Eric Christian Brun

Professor i produksjonsledelse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Publikasjoner