Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Skjønberg, Alexander Sønderland; Hotvedt, Marianne Jenum; Hognestad, Eirik

   (2022)

   Arbeidsrett.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205554672.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum; Weltzien, Kurt

   (2021)

   Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205556133.

  • Bråthen, Gina; Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag.

   Karnov Group Norway AS.

   ISBN 9788293816171.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2017)

   Fredsplikten i tarifforhold.

   Universitetet i Oslo.

  • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum

   (2017)

   Individuell arbeidsrett (2.utg.).

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-48833-5.

  • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik

   (2014)

   Individuell arbeidsrett.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 9788205429512.

 • Formidling
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Difor er det vanskelegare å streike i Storbritannia enn i Noreg.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2023)

   Olivia-ansatte skulle betale når kundene stikker fra regningen: – Ulovlig.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Ekspert med nedslående streikebeskjed til småbarnsforeldre.
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Marerittscenario: Ikke skjedd før.
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   SAS-ekspert om streiken: Ingen tegn på at den blir kortvarig.
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Et aktuelt kampmiddel.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   På dette punktet kan det bli tvungen lønnsnemnd .
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Arbeidsrettsekspert om lukrativ sluttavtale: Alternativet kunne blitt enda dyrere.
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Arbeidsrettsekspert: For å fremtvinge tvungen lønnsnemnd .
  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2022)

   Hardt rammet av streiken: Kan gå utover liv og helse.
  • Hotvedt, Marianne Jenum; Skjønberg, Alexander Sønderland; Hemmingby, Anette

   (2021)

   Styringsretten under debatt. I: Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205556133.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Ekspert om mulig Wizz Air-søksmål: Derfor kan kommunen ha en dårlig sak. .

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2021)

   Kva er fritid for forskarar? Kan dei drive aktivisme i fritida?.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Dataverktøy til besvær? Ulovlig og tariffstridig arbeidskamp, resignasjonsplikt - Arbeidsrettens dom 3. juli 2020 - AR-2020-18.

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Høyesteretts dom i ISS-saken.

   LO-advokatenes blogg.

  • Skjønberg, Alexander Sønderland

   (2020)

   Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 14-16.

   Karnov tidsskrifter.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Arbeidsrett er en sosial idé.

   Agenda Magasin.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Sykepleierne på Grefsen­hjemmet anker til Høyesterett .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Så mye koster det å sparke Tangen..

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Bekymringsfull svak avgjørelse fra Borgarting i Grefsenhjemmet.

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2020)

   Vy kan ha rett til å trekke tilbake egenmelding.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den politiske streikens framtid..

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.12-13.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den ulovlege Felleskjøpet-streiken.

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Ris til professorens rumpe..

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Det er bemerkelsesverdig at retten i det vesentlige lener seg på en upublisert artikkel..

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Streik i mellomoppgjør, fredsplikt, formålsvurdering, YouTube - Arbeidsrettens dom 27. september - AR-2019-21.

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Tariffavtalers virkning for individuelle arbeidsforhold og individuell ettervirkning.

   Seminar Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister;

   2019-09-08 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Former for ettervirkning.

   Høstseminar, Arbeidsrettsgruppen;

   2019-11-25 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Individuell ettervirkning.

   Fordypningskurs i kollektiv arbeidsrett JUS;

   2019-10-25 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Fredspliktens grunnlag og rekkevidde.

   Innføring i kollektiv arbeidsrett JUS;

   2019-04-30 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935.

   Rettshistorisk lunsj ;

   2019-12-08 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Fredsplikten i tarifforhold.

   Arbeidsrett.

   ISSN 1503-5883.

   DOI: 10.18261

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Søppelskandalen i Oslo kommune.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Klar melding på YouTube..

   Rett24.no.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2019)

   Verneombudet: Nesna gjenåpnes sannsynligvis mandag. .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2018)

   Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning.

   Paal Berg-seminar, Arbeidsrettsgruppen;

   2018-03-03 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2018)

   Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935.

   Foredrag for Historikergruppen ved BI;

   2018-04-04 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2018)

   Fredspliktens grunnlag og rekkevidde.

   Innføring i kollektivarbeidsrett JUS;

   2018-04-01 - .

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger.

   Paal Bergs Arbeidsrett - utvalgte emner anno 2016;

   2016-12-08.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Politisk demonstrasjonsstreik, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 14. januar 2016 (lnr. 1/2016).

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   s.3-4.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse - Arbeidsrettens dom 18. desember 2015 (lnr. 33/2015).

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   s.4-5.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   On peace obligation in Norwegian labour law.

   Festschrift Symposium Stein Evju ;

   2016-11-02 - 2016-11-03.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Den tariffrettslige fredsplikten - dens grunnlag og rekkevidde, foredrag NHO Advokatforum.

   NHO Advokatforum;

   2016-02-02.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2016)

   Boikott, annen arbeidskamp, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 3. februar 2016 (lnr. 3/2016).

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   Hefte 2.

   s.4-5.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   Beviskrav ved avskjed - Rt. 2014 s. 1161.

   Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.

   ISSN 1501-9594.

   s.7-8.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   (1) Ufravikelighetsnormer og (2) tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse.

   Arbeidsrettslig samling ;

   2015-12-09.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   Kollektiv arbeidsrett - sentrale emner.

   Presentasjon i intern faglunsj;

   2015-04-15.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2015)

   Fredsplikt som begrensning av arbeidskampretten.

   Nasjonalt arbeidsrettslig nettverk;

   2015-01-07 - 2015-01-08.

  • Skjønberg, Alexander Næss

   (2014)

   Tron Løkken Sundet: Tariffavtalen - utvalgte emner.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap.

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 5.

   s.579-583.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway