Carl James Macrae

Professor II i resilience in healthcare og teoriutvikling

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner