Fernando Mazuera Rico

Førsteamanuensis II i petroleumsgeologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Follow me
Publikasjoner