Ann Kristin Vatland

Forsker

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
I8 D-236
Publikasjoner