Charlotte Obhrai

Førsteamanuensis

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-234
Publikasjoner