.

   LO-advokatenes blogg.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Så mye koster det å sparke Tangen..

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Sykepleierne på Grefsen­hjemmet anker til Høyesterett .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Bekymringsfull svak avgjørelse fra Borgarting i Grefsenhjemmet.

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Arbeidsrett er en sosial idé.

   Agenda Magasin.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Dataverktøy til besvær? Ulovlig og tariffstridig arbeidskamp, resignasjonsplikt - Arbeidsrettens dom 3. juli 2020 - AR-2020-18.

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2020)

   Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 14-16.

   Karnov tidsskrifter.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2020)

   Collective agreements and the green shift .

   Nordic Network of Labour Law Scholars 1st conference;

   2020-12-04.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2020)

   Ettervirkning .

   Lunsjseminar ;

   2020-09-17.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2020)

   Politisk streik i klima- og miljøpolitiske spørsmål.

   Broen til fremtiden;

   2020-02-28.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Fredsplikten i tarifforhold.

   Arbeidsrett.

   ISSN 1503-5883.

   DOI: 10.18261

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Streik i mellomoppgjør, fredsplikt, formålsvurdering, YouTube - Arbeidsrettens dom 27. september - AR-2019-21.

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Søppelskandalen i Oslo kommune.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Verneombudet: Nesna gjenåpnes sannsynligvis mandag. .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Det er bemerkelsesverdig at retten i det vesentlige lener seg på en upublisert artikkel..

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den politiske streikens framtid..

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.12-13.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den ulovlege Felleskjøpet-streiken.

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Klar melding på YouTube..

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Ris til professorens rumpe..

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Fredspliktens grunnlag og rekkevidde.

   Innføring i kollektiv arbeidsrett JUS;

   2019-04-30 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Former for ettervirkning.

   Høstseminar, Arbeidsrettsgruppen;

   2019-11-25 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Tariffavtalers virkning for individuelle arbeidsforhold og individuell ettervirkning.

   Seminar Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister;

   2019-09-08 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Individuell ettervirkning.

   Fordypningskurs i kollektiv arbeidsrett JUS;

   2019-10-25 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935.

   Rettshistorisk lunsj ;

   2019-12-08 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2018)

   Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935.

   Foredrag for Historikergruppen ved BI;

   2018-04-04 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2018)

   Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning.

   Paal Berg-seminar, Arbeidsrettsgruppen;

   2018-03-03 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2018)

   Fredspliktens grunnlag og rekkevidde.

   Innføring i kollektivarbeidsrett JUS;

   2018-04-01 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Den tariffrettslige fredsplikten - dens grunnlag og rekkevidde, foredrag NHO Advokatforum.

   NHO Advokatforum;

   2016-02-02.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Politisk demonstrasjonsstreik, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 14. januar 2016 (lnr. 1/2016).

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   s.3-4.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse - Arbeidsrettens dom 18. desember 2015 (lnr. 33/2015).

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   s.4-5.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Boikott, annen arbeidskamp, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 3. februar 2016 (lnr. 3/2016).

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   Hefte 2.

   s.4-5.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   On peace obligation in Norwegian labour law.

   Festschrift Symposium Stein Evju ;

   2016-11-02 - 2016-11-03.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger.

   Paal Bergs Arbeidsrett - utvalgte emner anno 2016;

   2016-12-08.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   Beviskrav ved avskjed - Rt. 2014 s. 1161.

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   s.7-8.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   (1) Ufravikelighetsnormer og (2) tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse.

   Arbeidsrettslig samling ;

   2015-12-09.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   Kollektiv arbeidsrett - sentrale emner.

   Presentasjon i intern faglunsj;

   2015-04-15.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   Fredsplikt som begrensning av arbeidskampretten.

   Nasjonalt arbeidsrettslig nettverk;

   2015-01-07 - 2015-01-08.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2014)

   Tron Løkken Sundet: Tariffavtalen - utvalgte emner.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap.

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 5.

   s.579-583.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway