Elsa Westergård

Ekstern tilknyttet UiS

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-358
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Westergård, Elsa

   (2023)

   Betydningen av kollektiv mestringstro i skolen. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.197-215.

  • Munthe, Elaine; Westergård, Elsa

   (2023)

   Parents', teachers', and students’ roles in parent-teacher conferences; a systematic review and meta-synthesis.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 136.

   DOI: 10.1016/j.tate.2023.104355

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Sammenhengen mellom skoleleders individuelle mestringstro læreres kollektive mestringstro og elevenes læringsutbytte. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

   s.183-198.

  • Havik, Trude; Westergård, Elsa

   (2019)

   Do Teachers Matter? Students’ Perceptions of Classroom Interactions and Student Engagement.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1577754

  • Westergård, Elsa; Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank

   (2018)

   A Preliminary Validity of the Classroom Assessment Scoring System in Norwegian Lower-Secondary Schools.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   s.1-19.

   DOI: 10.1080/00313831.2017.1415964

  • Westergård, Elsa

   (2018)

   En svale gir ingen sommer. Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid.. I: Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02944-3.

   s.183-195.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2017)

   Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling..

   Psykologi i kommunen (PIK).

   ISSN 1892-3364.

   Volum 52.

   Hefte 6.

   s.49-69.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering av "den utfordrende samtalen".. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.136-150.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Moving the Theory of Parental Cooperation and Innovation into Practice.

   International Journal about Parents in Education.

   ISSN 1973-3518.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.93-105.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Teacher Competencies and Parental Cooperation.

   International Journal about Parents in Education.

   ISSN 1973-3518.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.91-99.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Pers overgang fra barnehagen til skolen - et spørsmål om sårbare samarbeidsrelasjoner?. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.95-110.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Læreren i hjem - skole samarbeidet. I: Lærere i skolen som organisasjon.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 978-82-7634-883-5.

   s.157-181.

  • Westergård, Elsa

   (2011)

   Skolens møte med foreldrenes behov. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.34-50.

  • Westergård, Elsa; Galloway, David

   (2010)

   Partnership, participation and parental disillusionment in home-school contacts: a study in two schools in Norway.

   Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development.

   ISSN 0264-3944.

   Volum 28.

   Hefte 2.

   s.97-107.

   DOI: 10.1080/02643944.2010.481309

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Skole-hjem samarbeid. I: Trygge OSLO skole - godt læringsmiljø.

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Do Teachers Recognise Complaints from Parents, and If Not, Why Not?.

   Evaluation and Research in Education.

   ISSN 0950-0790.

   Volum 20.

   Hefte no.3.

  • Westergård, Elsa; Galloway, David Malcom

   (2004)

   Parental disillusionment with school prevalence and relationship with demographic variables, and phase, size and location of school.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 48.

   Hefte Vol. 48, no. 2.

   s.189-204.

 • Bøker og kapitler
  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Utvikling av ny kunnskap gjennom kollegaveiledning. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.43-51.

  • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Samarbeid mellom hjem og skole.

   ISBN 978-82-7578-048-3.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Parental disillusionment with school. Prevalence, correlates, development and prevention.

   ISBN 9788276444131.

   Hefte 103.

  • Westergård, Elsa; Ytre-Arne, Elin

   (2003)

   Elevrådets idehefte mot mobbing. Barnetrinnet.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8275780152.

  • Ytre-Arne, Elin; Westergård, Elsa

   (2003)

   Elevrådets idehefte mot mobbing. Ungdomstrinnet.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8275780160.

  • Westergård, Elsa

   (2000)

   Sytemrettet samarbeid melllom skole og PPT.

 • Formidling
  • Munthe, Elaine; Westergård, Elsa

   (2021)

   Parent-Teacher Conferences; Topics, roles and contexts. A metasynthesis.

   Nordic Educational Research Association (NERA);

   2021-10-03 - 2021-10-05.

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Fra master i utdanningsvitenskap til master i spesialpedagogikk.

   Temagruppmøte;

   2020-06-22.

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Lekser skal gi mestringsfølelse.

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Her har de uteskole hver onsdag. Barna lærer mer nå de er i bevegelse..

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Foreldresamarbeid for ressursteam i Bremanger kommune.

   Foredrag for ressursteam/-lærere i Bremanger kommune;

   2019-05-22 - .

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Utfordrende foreldresamarbeid .

   Planleggingsdag for lærere ved Finstad skole;

   2019-05-22 - .

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid.

   Ped 531 Innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk virksomhet v/UIA ;

   2019-09-10 - .

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Implementeringskvalitet. Har den betydning for vår utadrettede virksomhet?.

   Personalmøte;

   2019-09-19 - .

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Innovasjonsutfordringer ved overgang til Ny master i spesialpedagogikk 2010.

   Personalseminar ;

   2019-12-01 - .

  • Westergård, Elsa

   (2018)

   Mange føler de trenger opplæring for å være gode nok foreldre..

  • Westergård, Elsa; Havik, Trude

   (2018)

   Classroom interaction and student engagement at a student and classroom level.

   ICSEI 2018;

   2018-01-08 - 2018-01-12.

  • Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Measuring classroom interactions between Teachers and students in Norway.

   International Congress for School <effectiveness and Improvement (ICSEI);

   2017-01-07 - 2017-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms.

   Systematic observation in Educational Research;

   2017-09-26 - 2017-09-27.

  • Westergård, Elsa

   (2017)

   Støtte for læring på skolen og i hjemmet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis.

   Seminar Utdanningsdirektoratet, Hamar;

   2016-05-25.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2016)

   Still going strong-12 years after implementing the Respect program.

   ICSEI konferanse;

   2016-01-05 - 2016-01-10.

  • Westergård, Elsa

   (2016)

   Preliminary result of reliability and validity of CLASS-S.

   International workshop;

   2016-04-27 - 2016-04-28.

  • Westergård, Elsa

   (2016)

   Siste runde med videoobservasjoner i CIESL.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2016)

   Antologi om implementering.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2015)

   Ulike perspektiver på implementering. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.14-18.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Moving the theory into practice.

   ERNAPE conference;

   2015-08-26 - 2015-08-28.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Sosiale medier overtar idrettslagene..

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Kompetansepakke om implementering.

   Personalseminar København;

   2015-11-16 - 2015-11-18.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Klasseledelse og foreldresamarbeid.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Samarbeid med foresatte.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Forutsetninger for et godt lærer-foreldresamarbeid..

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Foreldre teller - om foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte.

   åpen fagdag;

   2014-09-28.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Hva er god veiledning?.

   veiledning av prosjektgruppe i SKU / UIU;

   2014-01-20.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Motivasjon og mestring.

   Skolebasert kompetanseutvikling UIU;

   2014-02-03.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   nettverksarbeid regionene sør og vest i UIU.

   regionsamling i ungdomstrinn i utvikling;

   2014-02-12.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Nettverksamling for kompetansemiljøer.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-09-24.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Erfaringsutveksling i kompetansenettverk. Trøndelag.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-09-25.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Barn i utfordringer - foreldresamarbeid.

   Barn i utfordringer - PPT Molde;

   2014-04-09.

  • Westergård, Elsa; Grini, Nina

   (2014)

   Den gode timen.

   Skolebasert kompetanseutvikling i UIU;

   2014-09-18.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Videreføring av utviklingsarbeid i skolen.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2014-11-19.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Føresetnadar for eit godt lærar-foreldre-samarbeid.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Jeg føler at jeg har våget å ta et stort skritt, og nå forventer jeg å bli en god klasseleder.

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Hvordan kan foreldre motivere for skolearbeid?.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Do teachers have sufficient competence in parental cooperation?.

   ERNAPE conference;

   2013-09-04 - 2013-09-06.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Foreldresamarbeid.

   faglig foreldrag;

   2013-02-04.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Problemorienterte samtaler.

   faglig foredrag;

   2013-02-06.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Overganger i opplæringssystemet.

   faglig foredrag;

   2013-08-15.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Innovasjonsprosesser.

   faglig foredrag;

   2013-10-03.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Sårbare barn - sårbare foreldre.

   Faglig foredrag;

   2013-11-05.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Klar, ferdig, gå? Del I.

   Ungdomstrinn i utvikling ;

   2013-09-09.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Klar, ferdig, gå? Del II.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2013-09-15.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Barriers to effective parent-teacher communication.

   Vitenskapelig konferanse ICSEI;

   2012-01-05 - 2012-01-08.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Slik sikrer du barnet ditt en myk skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Mobbeoffre blir ikke trodd.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Tidlig innsats.

   SAF konferansen Dignity / Verdigehet ;

   2012-10-24 - 2012-10-25.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Håndtering av krevende situasjoner i klasserommet har betydning for samarbeidet med foreldrene.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Overgang fra barnehage til barneskole og foreldresamarbeid.

  • Westergård, Elsa

   (2011)

   Foreldre er og usikre.

  • Westergård, Elsa

   (2011)

   Tips for en bra start.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   God skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldrene føler seg ikke ivaretatt.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldre mister motet i møtet med skolen.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldre føler seg ikke ivaretatt.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hjem skole samarbeid.

   utenTitteltekst;

   2010-11-24.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   God skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldresamarbeid.

   Åpen fagdag;

   2010-10-24.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   God skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldrene føler seg ikke ivaretatt.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldre mister motet i møtet med skolen.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hvordan etablere gode relasjoenr til foreldrene?.

   Sola konferansen;

   2010-04-13 - 2010-04-14.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hjem skole samarbeid.

   utenTitteltekst;

   2010-04-08.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldresamarbeid.

   utenTitteltekst;

   2010-12-09.

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hjem - barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetspråklige foreldre.

   utenTitteltekst;

   2010-09-17.

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the strategies the strategies that Promote Achievement. Nancy E. Hill og Diana F. Tyson. Duke University.

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Skolestart: Forbered barna nå.

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Foreldresamarbeid. Hvordan kan vi etablere gode relasjoner til foreldre?.

   åpen fagdag;

   2009-11-25.

  • Westergård, Elsa

   (2008)

   Foreldrenes rolle ved skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2008)

   Foreldrenes rolle ved skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Lærere og foreldre - effektive samarbeidspartnere?.

   Ansvar for læring;

   2007-09-27.

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Foreldrene må bry seg mer.

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Hjem - skole samarbeid.

   utenTitteltekst;

   2007-11-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon.

   veiledningsopplæring i Respekt;

   2007-04-18 - 2007-04-19.

  • Westergård, Elsa

   (2006)

   Gi barna en god skolestart.

  • Westergård, Elsa

   (2005)

   Teacher perceptions of complaints from parents.

   Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Environments;

   2005-08-23 - 2005-08-27.

  • Westergård, Elsa

   (2004)

   Parental Disillusionment with Schools.

   British Educational Research Assosiation (BERA) - Conference;

   2004-09-18.

  • Westergård, Elsa

   (2004)

   God samhandling mellom heim og skole Kva viser forskinga?.

   Kultur for samarbeid, Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen;

   2004-10-19.

  • Westergård, Elsa

   (2004)

   Godt samarbeid mellom hjem og skole.

   Kultur for samarbeid, Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen;

   2004-10-20.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Westergård, Elsa

   (2020)

   em modell om implementeringskvalitet.

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Fullan: innovasjonsprosessen.

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   en oversikt over tema 1.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway