Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Laudal, Thomas; Marnburg, Einar

   (2014)

   Betydningen av etikk og samfunnsansvar for HRM. I: HMS, etikk og internasjonale perspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-45142-4.

   s.572-601.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Marnburg, Einar

   (2012)

   Current Research in Hospitality and Tourism.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1410-5.

  • Stene, Morten; Marnburg, Einar

   (2011)

   Forskning Trøndelag 2011.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2824-3.

  • Larsen, Svein; Øgaard, Torvald; Marnburg, Einar

   (2009)

   Working under the luxury gaze - Work experiences of crew members in an international 5 stars + cruise line.

   ISBN 978-82-91713-51-9.

  • Hallin, Carina Antonia; Marnburg, Einar

   (2002)

   En rapport om udvikling af lokalt tilpasset kompetencehævningsprogrammer.

  • Marnburg, Einar

   (2001)

   Den selvutviklende virksomhet. Idepilarer i lærende organisasjoner.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 8200453480.

  • Marnburg, Einar

   (1998)

   Nancy M. Dixon's organisatoriske læring : hovedpunkter med kommentarer.

   ISBN 82-7456-095-7.

   Hefte 44.

  • Marnburg, Einar

   (1997)

   Bedriftskonsultasjon : arbeidshefte.

   ISBN 82-518-3590-9.

  • Marnburg, Einar

   (1997)

   Etikk i næringslivet : en teoretisk og empirisk studie av individets, organisasjonens og utdanningens betydning for atferd i etiske konfliktsituasjoner.

   ISBN 82-471-0149-1.

   Hefte 1997:11:00.

  • Marnburg, Einar

   (1997)

   Bedriftskonsultasjon.

   ISBN 82-518-3589-5.

  • Gran, Steinar; Marnburg, Einar

   (1993)

   Entreprenørskap & bedriftsutvikling : et forprosjekt.

   Hefte 21.

 • Formidling
  • Larsen, Svein; Wolff, Katharina; Øgaard, Torvald; Doran, Rouven; Marnburg, Einar

   (2022)

   Social Comparison in Tourists.

   30th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-27 - 2022-09-29.

  • Larsen, Svein; Øgaard, Torvald; Marnburg, Einar

   (2022)

   Flere landturister, færre cruiseturister!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Marnburg, Einar

   (2018)

   Kinesiske turister i Norge.

  • Øgaard, Torvald; Troye, Sigurd Villads; Doran, Rouven; Larsen, Svein; Marnburg, Einar

   (2016)

   Multilevel analysis of hospitality and tourism.

   CAUTHE 2016;

   2016-02-08 - 2016-02-11.

  • Øgaard, Torvald; Doran, Rouven; Larsen, Svein; Marnburg, Einar

   (2015)

   Multilevel analysis in hospitality and tourism research: A didactic example.

   24th Nordic Symposium in Hospitality and Tourism Research;

   2015-10-01 - 2015-10-03.

  • Øgaard, Torvald; Gjerald, Olga; Larsen, Svein; Marnburg, Einar

   (2014)

   Employees’ organizational practice perceptions in the hospitality industry:.

   23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2014-10-01 - 2014-10-04.

  • Øgaard, Torvald; Gjerald, Olga; Larsen, Svein; Marnburg, Einar

   (2014)

   Value-based management of tourism- and hospitality organizations: Are perceptions of culture related to job outcomes?.

   23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2014-10-01 - 2014-10-04.

  • Marnburg, Einar; Larsen, Svein; Øgaard, Torvald

   (2011)

   Do cruise employees appreciate growth mindset supervisors? - Exploring the cruise line work environmen.

   EuroChrie Research Conferance ;

   2011-10-19 - 2011-10-22.

  • Marnburg, Einar; Eide, Dorthe

   (2011)

   Impacts of guide licensing systems.

   20th Nordic Symposium o Tourism and Hospitality Research;

   2011-09-23 - 2011-09-25.

  • Larsen, Svein; Øgaard, Torvald; Brun, Wibecke; Marnburg, Einar

   (2011)

   Cruise line passengers' expenditures.

   CAUTHE;

   2011-02-08 - 2011-02-11.

  • Marnburg, Einar

   (2011)

   Publiseringsseminar.

   Seminar;

   2011-03-14.

  • Marnburg, Einar

   (2011)

   Belutningrasjonaler.

   Gjesteforelesning;

   2011-11-25.

  • Marnburg, Einar

   (2010)

   HMS og ledelse.

   utenTitteltekst;

   2010-03-03.

  • Øgaard, Torvald; Larsen, Svein; Marnburg, Einar

   (2010)

   Culture perceptions and job outcomes in cruise lines: Are culture perceptions that important?.

   CAUTHE;

   2010-02-08 - 2010-02-12.

  • Marnburg, Einar

   (2010)

   Internasjonal publisering ? hvordan få det til?.

   utenTitteltekst;

   2010-10-20.

  • Marnburg, Einar; Larsen, Svein; Øgaard, Torvald

   (2010)

   Implicit theories of human nature ? concequences for service management in thee cruise industry.

   China-Norway Research Seminary on Tourism, Hospitality and Service Management;

   2010-11-20.

  • Larsen, Svein; Marnburg, Einar; Øgaard, Torvald

   (2010)

   Crew experiences and job commitment in the cruise industry.

   CAUTHE;

   2010-02-08 - 2010-02-12.

  • Marnburg, Einar

   (2010)

   Organisasjonslæring.

   utenTitteltekst;

   2010-09-08.

  • Marnburg, Einar

   (2010)

   Internasjonal publisering ? hvordan få det til?.

   utenTitteltekst;

   2010-11-03.

  • Marnburg, Einar

   (2010)

   Ledere og ledelse.

   utenTitteltekst;

   2010-11-03.

  • Larsen, Svein; Marnburg, Einar; Øgaard, Torvald

   (2010)

   Crew experiences and job commitment in the cruise industry.

   CAUTHE 2010;

   2010-02-08 - 2010-02-12.

  • Marnburg, Einar; Larsen, Svein; Svarva, Brynjar Ole; Øgaard, Torvald

   (2010)

   Do growth mindset supervisors create a better work environment? - Exploring the cruise line work environment.

   CAUTHE 2010;

   2010-02-08 - 2010-02-12.

  • Øgaard, Torvald; Larsen, Svein; Marnburg, Einar

   (2010)

   Culture perceptions and job outcomes in cruise lines: Are culture perceptions that important?.

   CAUTHE 2010;

   2010-02-08 - 2010-02-12.

  • Vasset, Frøydis; Marnburg, Einar; Furunes, Trude

   (2010)

   Employees' perceptions of justice in performance appraisals.

   Nursing management.

   ISSN 1354-5760.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.30-34.

  • Marnburg, Einar

   (2008)

   Editorial: Strategy in Hospitality Management.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   Volum 8.

   Hefte 3.

   s.189-194.

   DOI: 10.1080/15022250802532435

  • Hallin, Carina Antonia; Øgaard, Torvald; Marnburg, Einar

   (2007)

   Differences in confidence-accuracy calibration performance between employees and executives in the hotel industry.

   The 16th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2007-09-27 - 2007-09-30.

  • Marnburg, Einar

   (2006)

   Ledelsen av UiS.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Marnburg, Einar

   (2006)

   What reviewers look for - the art of criticize without killing the author.

   13th Nordic Tourism Symposium, pre-conference "How to review a journal manuscript";

   2006-10-19 - 2006-10-22.

  • Marnburg, Einar

   (2006)

   Leadership and the excellent manager: What new has the leadership research brought? How can hotel managers be transformational leaders that pursue innovations?.

   utenTitteltekst;

   2006-06-06 - 2006-06-07.

  • Marnburg, Einar

   (2006)

   Etikk i skjæringspunktet mellom veiledning og rekruttering.

   utenTitteltekst;

   2006-10-02.

  • Marnburg, Einar

   (2006)

   Knowledge management in the hospitality industry: Why is it a strategic force, what difficulties do the hospitality managers face?.

   Conferance of International Hospitality Management;

   2006-06-06 - 2006-06-07.

  • Marnburg, Einar

   (2006)

   Etisk dialog med ansatte og kunder.

  • Øgaard, Torvald; Gjerald, Olga; Marnburg, Einar; Mathisen, Gro Ellen; Larsen, Svein; Løvli, Kim H; Torstensen, Terje

   (2006)

   Travellers` choice of package tours: The role of (un)conscious information processing and decision making.

   The 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2006-10-19 - 2006-10-22.

  • Marnburg, Einar

   (2005)

   Etikk og verdiorientering.

   utenTitteltekst;

   2005-04-08.

  • Marnburg, Einar

   (2005)

   STUDENTS? CONCEPTUALIZATION OF MANAGERS? MORAL ORDEALS.

   CAUTHE;

   2005-02-02 - 2005-02-05.

  • Marnburg, Einar

   (2005)

   Risiko & organisasjonsomstilling: Om de mange veier som aldri fører til det forestilte Rom.

   Praktisk økonomi & finans.

   ISSN 1501-0074.

   Volum 4.

   Hefte 4.

   s.25-34.

  • Marnburg, Einar

   (2005)

   Etikk, profesjon og ledelse.

   utenTitteltekst;

   2005-03-23.

  • Hallin, Carina Antonia; Marnburg, Einar

   (2005)

   Front Personnel's Amazing Strategic Knowledge? Tracking a Curious Research Idea.

   Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE)2005. Sharing Tourism Knowledge;

   2005-02-01 - 2005-02-05.

  • Marnburg, Einar

   (2005)

   Etiske retningslinjer. Hvorfor virker de ikke?.

   utenTitteltekst;

   2005-11-23.

  • Marnburg, Einar

   (2005)

   Research at the Norwegian School of Hotel Management.

   utenTitteltekst;

   2005-05-26 - 2005-05-30.

  • Marnburg, Einar

   (2004)

   Framtidens ideelle leder. Slik unge kommende ledere ser det.

   Åpen fagdag, Høgskolen i Stavanger;

   2004-11-24.

  • Marnburg, Einar

   (2004)

   Den selvutviklende virksomhet.

   utenTitteltekst;

   2004-11-12.

  • Marnburg, Einar

   (2004)

   Hospitality and tourism students’ fear of moral difficult situations as future managers.

   13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2004-11-05 - 2004-11-07.

  • Marnburg, Einar

   (2004)

   Business ethics. A practical approach.

   utenTitteltekst;

   2004-04-30 - 2004-05-05.

  • Marnburg, Einar; Øgaard, Torvald; Larsen, Svein

   (2003)

   Unwrapping sides of the franchisee incentives: The effects of contractual status on self-efficacy, system commitment and system conformity.

   12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2003-10-04 - 2003-10-06.

  • Marnburg, Einar; Mykletun, Reidar J.

   (2002)

   Book review: Norman Douglas, Naigare Douglas and Ros Derett (eds.): Special interest tourism. John Wiley & Sons, Australia, Milton Australia, 2001. 473 pages. Book review: Norman Douglas, Naigare Douglas and Ros Derett (eds.): Special interest tourism. John Wiley & Sons, Australia, Milton Australia, 2001. 473 pages.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   s.79-81.

  • Marnburg, Einar

   (2002)

   Tilrettelegging for organisatorisk endring Åpen konferanse aarangert av AOF stavanger og AOF Trondheim.

   Bedriften som læringsarena;

   2002-10-11 - 2002-10-12.

  • Marnburg, Einar

   (2001)

   Etikk i praksis.

   utenTitteltekst;

   2001-10-10.

  • Marnburg, Einar

   (2001)

   Målstyring i Den Selvutviklende Virksomhet.

   Målstyring v/ Senter for drift og vedlikehold, Høgskolen i Stavanger;

   2001-06-15.

  • Marnburg, Einar

   (2001)

   Tacit strategic knowledge in service industries: Discussion of occurrence, conceptualization and methodological issues.

   Årskonferanse AIREP (Association of Research in Economic Psychology;

   2001-09-10 - 2001-09-13.

  • Marnburg, Einar

   (2001)

   Etisk resonnering i en næringslivsetisk kontekst.

   Etikk og arbeidsmiljø, v/ Rogalandsforskning;

   2001-02-22.

  • Marnburg, Einar; Jenssen, Dag; Steeves, Peter H.

   (2001)

   Ethical Reasoning and Attitude: A Discussion of Teaching Perspectives in Business Ethics.

   The Eight Annual International Conference Promoting Business Ethics, De Paul University, Institute for Business and Professi nal Ethics.;

   2001-10-26.

  • Saxi, Hans Petter; Eide, Dorthe; Rødvei, Per Harald; Marnburg, Einar; Marnburg, Einar

   (2000)

   Hvordan fungerer organisasjoner? - To introduksjoner på norsk.

   Nordiske organisasjonsstudier.

   ISSN 1501-8237.

   Hefte feb.00.

   s.107-115.

  • Eide, Dorthe; Marnburg, Einar; Marnburg, Einar; Saxi, Hans Petter; Rødvei, Per Harald

   (2000)

   Hvordan fungerer organisasjoner? : to introduksjoner på norsk.

   Nordiske organisasjonsstudier.

   ISSN 1501-8237.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.107-115.

  • Marnburg, Einar; Lockwood, Andrew

   (1999)

   The Behavioural Effects of Corporate Ethical Codes: Empirical Findings and Discussion.

   IAHMS/CHME/EuriCHRIE Conference;

  • Marnburg, Einar

   (1999)

   The Questionable Use of Moral Development Theory in Studies of Business Ethics: discussion and Empirical findings.

   utenTitteltekst;

  • Marnburg, Einar

   (1997)

   Fra idé til produkt. I: Bedriftskonsultasjon.

   ISBN 82-518-3589-5.

   s.323-353.

  • Marnburg, Einar

   (1997)

   Regnskapsføring og etikk : flere skriftlige retningslinjer hjelper ikke!.

   ?.

   Volum 17.

   Hefte 3.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway