Beate Fossum

Universitetslektor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk