Finn Egil Tønnessen

Professor emeritus

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-410
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil

   (2021)

   Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205553743.

  • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

  • Solheim, Ragnar Gees; Engen, Liv; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen; Olofsson, Åke; Begnum, Anne Charlotte

   (2005)

   Leseferdighet på 2. og 7. trinn skoleåret 2003-2004 og oppsummering av resultatene for skoleårene 2001-2002, 2002-2003 og 2003-2004.

   Universitetet i Stavanger.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Culturally balanced assessment of reading (c-bar).

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdighet blant 10-åringer i Norge.

   ISBN 8276490298.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Hvorfor leser klasser så forskjellig? En sammenligning av de 20 klassene med de beste og de 20 klassene med de svakest.

   ISBN 8276490336.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen

   (2003)

   Leseferdighet i 7. klasse høsten 2002.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   PIRLS. En norsk kortversjon av den internasjonale rapporten om 10-åringers lesekunnskaper.

   ISBN 8276490301.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Hvem er de lesesvake?.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Leseferdighet, elevatferd og læringsmiljø.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Kartlegging av leseferdighet og lesevanser på 9. klassetrinn.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Troll i ord. En forstudie.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Er avkoding bevisst eller automatisk?.

  • Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Ragnar Gees

   (1998)

   Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2. klassetrinn.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Automaticity and awareness.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tønnessen, Finn Egil; Solheim, R.G

   (1997)

   Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2. klassetrinn.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Dyslexia: Challenges for future research.

  • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E.

   (1997)

   Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Statistikk-Stikkord.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Linjer i barns lesing.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Response and resistance in the treatment an training of dyslexics.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Syn og lesing.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Læring og lesing.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Explanation or understanding in dyslexia research?.

  • Jacobsen, Ø.; Haugen, O.H.; Helland, M.; Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Kartleggingsprosjektet Synsvaker og lesevansker.En Prosjektskisse.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1995)

   Leselyst og lesestoff.

  • Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil

   (1994)

   Kor godt les norske barn?.

  • Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Høien, Torleiv

   (1993)

   Norsk leseundervisning i internasjonalt lys.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1985)

   Human-etikk og kristendom : en kritisk analyse av Human-etisk forbund.

   Luther Forlag.

   ISBN 8253174292.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1983)

   Verdier og livssyn i skole og barnehage.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 8202099315.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1982)

   Livssynsorientering.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202099138.

 • Formidling
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2020)

   Sammenhenger mellom barns språklige og motoriske utvikling i barnehagealder.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2017)

   What exactly is dyslexia?.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2016)

   "Metakognisjon" – et overflødig begrep?.

   www.sprakløyper.no.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Hva er egentlig dysleksi?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Lærere og foreldre - ta språket tilbake!.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Trenger vi egentlig dysleksibegrepet?.

   Åpent foredrag;

   2015-09-09.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Hva er metakognisjon - og kan den brukes i undervisningen?.

   Åpent foredrag;

   2015-06-02.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Hermeneutikk og leseopplæring.

   Åpent foredrag;

   2015-09-22.

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Misbruk av hjerneforskning. Misbruk av hjerneforskning.
  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   The concept of skill as basis/paradigm for new reasearch on dyslexia.

   International workshop in Stavanger: "Leaning and Dyslexia";

   2015-10-05 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Trenger vi dysleksibegrepet?.

   Konferanse i "Språknett";

   2015-11-11 - .

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project.

   EECERA Annual Conference 2016;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Processes and Products in Reading and Writing.

   Production and Perception in Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives. Symposium in Honor of Sven Strömqvist;

   2014-11-21 - 2014-11-22.

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions.

   3rd Biennial EARLI SIG 5 Conference - Learning and Development in Early Childhood;

   2014-08-25 - 2014-08-27.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers.

   The 24th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference ;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Barns matematiske og motoriske utvikling.

   Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet;

   2014-11-05 - .

  • Heskestad, Stig; Tønnessen, Finn Egil

   (2012)

   Verdien av et menneske.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 7.

   s.862-863.

   DOI: 10.4045/tidsskr.11.1089

  • Iversen, Synnøve; Berg, Karin; Berg, Karin; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil

   (2007)

   Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers.

   DCD-VII Conference Developmental Coordination Disorder;

   2007-02-06 - 2007-02-09.

  • Berg, Karin; Berg, Karin; Iversen, Synnøve; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil

   (2007)

   Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers.

   World Physical Therapy. 15th International WCPT Congress;

   2007-06-02 - 2007-06-06.

  • Bertram, Raymond; Hyõnã, Jukka; Tønnessen, Finn Egil; Strõmqvist, Sven; Pekka, Niemi

   (2004)

   Compound elicitation in Finnish: The case of writing.

   45th Annual Meeting of the Psychonomic Society;

   2004-11-18 - 2004-11-21.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2004)

   Hvorfor leser klasser så forskjellig? (Del 2).

   ?.

   Hefte 02.apr.

   s.1-3.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2004)

   Hvorfor leser klasser så forskjellig? (Del 1).

   ?.

   Hefte 01.apr.

   s.4-5.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Flere universiteter?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Tønnessen, Finn Egil; Sandkuijl, Lodewijk; Lubs, Herbert; Tranebjærg, Lisbeth

   (2000)

   A genome-wide search for dyslexia loci in a large Norwegian family.

   American Society of Human Genetics;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Autoritet og frihet i oppdragelsen.

   utenTitteltekst;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Comments on 'Cognitive processes in text writing'.

   Cognitive processes in text writing;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Diagnosis is all in the chromosomes.

   ?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Fantasi på si?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Mer enn ord.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.12-12.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Dyslexia - some thorny issues.

   Reading, writing and language development in the school years;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   On predicting and preventing dyslexia.

   From Ripples to Waves;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   The future of literacy.

   11th European Conference on Reading;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Can computers resolve our reading problems?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Phonological and/or auditory deficits in dyslexia?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Is there a common cause behind hearing impairment and phonological deficits?.

  • Lubs, H.A.; Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, T.

   (1998)

   Genetics of dyslexia.

   Den Internasjonale dysleksikonferansen i Stavanger;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Dyslexics, computers and society.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Ulike menneskesyn.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte 2.

   s.57-68.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Lys på lesing.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 2.

   s.93-95.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1995)

   Explanation or understanding in dyslexia research?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1994)

   Subgrouping types of dyslexia.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1993)

   Does dyslexia run in families?.

  • Linnakylä, Pirjo; Mejding, Jan; Taube, Karin; Tønnessen, Finn Egil; Valgeirsdottir, Sigridur

   (1993)

   A comparative study of classroom environment and reading ability in the Nordic countries.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway