Hopp til hovedinnhold

Åse Dagmar Knaben

Ekstern sensor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-264
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Knaben, Åse Dagmar; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2021)

   Mannlige pedagogiske lederes syn på sin profesjonelle identitet og yrkesrolle i barnehagen .

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 105.

   Hefte 2.

   s.118-130.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2021-02-02

  • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Untapped Potential for Professional Learning and Development: Kindergarten as a Learning Organization.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   s.1-16.

   DOI: 10.1007/s13158-021-00303-w

  • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Barnehagen - en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 105.

   Hefte 4.

   s.397-408.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2021-04-04

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar

   (2019)

   Pendling mellom utdanning og arbeid. Hvordan former barnehagelærerutdanningen deltidsstudenter som yrkesutøvere?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 103.

   Hefte 02-03.

   s.96-107.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-09

  • Knaben, Åse Dagmar; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2017)

   Pedagogiske lederes yrkesstabilitet.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 4.

   s.352-363.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-07

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin

   (2017)

   Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.31-44.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-04

  • Knaben, Åse Dagmar

   (2017)

   Barnehagelærerstudenters begynnende profesjonelle identitetsutvikling. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.171-184.

 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

  • Knaben, Åse Dagmar

   (2010)

   Identity Formation of Women in Leadership Positions in Corporate America: Three Journeys to Top Leadership Positions.

 • Formidling
  • Sageidet, Barbara Maria; Byrkjeland, Hallgjerd; Hempel, Kari Guttormsen; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Perspectives on ‘children and belonging’ in Stavanger, Norway.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (2013)

   "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen.

  • Knaben, Åse Dagmar

   (2013)

   En case om sårbarhet, det personlige i det profesjonelle.- et psykososialt perspektiv.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway