Berit Zachrisen

Professor Emerita

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-224
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Praksisfortellinger - i arbeid med tilhørighet i barnehagen.

   Kompetanseheving;

   2020-02-17.

  • Zachrisen, Berit

   (2020)

   Identitetsfortellinger i barns lekende samspill.

   Fagdag;

   2020-11-11.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Foreldresamarbeid i barnehagen.

   Kompetanseheving;

   2019-05-06.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   'Third culture kids'.

   Seminar for ansatte i forskningsbarnehage, Politics of belonging;

   2019-11-11 - .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

   ICSEI 20019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst.

   Seminar for ansatte i forskningsbarnehage, Politics of belonging;

   2019-10-14 - .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Vennskap i barnehagen og Sosiogram.

   Seminar for ansatte i forskningsbarnehage, Politics of belonging;

   2019-03-12.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Tilrettelegging for lek i barnehagen.

   Kompetanseheving;

   2019-02-11.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper.

   Kompetanseheving;

   2018-10-25.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Voksnes rolle i barns lek.

   Kompetansehevning;

   2018-11-27.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

   Workshop international partners Politics of belonging in Oulu;

   2018-01-22 - 2018-01-25.

  • Zachrisen, Berit

   (2018)

   Anerkjennelse av barns tilhørighet til ulike fellesskap: Kultursensitiv omsorg i barnehagen.

   Fagdag for ansatte i prosjektbarnehager i tilknytning til prosjektet Politics of Belonging;

   2018-08-15.

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Zachrisen, Berit; Zachrisen, Berit

   (2018)

   Mangfold og gjensidig respekt - Rammeplan for barnehagen.

   Fagdag for barnehagepedagoger i Sandnes kommune;

   2018-06-08.

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Interetniske møter i barnehagen.

   Dagsamling Kompetanse for mangfold;

   2017-11-17 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Ethnicity, minority, inclusion, exclusion.

   Phd-kurs Early childhood education for active citizenship: Sustainability, democracy and social justice;

   2017-11-20 - 2017-11-24.

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Faglig Kompetanseheving 3;

   2017-01-25 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   Faglig Kompetanseheving;

   2016-10-17 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   (Sam-) spill med verdier i lek.

   Verdipedagogikk i barnehagen - Mellom ideal og realiteter;

   2016-01-25.

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   utdanningskonfernsen 2016;

   2016-02-03.

  • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2016)

   Values education in Norwegian Preschool..

   Values & Education International conference ;

   2016-09-06 - 2016-09-07.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2016)

   Barnehagekonferense;

   2016-01-25.

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   Interetnisk lek: Pedagogiske refleksjoner.

   Faglig kompetanseheving 2;

   2016-11-17 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Like muligheter i lek? Om lek og flerkulturelle møter i barnehagen..

   Konferanse Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen;

   2015-05-12 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Interetniske møter i lek.

   Kveldsforedrag Kompetanse for mangfold;

   2015-11-11 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Phd-kurs Early childhood education for tomorrow;

   2015-11-23 - 2015-11-28.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Interetnisk lek.

   Konferanse UiT;

   2015-03-24 - 2015-03-25.

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Values of childhood and childhood studies. VI Coferance on Childhood Studies ;

   2014-05-07 - 2014-05-09.

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Flerkulturalitet i barnehagen.

   Barnehageforum UiS: Seminar om det flerkulturelle;

   2014-08-26 - .

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Den flerkulturelle barnehagen: Interetniske møter i lek.

   Innlandets Utdanningskonferanse;

   2014-03-11 - .

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter .

   Seminar;

   2014-03-11.

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Doktorgradsstafett: Interetniske møter i barnehagen.

  • Sand, Sigrun; Engen, Thor Ola; Zachrisen, Berit

   (2013)

   Barnehagen som lærings- og dannelsesarena.

   NAFOL-seminar;

   2013-04-15 - 2013-04-16.

  • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit

   (2013)

   Utvikling av flerkulturelle praksiser gjennom aksjonsforskning og survey.

   PRAKUT-samling "Å sette spor";

   2013-06-13 - 2013-06-14.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk.

   Forskning om utdanning 2010, Hva vet vi om god praksis i barnehage og skole?;

   2010-11-08.

  • Dobson, Stephen; Søby, Kristin Elisabeth; Zachrisen, Berit

   (2010)

   Etiske og metodiske refleksjoner rundt bruk av video i forskning i barnehage og skole.

   Videoforskningsseminar;

   2010-02-15 - 2010-02-16.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Play in a multicultural kindergarten: The multicultural kindergarten in rural areas in Norway.

   20th EECERA Conference;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Aksjonsforskning.

   utenTitteltekst;

   2010-12-14.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Lek som en møteplass i barnehagen mellom barn med ulik etnisk bakgrunn.

   Phd- dager ved Universitetet i Stavanger;

   2010-10-06 - 2010-10-07.

  • Kristoffersen, Chamilla Strædet; Engen, Thor Ola; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Zachrisen, Berit

   (2009)

   Et prosjekt for en videreutvikling av førskolepedagogikken.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Volum 1.

   s.38-40.

  • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Kristoffersen, Chamilla Strædet

   (2008)

   Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk.

   Nasjonal barnehagekonferanse, Språk ¿ kommunikasjon ¿ identitet;

   2008-06-17 - 2008-06-18.

  • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola

   (2008)

   Presentasjon av prosjektet Barnehagen i rurale områder.

   Prosjektsamling, Praksis FOU, NFR.;

   2008-05-05 - 2008-05-06.

  • Zachrisen, Berit

   (2008)

   Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

   3. PhD seminar i Sandnes 6.-8. Sept 2008. Seminaret ble arrangert av Nasjonalt nettverk for barnehageforskning ved Norsk senter for barneforskning, med teknisk assistanse fra NTNU Samfunnsforsking.;

   2008-09-06 - 2008-09-08.

  • Zachrisen, Berit

   (2008)

   Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

   Nasjonal barnehagekonferanse om Språk-Kommunikasjon-Identitet. Arr av Fylkesmannen i Oslo og Akershus på oppdrag av Kunnskapsdepartementet;

   2008-06-17 - 2008-06-18.

  • Zachrisen, Berit

   (2008)

   Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

   Prosjektledersamling for PraksisFoU i Tønsberg 5. - 6. mai 2008;

   2008-05-05 - 2008-05-06.

  • Zachrisen, Berit

   (2007)

   Å lytte til barns fortellende tegninger.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 25.

   Hefte 4.

  • Zachrisen, Berit

   (2007)

   Videoobservasjon i barnehage og skole.

   utenTitteltekst;

   2007-09-24.

  • Zachrisen, Berit

   (2005)

   Children?s drawing activities as a form of symbolic play.

   EECERA 15th ANNUAL CONFERENCE;

   2005-08-31 - 2005-09-03.

  • Zachrisen, Berit

   (2005)

   Fra Pokémon til Digimon. En etisk analyse av to populære Tv-serier.

   Barnehagekonferanse Oppland og Hedmark;

   2005-10-27 - 2005-10-28.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola

   (2010)

   Multicultural kindergartens in rural areas in Norway.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway