Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gundersen, Evy

   (2003)

   Søvn i intensivavdelingen - en kvalitativ studie med fokus på pasienters og sykepleieres erfaringer.

 • Formidling
  • Gundersen, Evy Margrethe

   (2018)

   Metodiske betraktninger ved å forske i eget felt.

   Nasjonalt lærernettverks møte, Master/ videreutdanning i intensivsykepleie;

   2018-05-22 - 2018-05-23.

  • Gundersen, Evy Margrethe

   (2018)

   Videreutdanning i intensivsykepleie - fra intern utdanning - til universitetsutdanning..

   Intensiv 50 år- faglig symposium;

   2018-11-08.

  • Gundersen, Evy Margrethe; Mykkeltveit, Ida Helene

   (2017)

   Studenters erfaring med nyopprettet masterstudie.

   Programområde livsfenomener og omsorg;

   2017-12-06.

  • Gundersen, Evy Margrethe

   (2014)

   Organisering av høyere utdanning i Norge.

   Lokal fagpolitisk konferanse;

   2014-10-13 - .

  • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre

   (2013)

   Veiledningskompetanse i intensiv; en viktig komponent i kvalitets- og rekrutteringsarbeid?.

   Nordisk kongress for intensiv- og anestesisykepleiere;

   2013-09-21.

  • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre

   (2013)

   Why volunteer as ”soldiers” in the battle of quality improvement.

   Europeisk kongress for intensivsykepleiere;

   2013-05-23 - 2013-05-26.

  • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre

   (2013)

   Bridging the gap between expectations and actual level of knowledge within supervision - a qualitative study of intensive care nurses’ perceived effect of supervision education.

   Europeisk kongress for intensivsykepleiere;

   2013-05-23 - 2013-05-26.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre

   (2012)

   The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences.

   Norsk Sykepleierforbunds 100 års jubileum;

   2012-09-24 - 2012-09-26.

  • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre; Bjørnå, Gunhild Bakkalia

   (2012)

   Why volunteer as soldiers in the battle of quality improvement - a qualitative study of student supervision in an intensive care unit.

   Sykepleierkongressen 2012;

   2012-09-25 - 2012-09-26.

  • Gundersen, Evy Margrethe

   (2011)

   Mastergradsutdanning i sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie.

   Nettverk for videreutdanninger i intensivsykepleie;

   2011-10-30 - 2011-11-01.

  • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre; Bjørnå, Gunhild Bakkalia

   (2011)

   Student supervision in ICU.

   The 4th EfCCNa & FSAIO Congress 2011, European Critical Care Nursing: Working together for a better tomorrow;

   2011-03-24 - 2011-03-26.

  • Gundersen, Evy

   (2005)

   The experience of sleep in the intensive care unit.

   2nd Congress of the Euroepean federation of Critical Care Nursing associations;

   2005-11-10 - 2005-11-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway