Hopp til hovedinnhold

Anne Elisabeth Dahle

Ekstern

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2490
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2022)

   Relations between reading skill level in fifth grade and functional language skills at toddler age.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2022.2046831

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2018)

   The influence of home language on dual language toddlers’ comprehension in Norwegian.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 6.

   s.833-854.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533704

  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine

   (2018)

   Co-existing weak language skills and weak social skills in 33-months-old Norwegian children referred to the School Psychology Service for Language difficulties or social difficulties.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 6.

   s.909-926.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533708

  • Dahle, Anne Elisabeth; Knivsberg, Ann-Mari

   (2014)

   Internalizing, externalizing and attention problems in dyslexia.

   Scandinavian Journal of Disability Research

   ISSN 1501-7419.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.179-193.

   DOI: 10.1080/15017419.2013.781953

  • Dahle, Anne Elisabeth; Knivsberg, Ann-Mari

   (2012)

   Problematferd ved alvorlig og moderat dysleksi. I: Skriv! Les!.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-519-2870-0.

   s.255-269.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2011)

   Sliter med mer enn dysleksi.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger

   Hefte 3.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Dahle, Anne Elisabeth; Andreassen, Anne Brit

   (2010)

   Dysleksi - men ikke "bare" det - fokus på tilleggsvansker av atfersmessig art.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 75.

   Hefte 4.

   s.38-45.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Knivsberg, Ann-Mari; Andreassen, Anne Brit

   (2010)

   Coexisting problem behaviour in severe dyslexia.

   Journal of Research in Special Educational Needs

   ISSN 1471-3802.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2003)

   Ordlesing fundamentet for god leseferdighet. I: Lese- og skriveutvikling Fokus på grunnleggende ferdigheter.

  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2002)

   Hva betyr fonologiske og ortografiske ferdigheter for leseferdighet i 2. klasse?. I: Høgskolen i Stavanger, Spespedtorget (se nettadresse).

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2001)

   Leseboka i endring med fokus på lærerrollen.

   ?

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Leseopplæring i grunnskolen Lærerutdanningens ansvar.

   ?

 • Bøker og kapitler
  • Dahle, Anne Elisabeth; Nøttaasen Gabrielsen, Nina; Skaathun, Astrid

   (2016)

   Når skriftspråket blir utfordrende. Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene.

   ISBN 978-82-7649-082-4.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Dysleksi og svake regneferdigheter. I: Dysleksivennlig skole.

   ISBN 978-82-90503-12-8.

   s.152-155.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2011)

   Problematferd ved dysleksi. Svake regneferdigheter ved dysleksi.

   ISBN 978-82-7644-470-4.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2009)

   Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdighet 1. årstrinn.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2009)

   Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdigheit. 1. årssteget Del 1: Lærarrettleiing.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2009)

   Idéhefte. Kartlegging av leseferdigheit 1. og 2. årssteget.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte

   (2009)

   Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 1. årstrinn, våren 2009.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2009)

   Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdigheit 1. årssteget.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte

   (2009)

   Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 2. årstrinn, våren 2009.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2009)

   Idéhefte. Kartleggign av leseferdighet. 1. og 2. årstrinn.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2009)

   Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD problems. I: Proceedings of the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2009)

   Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdighet. 1. årstrinn. Del 1: Lærerveiledning.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Skaathun, Astrid; Gabrielsen, Nina Nøttaasen

   (2008)

   Obligatorisk kartleggingsprøve Kartlegging av lesedugleik på 2. årssteget, del 2.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Skaathun, Astrid; Gabrielsen, Nina Nøttaasen

   (2008)

   Obligatorisk kartleggingsprøve Kartelgging av leseferdighet på 2. årstrinn, del 2 Idéhefte.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2008)

   Word decoding skills mathematical skills and AD/HD-problems. I: British Dyslexia assosiation Dyslexia: making Links.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2007)

   Revisjon av Kartlegging i løesing. 2. klasse. Delrapport.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid

   (2007)

   Revisjon av Kartlegging i lesing. 2. klasse. Delrapport.

  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2004)

   Leseutvikling og leseferdighet i 4. klasse med fokus på effektiv trening for svake lesere.

  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2003)

   Forskningsrapport Solaprosjektet 2002-2003: Leseutvikling og leseferdighet i 3. klasse med fokus på svake leseres utvikling.

  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2002)

   Forskningsrapport Solaprosjektet 2001-2002: Lese- og skriveopplæring: Kartlegging og vurdering av leseferdighet i 2. klasse.

  • Austad, Ingolv; Dahle, Anne Elisabeth

   (2001)

   Evaluering av signalprosjektet Troll i ord.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2000)

   Norsk leseopplæring fra 1974 til 2000, en positiv utvikling?.

 • Formidling
  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine; Joner, Maya Dybvig

   (2018)

   Språklig og sosial kompetanse hos barn med språklige utfordringer.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2018)

   Betydningen av ordavkoding og vokabular for leseforståelse på 5. trinn.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine

   (2017)

   Sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker hos barn som er meldt til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i barnehagealder.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2017)

   Ferdigheter i ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2017)

   Ferdigheter i ordavkoding og vokabularhos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

  • Bentsen, Edle Inga; Dahle, Anne Elisabeth

   (2016)

   Bokstavprøve.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga

   (2016)

   Tidlig kartlegging og kartleggingsprøvers kvalitet.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga

   (2016)

   Vurdering og oppfølging av kartleggingsresultater.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga

   (2016)

   Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1. til 3. trinn.

  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet .

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn.

  • Helgevold, Lise; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Erfaring ved implementering av observasjons- og veiledeningsmateriellet Leselos.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Kartlegging av lese- og regneferdighet, Stavangerprosjektet.

  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine

   (2015)

   Barn som henvises til PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder? .

  • Halsne, Elly; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Kartlegging av språk i tidlig alder.

  • Aven, Lene; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Hva mestrer de svakeste staverne? Staveferdigheter og stavefeil blant 2. trinnselever med svake staveresultater. .

  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Kartlegging med nasjonale prøver i lesing og regning.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Bruk av obligatoriske kartleggingsprøver i lesing.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

  • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine

   (2015)

   Barn henvist PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder? .

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk..

  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine

   (2014)

   Språklig og sosial kompetanse hos 2 ½ åringer som er henvist til PPT.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2014)

   Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Løge, Inger Kristine

   (2014)

   Children at risk relaation between language difficulties and social interaction difficulties.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2013)

   Kartlegging av leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2013)

   Elever med lese- og skrivevansker.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2013)

   Kartlegging av leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2013)

   Elever med lese- og skrivevansker.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth; Bjørg, Jølbo

   (2013)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2013)

   Vanlige tilleggsvansker ved dysleksi.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2013)

   Stavangerprosjektet: Skoledelen Risikoprosjektet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Språk-, lese- og skriveutvikling.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Kartleggingsprøver på 1. 2. og 3. trinn.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Psykiske problemer ved dysleksi.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Vurdering av orddiktater, Hvilken informasjon kan en enkel orddiktat gi?, Casestudie.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Vurdering av orddiktater, Hvilken iinformasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?, Casestudie.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Intervensjon ved dysleksi.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 09.

   s.34-44.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Kartlegging, screening, Kartlegging av elever med vansker, Ortografiske ferdigheter, Foreldreperspektivet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Språk-, lese- og skriveutvikling.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2012)

   Kartlegging ,screening, Kartlegging av elever med vansker, Ortografiske ferdigheter.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Dahle, Anne Elisabeth

   (2011)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2011)

   Alvorlig dysleksi og problematferd.

   Rom for læring

   ISSN 1891-5922.

   Volum 3.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Knivsberg, Ann-Mari

   (2011)

   Problematferd ved alvorlig og ved moderat grad av dysleksi.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Organisering av spesialundervisning.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Organisering av spesialundervisning.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Organisering av spesialundervisning.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Organisering av spesialundervisning.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkle orddiktat gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av ortografiske ferdigheter i dialog med eleven.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Hvilken informasjon kan en enkel ordlesingsoppgave gi?.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2010)

   Kartlegging av lese- og skriveferdigheter til elever som strever.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2009)

   Jenters og gutters leseferdigheter.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2009)

   Jenters og gutters leseferdighet.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2008)

   Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD-problems.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Stuestøl, Liv Caroline

   (2007)

   Leseopplæring og leseutvikling.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2007)

   Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD problems.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2007)

   Word decoding skills, mathematical skills and AD/HD problems.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Symptomer på vansker i staving.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   En skolehistorie.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Kartlegging av ortografiske ferdigheter.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Oppfølging av lese- og skrivevansker.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Dysleksi.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Dysleksi.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   En skolehistorie.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Symptomer på vansker i staving.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Kartlegging av ortografiske ferdigheter.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2006)

   Oppfølging av elever med lese- og skrivevansker.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2005)

   Symptomer på vansker i skriving Analyse av feilskriving ved ordskriving.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2004)

   Utfrodringer knyttet til den første leseopplæringen.

  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2004)

   Intensivt treningsopplegg for svake lesere gir effekt!.

   ?

   Volum 1.

   s.5-6.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2002)

   Det viktige begynnerleseverket.

   ?

   s.67-69.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2001)

   Hva er god begynneropplæring i lesing?.

   ?

  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Egil

   (2001)

   Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?.

   ?

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2001)

   Leseboka i et historisk perspektiv, med fokus på lærerrollen.

  • Dahle, Anne Elisabeth

   (2001)

   Lærebokas plass i leseopplæringen.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2004)

   Kartlegging av lese- og skrivevansker.

  • Oftedal, Marit Petersen; Dahle, Anne Elisabeth

   (2004)

   Forebygging av lese- og skrivevansker.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway