Hopp til hovedinnhold

Anne Kathrine Kalvig

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG Q-207
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Nyåndelighet etter 1968. I: Arven etter 1968.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202700546.

   s.279-304.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Nature and Magic as Representation of “The Sami” — Sami Shamanistic Material in Popular Culture.

   Religions

   ISSN 2077-1444.

   Volum 11.

   Hefte 9.

   DOI: 10.3390/rel11090453

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Livskriser og livsvisdom : nyåndelig meningsskaping i motgang. I: Lidelse mening og livssyn : teori og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245024098.

   s.201-216.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   The Rise of Contemporary Spiritualism: Concepts and controversies in talking to the dead.

   Routledge

   ISBN 9781472466884.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Alternative Medicine: Health-oriented Spiritual Practices in Norway . I: New Age in Norway.

   Equinox Publishing

   ISBN 9781781794166.

   s.119-138.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Necromancy is a Religion: Tylor’s Discussion of Spiritualism in Primitive Culture and in His Diary.. I: Edward Burnett Tylor, Religion and Culture.

   Bloomsbury Academic

   ISBN 9781350003415.

   s.123-140.

   DOI: 10.5040/9781350003446.ch-007

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Contemporary Spiritualism in Norway: Faith Assemblies and Market Products. I: New Age in Norway.

   Equinox Publishing

   ISBN 9781781794166.

   s.181-203.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde.

   Pax Forlag

   ISBN 9788253038100.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Dødekommunikasjon for helse, fred og familie på "begge sider": ei utfordring for religionsbegrepet?.

   AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

   ISSN 2000-4419.

   Volum 8.

   s.5-27.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Frå New Age til nyåndelegheit - praktisert nyreligiøsitet gjennom seksti år. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-828217219-6.

   s.154-173.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   The Spiritist Revival: The Raising Voice of Popular Religion. I: Handbook of Nordic New Religions.

   Brill Academic Publishers

   ISBN 9789004292444.

   s.203-220.

   DOI: 10.1163/9789004292468_014

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Shared Facilities: the Fabric of Shamanism, Spiritualism, and Therapy in a Nordic Setting. I: Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities.

   Palgrave Macmillan

   ISBN 9781137461391.

   s.67-88.

   DOI: 10.1057/9781137461407_5

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Death in times of secularization and sacralization: The mediating and re-mediating of the Utøya tragedy in the Norwegian public sphere. I: Mediating and Remediating Death.

   Ashgate

   ISBN 9781472413031.

   s.23-41.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Overskridande tilhøyrsle. Healing og dødekontakt via Facebook.

   AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

   ISSN 2000-4419.

   Volum 6.

   s.113-144.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Popularity of - and Controversy in - Contemporary Shamanism. I: Controversial New Religions.

   Oxford University Press

   ISBN 9780199315314.

   s.331-346.

   DOI: 10.1093/acprof:osobl/9780199315314.003.0020

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Åndeleg helse. Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-7634-990-0.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Shamans in High Heels.

   Alternative Spirituality and Religion Review

   ISSN 1946-0538.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.228-244.

   DOI: 10.5840/asrr2013424

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Dødekontakt i Rogaland.

   Kirke og kultur

   ISSN 0023-186X.

   Volum 118.

   Hefte 2.

   s.132-145.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Alternativ folkemedisin? Om røter og nye skot på det sørvestlandske, holistiske helsefeltet.

   Tidsskrift for kulturforskning

   ISSN 1502-7473.

   Volum 11.

   Hefte 2.

   s.45-62.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Seansar og minnet om dei døde. Spirituell scrapbooking eller volva vendt tilbake?.

   Kirke og kultur

   ISSN 0023-186X.

   Volum 117.

   Hefte 2.

   s.128-143.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Facing Suffering and Death: Alternative Therapy as Post-secular Religious Practice. I: Post-secular Religious Practices.

   Pedagogiska fakulteten

   ISBN 978-952-12-2700-4.

   s.145-163.

   DOI: 10.30674/scripta.67414

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Kornsirkler og spirituell turisme - fra åker til internett.

   AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

   ISSN 2000-4419.

   Hefte 3.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Ting er ikke alltid slik de ser ut. Retorikk og politikk i prostitusjonsdebatten. I: Nei til kjøp av sex og kropp - Feminister skriver usensurert om den nordiske kampen for å forby sexkjøp.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   TV Norge og Kanal Fem - den nye tids bodbringarar.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur

   ISSN 1501-9934.

   Volum 4.

   s.45-63.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Sjel og ånd, eller chakra og energi? Fellestrekk og mangfald i alternativterapeutisk antropologi.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur

   ISSN 1501-9934.

   Hefte 3.

   s.20-31.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Globalisering og krisetid. Eit feministisk blikk på kvinners strategiar i møte med globaliseringa. I: Menneske og maktene - når gamle sanningar ikkje gjeld lenger.

   ISBN 82-92466-02-9.

   s.74-86.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Den store gudinna og døtrene hennar : ordet og kjødet i feministisk spiritualitet. I: Ordet og kjødet.

   s.57-70.

  • Kalvig, Anne

   (2001)

   Himmelske samtalar om sex - friske fråsegner og gammalt grums.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur

   ISSN 1501-9934.

 • Bøker og kapitler
  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Mennesker meninger makter: en introduksjon til religionsvitenskap.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202610036.

  • Kalvig, Anne; Solevåg, Anna Rebecca

   (2015)

   Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-828217219-6.

  • Kalvig, Anne; Drangsholt, Janne Stigen; Jager, Benedikt

   (2012)

   Memories we live by.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-207-3.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   "Things Are Not Always As They Seem": Rethoric and Politics in the Norwegian Debate on Prostitution - i antologien The Nordic Approach. Feminists Write Candidly About the Nordic Battle to Ban the Purchase of Sex.

   ISBN 978-82-300-0804-1.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Åndeleg helse. Ein kulturanalytisk studie av menneske- og livssyn hos alternative terapeutar.

   Universitetet i Bergen

   ISBN 978-82-308-1743-8.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Religiøst maktmisbruk? Kritisk søkelys på kristne og kristeninspirerte religiøse miljøer.

   ISBN 8276443087.

   Hefte 56.

  • Kalvig, Anne

   (1999)

   Ein kjønnsperspektivert analyse av pensum til Examen facultatum - Humanioravarianten.

  • Kalvig, Anne

   (1998)

   Gjennom lysmuren ? inn i the New Age. Ein analyse av kjønnsideologi i den nye spiritualiteten.

 • Formidling
  • Kalvig, Anne Kathrine; Aslaksen, Kamilla

   (2022)

   Komplekst. Om nevromangfald og kjønnsideologi.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Mot vitskapserstatning - Svar til Flisen.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Suren, Pål; Brattgjerd, Marianne; Aslaksen, Kamilla

   (2022)

   Tverrfaglege bekymringar om bruk av "kjønnsidentitet". Marit J. Bruset, spesialist i klinisk psykologi..

   Agenda Magasin

  • Aslaksen, Kamilla; Kalvig, Anne Kathrine; Storaas, Margrethe Voll

   (2022)

   Forvirring om vitenskapsteoretisk "bevissthet".

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Aslaksen, Kamilla; Kalvig, Anne Kathrine; Suren, Pål

   (2022)

   Pseudovitenskap i Store Norske Leksikon .

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Teori og røyndom. Om kjønn.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Når kan du signere med forskertittelen din? .

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

  • Aslaksen, Kamilla; Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Tomprat om pseudovitenskap. Svar til fem ledere for kjønnsforskningssentre.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Religion og etikk - nyåndelegheit og populærkultur.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Svar til Human-Etisk Forbund.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Kjønnsideologien har ikkje dekking i vitskap. (med spesialist i utviklingspsykologi Marit Bruset og historikar Aud Farstad).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Kjønn, identitet og seksualitet i læreplan og samfunn.

  • Aslaksen, Kamilla; Kalvig, Anne Kathrine

   (2022)

   Transideologi på ville vegar.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Synd at vikingkulturen misbrukes.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Historien om oss: Religion i Norge. https://fabel.no/lydbok/historien-om-oss-religion-i-norge/ .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Kritikk mot Store norske leksikon som formidler av pseudovitenskap om kjønn.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Skjoldli, Jane

   (2021)

   Why do we love the Vikings so much?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Tru og overtru: kva skjer med religionsforståinga i vår tid?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Kvinner og havfruer. Tru blir fakta og omvendt, og kvinner taper mot ny religion. Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   - En nyåndelig bølge brer om seg (om fornya interesse for steinar og krystallar).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Skjoldli, Jane; Økstra, Anna; Gregorius, Fredrik; Makeeff, Kim Tao Thykier

   (2021)

   Hvorfor norrøn fortid, hvorfor nå? (om bruk av norrøne symboler med utgangspunkt i "QAnon-sjamanen").

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Heilag stein. Omfamnar Knut Arild Hareide steinar som elskande med heile seg?.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Aslaksen, Kamilla

   (2021)

   Store norske leksikon formidler pseudovitenskap og propaganda om kjønn. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/z7k9z9/store-norske-leksikon-formidler-pseudovitenskap-og-propaganda-om-kjoenn.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Brattgjerd, Marianne

   (2021)

   Akademikarar blir forsøkt knebla: Kjønnsidentitetsideologien har erstatta biologisk forståing av kjønn.

   Subjekt.no

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   The Viking as Cultural and Regional Tool: Resistance and Reformulation in Artistic and Spiritual Uses of the Norse Past.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Bærekraftig nyreligiøsitet: - Det rene, edle og skjønne er «tilskitnet» (om krystallinteressa i samtida).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Instrumentelle andre: Kva blir overskridande figurar i religions- og kulturhistoria brukt til? Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Aslaksen, Kamilla; Suren, Pål

   (2021)

   Store norske leksikon fraskriver seg ansvar. .

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Religion på scena: Både nyåndelegheit og rasande religionskritikk har sin plass i MGP. Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Heksekunst, spådommer og nyreligiøse studenter.

   Universitas

   ISSN 0805-1798.

   s.18-19.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Selektiv kritikk. Korfor er skepsis og religionskritikk så ujamt praktisert? Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Ytringsfrihet, lovverk og knebling av kvinner.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Ideologiens flytande røynd.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Gud i nyåndelegheita.

   Syn og Segn

   ISSN 0039-7717.

   Hefte 4.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Brattgjerd, Marianne

   (2021)

   Personvern og posisjonering i akademisk ytringsfridomsutvalet. .

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Dei nyåndelege og det guddommelege.

   Syn og Segn

   ISSN 0039-7717.

   s.34-44.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Magiske Rowling. Harry Potters mor skapte eit univers - og kjempar mot vold mot kvinner. I Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Hekser anno 2021. Ekko NRK P2.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Heksenes år. Klimakrise, pandemi og sosiale medier har ført til en ny interesse for heksemiljøet. .

   A-magasinet : uketillegg til Aftenposten

   ISSN 0807-5654.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Tilbake til blod? Å finna ei framtid i norrøn fortid.

   Kirke og kultur

   ISSN 0023-186X.

   Volum 126.

   Hefte 3.

   s.279-294.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3002-2021-03-09

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Heksete prestar. Kvinner som går sine eigne vegar, vekker ein heilt eigen vreide. Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Religion og mytologi i Harry Potter. Kompass, NRK radio.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Brattgjerd, Marianne

   (2021)

   Ytringsfridoms­utval, lovverk og ei utfordring til Kierulf-utvalet. .

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Familiarized Necrodialogues across Culture. Paper in honour of Ingvild Sælid Gilhus.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2021)

   Nypaganisme, hekser og halloween.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Økstra, Anna; Skjoldli, Jane; Makeeff, Kim Tao Thykier

   (2021)

   Bruker vikingene til å forstå samtiden. Feltrapport.

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

   Hefte 9.

   s.28-31.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Digital religion: I pandemiske tider må religiøse institusjonar ta i bruk nye metodar. Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Voodoo i Vestfold. Kva tyder ein halshogd hane i eit gamalt gravfelt? Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Bøe, Marianne Hafnor

   (2020)

   Jul på norsk - kultur, kos og konflikt.

   Fagsnakk.no

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Det store i det vesle. .

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Back to Blood: Frå vikingar til berekraft. https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/back-to-blood-fra-vikingar-til-berekraft-article138744-8105.html?fbclid=IwAR23AbBX3MpSNgANlhEISH1HG_zxWppoMWSp3FmJ_Uy3XmWe9FxKwISjApQ .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Hvorfor er vikinger så populære? Om forskningsprosjektet Back to Blood.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Ser til fortiden. UiS skal forske på vikinger og bærekraft..

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Skal finne ut kvifor vi likar vikingtida.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Vinden gjev svar. I julas barnefilmar fekk me samisk magi og norsk sekularitet..

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Vikingar for framtida? Kulturarv, identitet, kjønn og økokrisefellesskap i bruk av norrøn fortid..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Kjønn som tru. I Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Har vi kontakt med de døde? .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Plantar i ytre rom. Plantar er håp og heilagdom i romferdene våre. Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine; Makeeff, Kim Tao Thykier; Økstra, Anna

   (2020)

   Tilbake til blod: Å finna ei framtid i ei norrøn fortid.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Bygger hedensk tempel på Island.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Kulturarv til sals. Kva tid kan ein ta pantent på spirituelle symbol? I Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Ei religionshistorie. Til mi overrasking var den over 100 år gamle teksten skriven av ei kvinne (om Sarah F. Hoyt). I Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Verdibørsen - Hva er det hellige?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Prinsessens sjamankjæreste vekker reaksjoner.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Hva er greia med den sjette sans?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   En sjaman går i land..

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.17-22.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Frontene i debatten om nyåndelig litteratur.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   ‘Målet er ikke å ta avstand fra sinne, men å akseptere det’. Om stille-retreats .

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Ei framsynt røyst. Kan filosofen Anne Conway læra oss å tenka nytt om naturen?.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Kontakt med de døde (Plot: Eksistens; Spiritisme).

   Magasinet Plot

   ISSN 1892-4417.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   "nær-døden-opplevelse" i Store norske leksikon, snl.no.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   "Alternativt Nettverk" i Store norske leksikon, snl.no.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Religionsprofessor fulgte sjaman-foredrag: – Savnet kritisk dialog. NTB-intervju ved Marius Helge Larsen. På prent i ABC-nyheter, Adresseavisa, Aftenposten, Dagen, Dagsavisen, Folkebladet, forskning.no, Framtid, Klassekampen, Stavanger Aftenblad, Vårt Land m. fl..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   "affirmasjon" i Store norske leksikon, snl.no.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   "VisionWorks AS" i Store norske leksikon, snl.no.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Åndfulle ting. Kva strukturar inngår steinar og krystallar i?.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Bruker nyreligiøsitet i markedsføring.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Religion utan tru. Må religiøs praksis vera følgt av tru for å vera ordentleg religion? Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Opposition, 2. opponent, PhD candidate M. Løøv's dissertation "Networking Spirituality. A Study of VisionWorks and the Norwegian Alternative Movement", University of Bergen. .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Med de døde som sensor..

   Universitas. Norges største studentavis

   s.18-19.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Norsk ungdom møter en stressende hverdag med tarotkort og astrologi (Aftenposten på nett). https://www.aftenposten.no/kultur/i/jdxVPb/norsk-ungdom-moeter-en-stressende-hverdag-med-tarotkort-og-astrologi.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Astrologi som fag. I Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Kva gjer ein joik? Joik som kulturarv er både skolestoff og konfliktstoff. Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Sjamanen som påkaller erkeengler og stamfedre. (Intervju om sjaman Durek).

   Dagen : kristelig dagblad

   ISSN 0805-4738.

   s.6-7.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Vikingane si røyst. På festivalen Midgardsblot skapar musikk og norrøn kulturarv fellesskap. I Klassekampens religionsserie..

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Sjaman i Guds hus. Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Vikingar for framtida?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Kan vikingtida vera framtida?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Flere healere på listene (intervju om Cappelen Damms beslutning om å stanse utgivelsen av Durek Verretts bok).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Farleg litteratur. Om sjaman Durek si bok er farleg, kva andre bøker bør trekkast tilbake? I Klassekampens religionsserie .

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Liv på anna vis. Korleis heng studiar av funksjonshemming, religion og klima saman? Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Verdibørsen - Hvorfor bloter folk i 2019?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Døde systrer til jul. I Snøsøsteren blir barn dødens portvakter. Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2019)

   Prosalong: Skolemedisin vs. alternativ medisin – hvorfor så betent?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Våre mystiske liv: Kva skal me gjera med stemmehøyring og andre "ville greier"? Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Religionsviter Anne Kalvig har studert kornsirkel-turismen. https://radio.nrk.no/serie/slettan-og-martin-tar-kvelden#t=1h10m6s.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Contemporary, spiritual stuff and how to label and study it as a part of culture.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Påført klimatisk sjenanse (intervju om snøløse juler og mediefokus).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Flerguderi til besvær? .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Ned med patriarkatet! Kvinnefrigjering med og utan gullaldertenking. Klassekampens religionsserie..

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Mary Daly: Gyn/Ecology - ein radikalfeministisk eksplosjon.

   Ottar

   ISSN 0030-6703.

   s.14-15.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden.

   Dagen : kristelig dagblad

   ISSN 0805-4738.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Gudar og kulturarv. Tv-seriar får oss til å tenka på, diskutera og interessera oss for religion.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Dette er Gerd (80). Hun mener hun kan snakke med de døde..

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

   s.22-23.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Samtalar med dei døde: Kva fortel dei døde, og kva fortel kontakten med dei, om oss?.

   Parapsykologiske Notiser

   ISSN 0333-1172.

   Hefte 85.

   s.51-54.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Festspela i Bergen frontar lovbrot.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Odin med oss? Ein analyse av nord-tysk og nordisk diskurs kring resepsjonen av norrøne symbol.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   En jordisk tragedie (om en Guddommelig komedie i vår tid).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Liv i mørket. Halloween er blitt inngangsporten til tida for å reflektera over død og liv. Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Viking reenactment: historie, kultur og spiritualitet (Finurlig forskning på en fredag).

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   NRK er blitt snøblinde i julekalendrane.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Gje barn tv-julekalendrar som ikkje sett likskapsteikn mellom snø og "ekte" jul.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Stavanger-professor: – Alt maset om hvit jul diskriminerer barn fra Vestlandet. https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-professor_-_-alt-maset-om-hvit-jul-diskriminerer-barn-fra-vestlandet-1.14344976?fbclid=IwAR1OQUmbrEszlzrFBIDHnwvwvqseBEx2siZydmSmSz8cnGFlPV5stJ7O1t0 .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Halloween og dødstematikk. Verdibørsen.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Kva Gud vinn i marknadsøkonomien?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Evangeliet til urfolk. Eit nyleg misjonærdrap viser ulike dilemma ved kulturell kontakt.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Helse og frelse. Trua på helbreding er sterk også i den moderne kristendommen.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Gje oss ei snølaus jul! .

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Grøne religionar? Økologisk innsikt og engasjement i religiøse tradisjonar.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Ukeslutt - debatt om julekalendrar sitt snøfokus..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Forskere avmystifiserer spiritisme (jeg gir respons til dansk-tysk studie).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Navneseremoni i regi av HEF 30 år - intervju om ritualer, ritualisering og overgangsfaser.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Vikinglandsby handlar om menneskemøte (respons til kritikk av The Viking Valley, Gudvangen).

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   "kornsirkler" i Store norske leksikon, snl.no.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Professor meiner vikinglandsby er nydeleg. https://www.nrk.no/sognogfjordane/professor-meiner-vikinglandsby-er-nydeleg-1.14176050 .

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Midgardsmenneske. Frå gamle mytar til metal yoga: Kva er det folk finn i vikingtida? .

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Spiritisme - åndekontakt og levende religion.

   Magic Magasin

   Volum 1.

   s.18-21.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Etterlivet i vikingtiden. Auditorium UiS (podcast).

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Med Gud mot verda. Lukka religiøse arenaer som Jehovas vitner utfordrar rettstryggleiken.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Likhet for loven! 18-årsaldersgrense også for omskjæring av gutter..

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   - Vanlig å tro på spøkelser.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Barnas beste? Det er på tide at venstresida tar gutane sitt parti i omskjeringsdebatten. Religionsspalta "I god tro".

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Rocketaxi skal kjøre Randaberg-pasienter (vidareformidling av sak i Vårt Land om okkulte symbol brukt av drosjefirma).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Rock Taxi vekker oppsikt med pasienttransport (om okkulte symboler brukt av drosjefirmaet).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Frykten for de døde.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Lønnlig i blant oss de går. (Hovedsak, om engler).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.16-21.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Jul på norsk - kultur, kos og konflikt.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Ber om likebehandling av livssyn.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.4-5.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Presentasjon av boka Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   I lære hos en mester (om kirkelig healing).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Finnes det en egen kvinnesytekultur og offermentalitet? Paneldebatt..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Tid for påske. I HJEM: Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet.

   Hjem

   ISSN 2387-4759.

   Volum 3.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskapen.

   KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Jentemagi: Gutar og jenter trekk ulike lodd i den fortrylla populærkulturen (Klassekampens religionsserie I god tro).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Salme ved reisens slutt (om salmar og annan song i skolen). I Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Eldgammel folketro på stjernene.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   "Ja til dialog, nei til nyåndelig praksis".

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Uredde røyster: Religionane treng både opprør og dialog, og det får dei frå fleire hald (Klassekampens religionsserie).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Alternativmessen gir rabatt til skoleelever.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Vil ta symbolet tilbake (mot forslaget om forbud mot Tyr-runen).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Finding and defining religion and spirituality: Contemporary examples - and with a nod to the past.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Forskeren svarer: Kva er kjønnsperspektiv i religionsvitskap?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Gerd mener hun kan snakke med de døde. VG Pluss.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Intervju om opplegg for julesongar på Nylund skole.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Forståing og grensesetting for religion og barnas beste.

   Helsemagasinet: Vitenskap og fornuft

   ISSN 1894-2067.

   Volum 7.

   s.62-63.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Mellomrom: Romjula som overgang og fellesskap. I Klassekampens religionsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Verdikampen. (i Klassekampens religionsserie I god tro).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Der jorda er flat. Om konspirasjonsteoriar og spirituelle og sekulære tilhengarar. Klassekampens religionserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Spiritisme som kommunikasjon og kulturfenomen.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Englar omkring oss. I Klassekampens religionsserie.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Kvinner som viste veg.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   50 år med Religionsvitskap i Bergen. Forskning.no-blogg.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2017)

   Vitskapen lyg om at jorda er rund.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme er levd religion..

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.34-35.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme (3:6). Mellom himmel og jord. NRK P1.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Samtaler med de døde.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

   s.24-25.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Kvinner taper en husleie i måneden. (Bidrag om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i akademia).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Døden som spirituell kategori.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme (5:6). Mellom himmel og jord..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Åndenes mark. Hovedreportasje, lørdagsutgaven.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.16-21.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme (1:6 og 2:6).

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Samtalar mellom levande og døde. Verdidebatt.no.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Siste nytt fra den andre siden..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Forsker danset med spiritist-bord. http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/forsker-danset-med-spiritist-bord-1.689006.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Religion som møte og erfaring. (Om Charlotte Rørths bok og foredrag).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme (4:6). Mellom himmel og jord NRK P1..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Bokslipp på kåkå: Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde. Foredrag, samtale og paneldebatt..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Er spiritisme en religion?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Utmeldte etterlyser religionstoleranse.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Åndenes makt - i arkivet. Panelsamtale med Tom Strømnæss, Arnhild Skre og Anne Kalvig..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Bokprat på Sølvberget, Stavanger kulturhus: Spiritisme.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Spiritisme - samtaler mellom levende og døde: hva og hvorfor?.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Kroppsvekkelsen.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.14-19.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Folkeopplysningen og dødekontakt.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Stor interesse rundt døde Rolf Erik (Intervju om programmet Folkeopplysningen og kontakt med døde).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Inn i vårt mørke hus. (om luciafeiring og rasisme).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Kva er spiritisme, og kva fortel samtalar med dei døde, om oss?".

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Onsdag får vi vite hva Rolf Erik skrev før han døde.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Som død lyd for vitenskapelige ører (om Folkeopplysningen (NRK) og dødekontakt).

   NRK Ytring

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Overskridande kommunikasjon for helse og heilskap.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Flere ånder på skjermen (på nett: http://www.vl.no/kultur/flere-ander-pa-skjermen-1.738303).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.43-43.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Menneske og meining - spiritisme som humanistisk forsking..

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Forskingsformidling som risikosport: Fallgruver og lærdommar.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Tror ikke mangel på «Deilig er jorden» ødelegger kulturarven.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Trump og Luther. Tro i 2017.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Arven etter Ottar (Elise Ottesen Jensen). Panelsamtale.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2016)

   Kyrkja og nyreligiøsiteten: Endringsagentar og endringsfaktorar.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Om førkristne "påske"-tradisjoner.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Hvorfor feirer vi påske og påskeharen? NRK.no: http://www.nrk.no/rogaland/hvorfor-feirer-vi-paske-og-paskeharen_-1.12289373.

   NRK - www.nrk.no

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Åndekontakt og levende religion.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Tror vi vil feire barna mer og mer. NRK.no: http://www.nrk.no/rogaland/_-babyshower-handler-mest-om-foreldrene-1.12276049.

   NRK - www.nrk.no

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Tru, håp og framtid? (I debatt om religion, rasjonalitet og ateisme).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Religion og likestilling - religionens rolle i høve til kvinner, menn og kjønnsoppfatningar.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Angeli e ministri di grazie (intervju ved Stefano Bigliardi).

   Query: La Scienza Indaga i Mysteri

   s.24-34.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Religion i regionen: http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/religion-i-regionen-article99453-8108.html.

  • Kalvig, Anne; Solevåg, Anna Rebecca

   (2015)

   Innledning - religiøs praksis som glokalt fenomen. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-828217219-6.

   s.8-23.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   900.000 nordmenn søker åndelige opplevelser i sommer.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

   s.4-5.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Spåkoner "glemte" skatten.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

   s.6-7.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Bokbad - "Levende religion: Globalt perspektiv - lokal praksis".

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Nyåndelig tørketid om sommeren.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

   s.4-5.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Alternative medicine and therapy in Norway: Towards a flexible notion of religion.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   - Kan ha en lindrende effekt. Om nye begravelsesritual.

   Sandefjords Blad

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2015)

   Flere kvinner enn menn tror på et liv etter døden.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

   s.4-5.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   - Framtidsrettet (intervju i samband med dialoggudsteneste i St. Petri med tema dødekontakt).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Dei andre i dialogen (På nett: Men er kontakt med døde i seg sjølv farleg? Fordi det handlar om sorg?).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Uetterrettelege Eggen.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Intervju om åndetro og dødekontakt versus andre typer spirituell og religiøs tro - "Verdens rikeste land".

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Hva vil det si å være åndelig? Paneldebatt under Alternativmessen.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2015)

   Flest unge tror på liv etter døden.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

   s.4-5.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2015)

   Nå leder de nyreligiøse kvinner til Jesus.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

   s.6-7.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   Den helende kraften.

  • Kalvig, Anne

   (2015)

   – Religiøse erfaringer overtar for gudstro.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Ukens dilemma: Tenåringsdatteren din kommer sent hjem og lukter hasj (Etisk dilemma-spalte prenta i fleire regionsaviser).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Debatt med Dagbladet om media sin kampanjejournalistikk mot nyåndelegheit generelt og prinsessa sin verksemd spesielt.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Tjomlids irrasjonalitet. Svarinnlegg, NRK Ytring.

   NRK - www.nrk.no

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Grenser for kontakt. Debatten om samtaler med engler og døde. Foredrag på forskningskabaret.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Om Lisa Williams og Engleskolen/Soulspring sitt samarbeid.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Gud, ånder og fotball. Om religion i Brasil, i livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Livet i "multiverset". Om B. Ehrenreichs "Living with a Wild God" (2014). Essay.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

   s.14-15.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Den tibetanske ånda i verda. (I livssynsserie).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Vi som arbeider for aldersgrense ved omskjæring av gutter, er ikke antisemitter.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   "- Jeg satt på fanget til Jesus" - intervjubidrag om ulik kulturell respons til religiøse, kommersielle produkt.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Uærlig englehets. Kronikk NRK Ytring.

   NRK - www.nrk.no

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Spiritualitet og røynda som samansurium.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Fakta om omskjering.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Møte med ånder og døde - sjamanisme og spiritisme i dag. Døme på kva religionsvitaren studerer og forskar på.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Museet sitt kulturelle hegemoni.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Samansuriumspiritualitet. I livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Du hellige hovmod. I livssynsspalte.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Kva er det med dette egget? (om egg-symbolikk, intervjua av Leif Tore Sædberg).

   Jærbladet

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Ukens dilemma - arv og skattefusk (Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og fleire regionsaviser).

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Religion på uventa plassar. I livssynsspalte.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Kven eig historia? - Klarsynte meldingar som maktkritisk kunst møter motstand.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Abortlov og kvinners råderett over egen kropp, seksualitet og helse.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Feminist? Nei, bare ung.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.18-19.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Intervju, om samfunnsutviklinga og tru på djevelen.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Bedehuset er ikke lenger nummer 666: http://www.nrk.no/rogaland/bedehuset-er-ikke-lenger-nummer-666-1.11540312.

   NRK - www.nrk.no

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Å tolka tagnaden. I livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne; Korsvik, Trine Rogg

   (2014)

   Hvem snakker om sexkjøp?.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Alternativ behandling og terapi – ein del av vår kultur.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Det finst eit nisseskjelett i Bergen: Bergens Tidende på nett: http://www.bt.no/meninger/debatt/Det-finst-eit-nisseskjelett-i-Bergen-3268723.html.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Ein mangfaldig bibel. Svarinnlegg om abort og bibelsk argumentasjon.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Folkvords forestilte frihetskamp.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Søvik, Atle Ottesen; Ottosen, Espen; Kalvig, Anne; Ighanian, Catherine Gonsholt

   (2014)

   Noe spekulativ.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Ordfører får full støtte - om ordførerens deltakelse på ramadan-feiring.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Knivskarp toleranse. Om kampen mot omskjering, i livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Glad eg kan gje interesserte litt meir forklaring.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Religion, kultur og globalisering (nettsider til programområde for forskning med samme navn). http://www.uis.no/forskning/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/religion-kultur-og-globalisering/.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Life after death online. Interview by Elin Nyberg.

   ScienceNordic.com

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Karikaturenes begrensning. (Om uvitenhet om religionsvitenskap og kategorifeil i debatten om nyåndelighet).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Kvinner som slagmark. Om religion og vold. I livssynsspalte.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2014)

   Reinspikka porno (Om Petter Hegres "nakenkunst").

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Studiet av nyreligiøsitet i dag - kornsirklar som døme.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Undring og medskapning.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Julemenn og juledamer - på forskning.no-blogg.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Julemenn og juledamer. I livssynsspalte.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Ukens dilemma - Pluss helgemagasin (i Stavanger Aftenblad og tre andre regionsaviser).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Symbolmaktmisbruk? I Stavanger Aftenblads livssynsspalte.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Erfaringar med fagformidling.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Sviktar unge som strevar med livet.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

   s.22-23.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Dei døde lever på nettet.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger

   s.18-19.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Derfor provoserer kors-saken en hel verden.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Stålsettutvalet sviktar unge i strev med livet. Nettversjon verdidebatt.no: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread414431/#post_414431.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Magiske smykke - om prinsessa sin Goddess-kolleksjon. I livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Gje oss ein ny fødsel (i livssynsspalta "I god tro").

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Ukens dilemma - shopping (I Pluss og andre regionsaviser).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Samtaler med døde: forestillinger, praksiser og kontroverser i dagens spiritisme.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2013)

   Spiritisme i dag: kva er dødekontakt, og kva fortel dette om oss og om religionsbegrepet?.

  • Kalvig, Anne; Endsjø, Dag Øistein

   (2013)

   Vil de også omskjære jentebarn?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Spiritismen er som skapt for vår tid.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Krass kritikk av mer kristendom i skolen (KRLE).

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Vitenskap og tro: Debatten bør føres over i et nytt spor.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Nyåndeleg forkynning?.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge

   ISSN 0802-8214.

   s.67-72.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Førjulsk vellyd eller ulyd - forskning.no-blogg.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Førjulsk vellyd eller ulyd? I Klassekampens livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Religion og åndelighet - en religionsvitenskapelig betraktning.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Bergit vs Joralf - ein kamp om forståinga av folkeleg helbreding og religion.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Stikker seg ut i døden.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Veit me nok, eller kva? Om kunnskapen vår om vikingtidas kultur og religion. I Klassekampens livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Norske kvinner fortener betre forskingsformidling.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Likestilling er omsorg! NRK Ytring: http://www.nrk.no/ytring/likestilling-er-omsorg_-1.11177340.

   Ytring : NRK

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Uro-ritual (i Klassekampens livssynsspalte).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Respons til Siv Ellen Kraft: samisk nysjamanisme og urfolksreligion. Panel.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Kartlegging og analyse av samtidsreligiøsitet – moglegheiter og utfordringar.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Dødekontakt i Rogaland - presentasjon i dialog med Dag Kullerud.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Frå åker til internett. (Om kornsirklar). I Klassekampens livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Perspectives on the Spiritist Revival: The Raising Voice of Popular Religion?.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Da må flere enn jeg ha misforstått.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Kornsirkelen på Jæren - kulturelle og spirituelle tolkninger og betydninger.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Angriper "puritanisme".

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Kva er sjel? Sjelsforståingar i ulike religionar, med særleg fokus på nyåndelegheit.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Julesymbol og juletradisjonar: Gamle røter og nye knoppar.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Tro på det - på kino? (i spalta "Livssyn").

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Religion både støtta og hindra. Om religion og kvinners røysterett (I Aftenbladets livssynsspalte).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Sjamanar på høge hælar (langversjon, verdidebatt.no).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Sjamanar på høge hælar (kortare versjon, papirutgåve).

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Pupp, bikinitopp og andre sexsymboler.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.12-13.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Pressepub: Sex i mediene - går vi noen gang lei? Paneldebatt.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Intervju om Lisa Williams og spiritismens popularitet.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Offentleg sorg og død - Kva kan reaksjonane på 22. juli lære oss om samspelet mellom religion og media? I livssynsspalte.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Dødekontakt - løgn og bedrag?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Bør mødre jobbe mer?.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Første kornsirkel på Vestlandet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Forfengelig feminist (i helgemagasinet Pluss).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Rettigheter vokser ikke, de kjempes fram!.

   Teatermagasinet

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Barnetru? (i Klassekampens livssynsspalte).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Gud er mann og egg er egg? (i livssynsspalte).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Seksuell vold og mediemakt.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne

   (2013)

   Økospiritualitet i mange former? I livssynsspalte.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Herrens verktøy.

   Ottar

   ISSN 0030-6703.

   Hefte 1.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Hovudristing og gapskratt - "Kvakksalverne" av Ben Goldacre (bokmelding).

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Dagsnytt 18: om kronprinsesse Mette Marits "buddhist-flørt".

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Flere minoritetskvinner går i tog - nettversjon.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Kalvig frustrert over å ikke rekke barnehagefrist.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Alternativ terapi og alternativ spiritualitet - mangfald i medgang og motvind.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   "Min styrke er ikke for å krenke". Holdningsskapende arbeid mot voldtekt blant unge.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Religionsviteren som refser (lang versjon, nettutgave).

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Religionsviteren som refser (kortversjon papirutgave).

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Flere minoritetskvinner går i tog.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Rasjonell filosofi og irrasjonelle folk?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Korttidsminne og analytisk kollaps.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Engler, galskap og religionsbegrepet i medieoffentligheten.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Et spirituelt, sosialpolitisk svik? (kortversjon).

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Engler og "de andres" galskap.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

   s.64-65.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Kroppshår er helt naturlig!.

   Familieverden.no

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Et spirituelt, sosialpolitisk svik?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Dette er voldtektdømtes bakgrunn.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Det alternative som mangfald eller konstruksjon?.

   PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO)

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Døden, vitskapen og livet. Eit talkwillshow (programleiar Elisabeth Hovland).

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Går grensa ved kroppen? (Om grenser for livssynsdialog i Norge i dag).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Frå gravhaugen til Facebook - på forskning.no.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Om engler og demoner.

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   Hefte 2.

   s.2-7.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Er religion lureri? Human-Etisk Forbund får problem når dei skal definera "genuin tru" (i spalta "I god tro").

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

   s.3-3.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Volden mot kvinner må bekjempes, ikke ignoreres!.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Død, kor er QR-koden din? (i spalta "Livssyn").

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Minnet om de døde - før og nå.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Rekker du barnehagefristen?.

   Babyverden.no

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Moderne mytologi: fredag den 13.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Har fire barn med fire menn.

   Familieverden.no

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Den vanskelege kategorien religion (i spalta "Livssyn").

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   From grave mounds to Facebook. (Presentation of research by Elin Nyberg). http://sciencenordic.com/grave-mounds-facebook.

   ScienceNordic.com

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Frå gravhaugen til Facebook.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger

   Volum 2.

   s.18-19.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Spiritisme for barn (i spalta "I god tro").

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Sjelesorg og sjelesang (i spalta "Livssyn").

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Farvel til Pro Sentret. Gjennomgang av rapporten "Farlige forbindelser".

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Teatralske mannefantasiar.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne; Drangsholt, Janne Stigen; Jager, Benedikt

   (2012)

   Innledning: Memories we live by. I: Memories we live by.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-207-3.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Fields for feelings - http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=126201&CultureCode=en.

   AlphaGalileoFoundation - www.alphagalileo.org

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Eit vanskeleg fag? Om RLE-faget (som fast skribent i religionsspalta "I god tro").

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Opnare, rituelle rom (som fast skribent i serien "I god tro").

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Anne Kalvig om døden: Fra tabu til QR-koder.

   Fagbladet Kirkegården

   Volum 3.

   s.22-23.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Religiøs respons på terror (i spalta "Livssyn").

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Den åndelege krafta (i spalta "I god tro").

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Bokomtale av boka "Åndeleg helse" i samband med lansering.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Opposition as second opponent, disputation of Christine Mbabazi Mpyangu, School of Mission and Theology, Stavanger.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Fields for feelings - Science Nordic.

   ScienceNordic.com

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Fargerik juletid (i spalta "Livssyn").

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Boklansering Bokkafeen UiS - boka "Åndeleg helse".

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Halve befolkningen velger alternativ terapi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Fargerik juletid - forskning.no.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Dommedag 21. desember 2012? Om religiøse og kulturelle endetidsforventningar.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Dommedagsprofetiar - 21.12.2012.

  • Kalvig, Anne

   (2012)

   Fastlåste misforståingar (tilsvar i religionsdebatt etter kronikk 26.07.12).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Døden som minne og grense - holistiske perspektiv?.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Seansar og minnet om dei døde: spirituell scrapbooking eller volva vendt tilbake?.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Døden som minne og grense. Forskyvingar mellom det religiøse og det sekulære.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Intervju i NRK Formiddagslokalen, om konfirmasjon generelt og holistisk konfirmasjon spesielt.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   "Før var de en annen" - om reinkarnasjonstro og regresjonsterapi.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Forsker Anne Kalvig: - Et overgangsritual.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Døden som minne og grense. Eit forskingsprosjekt som utforskar grenser og forskyvingar mellom det religiøse og sekulære.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Førkveld, NRK, om kornsirklar og samtidsspiritualitet.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Korncirkler – vor tids spiritualitet.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Trekant som introduksjon til porno.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Me hjelper kvarandre over (om nyttår som overgangsritual og liminal tilstand, og andre liminale tilstander).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Grønt, glitrende og gruelig gammelt. (om julesymbola og tradisjonsgrunnlaga deira).

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Alternativ terapi – mytar og mangfald.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Skråblikk på jula (om jul og spiritualitet, kommersialitet, tradisjon og fornyelse).

   Sentrumsmagasinet Byen

   Hefte 4.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Pornokampen fortsetter!.

   Ottar

   ISSN 0030-6703.

   Hefte 1.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Stakkars Atle og slemme Ottar? (Om kulturelle diskursar og mediediskursar vedrørande porno og kvinneundertrykking).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Feministisk drøfting og kritikk av kroppshårfjerning som kulturelt ideal og krav overfor kvinner.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Etikk, toleranse og makt – ein humanistisk balansegang.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Kontakt med de døde.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Intervju og debatt om alternativ terapi sin popularitet.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Den (halv)nakne sannhet.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Kornsirklar - spiritualitet for vår tid (nettversjon).

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Trekant og pornofisering. Innleiing på debattmøte med NRKs Håkon Moslet m.fl., om programserien Trekant.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Doktoren svarer.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Om kornsirkler, kornsirkelturisme og -tolkning.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Spiritual health – a cultural analysis of views of human life among alternative therapists.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Kornsirklar og kornsirkelturisme.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Intervju i "Norgesglasset", P1, om åndemaning og spiritisme.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Kjønn i alternativterapeutisk forståing.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Doktor uten grenser. Hovedintervju i Pluss magasinet.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Menneskesyn i alternativ terapi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Disputas - Åndeleg helse. Ein kulturanalytisk studie av menneske- og livssyn hos alternative terapeutar.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Diskuter forholdet mellom folkemedisin og alternativ medisin.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Kornsirklar - spiritualitet for vår tid. Intervju av Elisabeth Hovland.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger

   Hefte 2.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Vil ha hårete kvinneleggar i sommar.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Klassekampens forakt for kollektiv kvinnekamp.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Alternativ vondskap og død.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Sandnes som strippefri by.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Få tror på telepati.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Nynorsk faller.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Det gamle døyr og det nye stig fram - apokalypse og postapokalypse i musikkvideoar.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Innbyggerinitiativ mot porno.

   Ottar

   ISSN 0030-6703.

   Hefte 1.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Akademisk kvarter - kva er religionsvitskap? Døme på kulturanalytisk forsking på samtida.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Magiske sirklar i åkrane.

   Nationen

   ISSN 0805-3782.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Änglar - finns de? Vi har träffat prinsessan Märtha Louise (mitt bidrag: faglig vurdering av Engleskolen og nyreligiøsitet generelt, med særlig fokus på kvinners rolle).

   Amelia - Sveriges mest köpta tidning for kvinnor

   Hefte 25.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Ottar og bloggarkritikk (om skilnaden på individualistisk og kollektiv/organisert feminisme og kjønnsanalyse).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   FN-studentenes mageplask.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   Elefanter i voldtektsdebatten.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Oversett kulturkritikk.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Prinsessens engler. Invitasjon til en samtale om alternativ spiritualitet. Bokomtale.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Åndelige kvinner og sinte menn.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Døden som absolutt grense?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Tale til opninga av Desconocida – Unknown – Ukjent/ The Condemned City in the Desert of the Damned.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Porno og menneskeverd.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Religiøs refs gjev spirituell bløming.

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Den religiøse revolusjon.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Spiritualitet ties i hjel.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Religion og respekt.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Ånder og magi i beste sendetid.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger

   Hefte 1.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Kampsøstre.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Hva er vår tids viktigste kvinnesaker? (6 krav fra Kalvig og 4 unge jenters respons).

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Promoterer tru på ånder og magi.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   ?Den skoleflinke innvandrarjenta? ? ei suksesshistorie eller ein myte?.

   ?

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Alternativ spiritualitet og mediedebatt.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Den andre siden. Drøfting av nyåndelege fenomen i TVNorge (Kanal FEM).

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Intervju om alternativ spiritualitet, prinsessa si rolle, medierøynda.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Innleiing - "kan/bør vi holde kontakt med engler?".

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Herland bør ignoreres.

  • Kalvig, Anne

   (2010)

   Alternativ spiritualitet, engler, prinsessa og kvinnespørsmål.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   - En kritikk av det moderne liv.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Ikke helt A4.

   Foreldre og barn

   ISSN 0332-513X.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Prostitusjon på sakskartet.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Familie anno 2009 - Firebarnsmor uten stress.

   Kvinner og Klær

   ISSN 0806-9034.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Media sine kvinner (Anna Anka og Hanne Nabintu Herland og medias omfamning av reaksjonære antifeministar).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Retten til å misbruke andre?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Viktige saker - nokre språkblomster (invitert evaluering av Aftenbladet).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Bryr seg mer (om kjønn, klimaspørsmål og nettdebatt).

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Nordmenn held seg til statskyrkja.

  • Kalvig, Anne

   (2009)

   Prinsessen viser at det alternative er blitt vanlig.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Alternativ terapi og nyreligiøsitet. Smakebitar frå eit religionsstudium.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Politisk søvngjengeri frå Tou Scene og Kulturbyen.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Tou Scene, Loveshop og Annie Sprinkle.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Kven eig 8. mars?.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Den tette og den transparente kroppen. Kropp i populærkultur og kropp i terapikultur.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Feminist med sjel. Portrettintervju.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Kropp og sjel i alternativ terapi.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Sjelsbegrepet i nyare kjønnsteori.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   UiS-prosjekt hjelper eks-prostituerte.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   - Er arroganse fra kunsteliten.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Maria, hvor ble det av deg i alt mylderet?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Slagbjørnar og trollkjerringar (invitert evaluering av Aftenbladet).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2008)

   Demonstrerer mot sexkunst.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   - Sang er ikke feminint.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Alternativ medvind.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Porno og prostitusjon – elementar i ein patriarkalsk kultur.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Mamma er her!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Konstruerte og reelle debattar.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Alternativ tru på frammarsj.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Nynorsk t ungane!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   8. mars ? konstruerte og reelle debattar.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Når grenser kryssest.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Har sjel kjønn? Ei drøfting av det fråverande sjelsbegrepet i nyare kjønnsteori sett i forhold til refleksjonar kring kropp, sjel og kjønn i alternativ terapi.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Kvinner flokker seg om alternativ-behandlerne.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Bitterfitte – ny språkbruk?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Maktspråk og språkmakt.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Porno og prostitusjon ? vold og massekultur.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   God morgen Norge, TV2, om alternativ terapi.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Ytringsmakt for dei pengesterke.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Nye tider, nye kjønn?.

  • Kalvig, Anne

   (2007)

   Biologi og kulturanalyse.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Åndeleg helse. Religiøsitet og kjønn i alternativ terapi.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Du - og alt anna som er til.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Feministisk prostitusjon.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Prostitusjon som vold?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Liv etter døden?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Døden, døden.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Åndeleg helse ? korfor og korleis?.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Nyreligiøsitet - uttrykk for ei religiøs lengt kyrkja ikkje har greidd svara på?.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Dette er Stavangers framtidshåp.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Opne kroppar, låste kjønn?Nokre innfallsvinklar til analyse av kropps- og kjønnskonstruksjonar i alternativ terapi.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Lidelsens problem.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Tre gutter og en superdame. Intervju av Elin Sollid.

   Affoposten

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   bell hooks - kjærleikens frontkjempar.

   Demo

   ISSN 1503-3171.

   Volum 4.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Porno og prostitusjon - vold og massekultur.

   Rødt!

   ISSN 1504-4777.

   Hefte 3.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Håre tak. Intervju med Anne og Siri Kalvig om kroppshår ved Åslaug Birgitte Græsvold.

   Kvinner og Klær

   ISSN 0806-9034.

   Hefte 21.

   s.101-106.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Bere lala - pass på språket!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Opne kroppar, låste kjønn? Kropp og kjønn i alternativ terapi.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Livet har aldri sett så lyst ut som nå. Portrettintervju ved Hilde Urdal.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Dansk hjelp til å knuse "myter" om prostitusjon.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Kulturhus på ville veier.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Vil droppe 8. mars-samarbeid med Sølvberget.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Ubarbert og overarbeidet. Portrettintervju ved Hans Petter Sjøli.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Å forstå prostitusjonens vesen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Trenger barnehageplass.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Kvar sak sine sider (invitert anmeldelse av Stavanger Aftenblad).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Koselige Stavanger, harry Sandnes?(Hovedsak, Plussmagasinet).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Den veldig vanskelege etikken.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lea, Unni Synnøve; Bø, Ingerid; Kalvig, Anne; Myking, Thonette

   (2006)

   Grill en feminist eller tre.

  • Kalvig, Anne

   (2006)

   Meninger, mote og moro på magen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Sexfiksering, seksualisering, pornofisering - eit radikalfeministisk sveip over sex, makt og samfunn.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Søskenkjærlighet på prøve. Værdame og feminist. Intervju med Siri og Anne Kalvig, Magasinet (Dagbladet).

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Starter nedtellingen.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Kvinnerørsla og kjønnsforskinga - ein ulukkeleg skilsmisse?.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Sønner av Norge.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Egenerklæring.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Når porno blir koselig.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Liv og lære (om ammedebatt og kvinnepolitikk).

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Alternativ terapi og kjønn som forskingsprosjekt – forskingspresentasjon og nokre vitskapsteoretiske refleksjonar.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Likestilling. Hovedoppslag, Pluss.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Ja til pupp – nei til barnehage?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Jesus og de. (Hovedoppslag i Pluss).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2005)

   Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   1. mai mot krig!.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Det ansvarlege, solidariske mennesket - festtale.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Ukas dilemma - hva gjør du? (Magasinet).

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Kvinner, velferd og EU - kven sine liv tel?.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Frå vaktbikkje til bremsekloss.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Pris med bismak.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Globalisering og krisetid. Eit feministisk blikk på kvinners strategiar i møte med globaliseringa.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Mytar og fakta om prostitusjon.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Amnestys sviktande logikk.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Om å løfta, og å tråkka på.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Å sjå ting i samanheng.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Forberede forelesing.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Vold er det største hinderet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Islam - Guds fredsrike på jord, eller antidemokrati og kvinneundertrykking?.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Radikale damer, skaut og FrP.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Sexy kvinnekropp selger forskning og teknologi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Kva veit me om prostitusjon i Stavanger?.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Eliten sin klagesong.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Topp-kvinner om likestilling: Jenter lures.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Unge jenter og feministisk kamp.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Frivillig - til kva pris?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Den Feminine Ånd er på veg.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Dei nye feministane.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2004)

   Støy, og øl , øl og merre øl.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Til kamp mot imperialismen!.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Barneombodet – ei ulvinne?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Røde Kalvig. Portrettintervju ved Kristin Aalen (Plussmagasinet).

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Frontkvinnen. Portrettintervju ved Steinar Brandslet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Sex, makt og videotape.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Uklokt å fjerne islamkritisk innlegg.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Kvinner og islam - frå frigjering til undertrykking?.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Takk og pris for kvinner med meiningar!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Søstre i sommersol.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Offeret må avgjøre når grensene er overtrådt.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Din porno, min kropp.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Humanistisk studiestart – ver kritiske, ver rause.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Kriminaliser kjøp av sex.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   De nye bidragsreglene – en gavepakke til rike fedre.

   Rogalands Avis

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Uhyrlege hår.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Kvinner og islam: muslimske kvinner som ofre eller sjølvstendige aktørar.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Halloiin - en dag til å snakke om døden?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Overgangsriter i eit kulturperspektiv.

  • Kalvig, Anne

   (2003)

   Det uforståelige pornodebatten.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   New Age ? historikk, menneskesyn, vitskapssyn.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   ”Begynner å komme ut av kontroll”.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   Aksjon mot vold mot kvinner.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   Har me svikta innvandrarkvinnene?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   Gratulerer med dagen!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   Kvinner og religion - som eld og vatn?.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   Korfor er Gud ein mann?.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   New Age rørsla - historikk, utforming og sentrale idear.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   Myten om verdas eldste yrke.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (2002)

   New Age-rørsla.

  • Kalvig, Anne

   (2001)

   Vold mot kvinner - ei global mannesjuke.

  • Kalvig, Anne

   (2001)

   Nyreligiøsitet i feministisk lys - tankar om nokre nyreligiøse straumdrag og deira kjønnspolitiske konsekvensar.

  • Kalvig, Anne

   (2000)

   Vold mot kvinner i tverrkulturelt perspektiv.

  • Kalvig, Anne

   (2000)

   Nyreligiøse straumdrag i feministisk lys.

   Kvinnejournalen

   ISSN 0800-6563.

   Volum 1.

  • Kalvig, Anne

   (2000)

   Afrikanske kvinners kamp mot kjønnslemlesting.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kalvig, Anne

   (1999)

   Jenter – utvikling på eigne premiss.

  • Kalvig, Anne

   (1999)

   Women’s Worlds – ein stemningsrapport.

   Ny Tid

   ISSN 0809-9049.

  • Kalvig, Anne

   (1994)

   Koss driva pensumkritikk. Erfaringar frå kjønnskritisk arbeid med ex.phil.-pensum ved UiO.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Kalvig, Anne Kathrine; Skjoldli, Jane

   (2020)

   Episode 5: Religion og populærkultur: Store spørsmål i fargerik innpakning?.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine; Nielsen, Ingrid

   (2020)

   En diskuterende og annerledes fagbok.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Mennesker, meninger, makter. En podkast om religionsvitenskap og studiet av religion i vår tid. Episode 1..

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Guder, makter og myter.

  • Bøe, Marianne Hafnor; Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Guder, makter, myter.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2020)

   Guder, makter og myter. Podkast Mennesker, meninger, makter. Episode 2.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Tvilaren Tomas og den lengtande Maria. Tekstbetraktning over Joh. 20..

   Lysvesper med Tord Gustavsen, St. Petri.

  • Mathiesen, Espen; Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Etterlivet i vikingtiden.

  • Kalvig, Anne Kathrine

   (2018)

   Sommer i P2..

  • Kalvig, Anne

   (2011)

   ”Befri deg selv” – Elfride Jelinek Deltaker i Elisabeth Beanca Halvorsens teaterproduksjon om Jelineks forfatterskap samt paneldebatt. Arr. Litteraturhuset Stavanger, Sølvberget og Nettverk for kjønnsforsking.

 • Kommersialisering