Finn Egil Tønnessen

Professor emeritus

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
OD B-2488
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Screening tests of reading: Time for a rethink?.

   Acta Didactica Norden (ADNO).

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/ADNO.8136

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2020)

   Relations between motor skills and language skills in toddlers and preschool-aged children.

   Journal for Research in Arts and Sports Education.

   ISSN 2535-2857.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.47-67.

   DOI: 10.23865/jased.v4.2417

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2018)

   Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age.

   European Journal of Special Needs Education.

   ISSN 0885-6257.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.118-133.

   DOI: 10.1080/08856257.2017.1306964

  • Giske, Rune; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Eikeland, Synnøve; Tønnessen, Finn Egil; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Toddlers' social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.362-374.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1431453

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   DOI: 10.5617/adno.6499

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2017)

   Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.72-88.

   DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062664

  • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Can we read letters? Reflections on Fundamental issues in Reading and Dyslexia Research..

   Brill|Sense.

   ISBN 9789462099562.

  • Bertram, Raymond; Tønnessen, Finn Egil; Strömqvist, Sven; Hyönä, Jukka; Niemi, Pekka Olavi

   (2015)

   Cascaded processing in written compound word production.

   Frontiers in Human Neuroscience.

   ISSN 1662-5161.

   Volum 9.

   s.1-10.

   DOI: 10.3389/fnhum.2015.00207

  • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseundervisning. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

   s.137-147.

  • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseferdighet. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

   s.115-136.

  • Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseflyt. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

   s.172-183.

  • Stray, Liv Larsen; Kristensen, Øistein; Lomeland, Martha; Skorstad, Mette; Stray, Torstein; Tønnessen, Finn Egil

   (2013)

   Motor regulation problems and pain in adults diagnosed with ADHD.

   Behavioral and Brain Functions.

   ISSN 1744-9081.

   Volum 9.

   DOI: 10.1186/1744-9081-9-18

  • Stray, Torstein; Stray, Liv Larsen; Tønnessen, Finn Egil

   (2012)

   Dat-Kon - et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 77.

   Hefte 6.

   s.40-56.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2012)

   Definitions and Explanations in Language, Reading and Dyslexia Research. I: Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research.

   IntechOpen.

   ISBN 978-953-307-865-6.

   s.207-218.

   DOI: 10.5772/32144

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2011)

   The ABC of Reading. Perspectives on the Alphabetical Principle.

   L1-Educational Studies in Language and Literature.

   ISSN 1567-6617.

   Volum 11.

   s.109-125.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2011)

   What are Skills? Some Fundamental Reflections.

   L1-Educational Studies in Language and Literature.

   ISSN 1567-6617.

   Volum 11.

   s.149-158.

  • Beneventi, Harald; Tønnessen, Finn Egil; Ersland, Lars; Hugdahl, Kenneth

   (2010)

   Executive working memory processes in dyslexia: Behavioral and fMRI evidence.

   Scandinavian Journal of Psychology.

   ISSN 0036-5564.

   Volum 51.

   Hefte 3.

   s.192-202.

   DOI: 10.1111/j.1467-9450.2010.00808.x

  • Beneventi, Harald; Tønnessen, Finn Egil; Ersland, Lars; Hugdahl, Kenneth

   (2010)

   Working memory deficit in dyslexia: behavioral adn fMRI evidence.

   International Journal of Neuroscience.

   ISSN 0020-7454.

   Volum 120.

   Hefte 1.

   s.51-59.

   DOI: 10.3109/00207450903275129

  • Tønnessen, Finn Egil; Høien-Tengesdal, Ingjerd

   (2010)

   The relationship between phonological skills and word decoding.

   Scandinavian Journal of Psychology.

   ISSN 0036-5564.

   DOI: 10.1111/j.1467-9450.2010.00856.x

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2010)

   The Status of the Concept of 'Phoneme' in Psycholinguistics.

   Journal of Psycholinguistic Research.

   ISSN 0090-6905.

   Volum 39.

   Hefte 5.

   s.429-442.

   DOI: 10.1007/s10936-010-9149-8

  • Stray, Liv Larsen; Stray, Torstein; Iversen, Synnøve; Ruud, Anne; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil

   (2009)

   The Motor Function Neurological Assessment (MFNU) as an indicator of motor function problems in boys with ADHD.

   Behavioral and Brain Functions.

   ISSN 1744-9081.

   Volum 5.

   DOI: 10.1186/1744-9081-5-22

  • Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil

   (2007)

   Gedächtnis, Computer und Leseprobleme. I: Literalität, Grundbildung oder Lesekomptenz?.

   Waxmann Verlag.

   s.100-109.

  • Iversen, Synnøve; Berg, Karin; Berg, Karin; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil

   (2005)

   Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers.

   Dyslexia.

   ISSN 1076-9242.

   Volum 11.

   Hefte 3.

   s.217-231.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Les dangers et possibilités de l'evaluation des compétences en lecture. I: M.N. Romdhane, J.E. Gombert & M. Belajouza (eds.)L'apprentissage de la lecture: perspective comparative interlangue.

  • Moe-Nilssen, Rolf; Helbostad, Jorun; Talcott, ukjent-for-m022160; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Balance and gait in dyslexic children.

   Experimental Brain Research.

   ISSN 0014-4819.

   Volum 150.

   s.237-244.

  • Talcott, Joel; ukjent-for-m022541, ukjent-for-m022541; van Ingelghem, M; Stein, John; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Impaired sensitivity to dynamic stimuli in poor readers of regular orthography.

   Brain and Language.

   ISSN 0093-934X.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2002)

   Reading in Norway . I: Reading Literacy in 14 Countries.

   ISBN 9963607217.

   s.213-232.

  • Tønnessen, Finn Egil; Skaug, Sigdis

   (2001)

   Auditory and linguistic abilities among children with phonological problems.

   ?.

   Volum 8.

   Hefte 3.

   s.358-367.

  • Roe, Astrid; Tønnessen, Finn Egil

   (2001)

   OECD tester 15-åringers leseforståelse - hvordan kan resultatene av slike undersøkelser tolkes og brukes?.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Volum 1.

   s.28-30.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Challenges for future research into dyslexia.

   Thalamus.

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.41-45.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Will information technology hurt literacy?. I: Literacy - Challenges for the new millenium.

   s.21-28.

  • Tønnessen, Finn Egil; Romdhane, M.N. et al.

   (2000)

   Les dangers et possibilités des testes de lecture. I: Psychologie cognitive et apprentissage de la lecture.

   s.1-10.

  • Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Austad, Ingolv

   (1999)

   Dyslexia: Advances in theory and practice.

   Kluwer Academic Publishers.

  • Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Lubs, Herbert; Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Austad, Ingolv

   (1999)

   Exclusion of linkage to 1p, 6p and Chromosome 15 in a large Norwegian family with dyslexia. I: Dyslexia:Advances in theory and practice.

   s.151-156.

  • Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Pedersen, Marit; Tranebjærg, Lisbeth; Lubs, Herbert

   (1999)

   A new gene (DYX3) for dyslexia is located on chromosome 2.

   Journal of Medical Genetics.

   ISSN 0022-2593.

   Volum 36.

  • Lundberg, Ingvar (red.); Tønnessen, Finn Egil (red.); Austad, Ingolv (red.)

   (1999)

   Dyslexia:Advances in Theory and Practice.

   Kluwer Academic Publishers.

   ISSN 792358376.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Finnes det et 'dysleksigen'?. I: SLF-info.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Awareness and automaticity. I: Dyslexia: Advances in theory and practice.

   s.91-100.

  • Tønnessen, Finn Egil; Niemi, Pekka; Porpodas, Costas; Hynd, George

   (1999)

   Reading disorders and their treatment in Europe. Editorial introduction to a special issue of Journal of Learning Disabilities.

   Journal of Learning Disabilities.

   ISSN 0022-2194.

  • Tønnessen, Finn Egil; Hynd, George

   (1999)

   Explanation and treatment of dyslexia. Options and limitations of the cognitive psychological approach.

   Journal of Learning Disabilities.

   ISSN 0022-2194.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Where literacy comes from.

   Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.

   ISSN 0048-0509.

   Volum 4.

   s.197-208.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reichelt, K.L.; Nødland, Magne; Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Biochemical abnormalities in six-year old children with problem behaviour.

   Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.

   ISSN 0048-0509.

   Volum 2.

   s.74-85.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Treating dyslexia and teaching reading.

   ?.

   Hefte 3.

   s.100-106.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Livets smerte.

   ?.

   Hefte 18.

   s.2642-2643.

  • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E.

   (1997)

   Den lille forskjellen. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?.

   s.141-149.

  • Tønnessen, Finn Egil; Linnakyl@æ, P.; T@ørm@ækangas, K.; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E.

   (1997)

   What's the difference between teaching reading in Finland and Norway?. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?.

   s.97-119.

  • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E.

   (1997)

   Når tallene tier. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?.

   s.151-155.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Can reading be taught?.

   ?.

   Hefte 30.

  • Tønnessen, Finn Egil; Magerøy, I.

   (1997)

   Oppdragelse for livet. I: Forankring og fornyelse.

   s.170-181.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Testerone and dyslexia.

   Pediatric Rehabilitation.

   ISSN 1363-8491.

   s.51-58.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   How can we best define "dyslexia"?.

   Dyslexia.

   ISSN 1076-9242.

   Volum 3.

   s.78-92.

  • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A; Tønnessen, F. E.

   (1997)

   Lesing for livet. I: Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?.

   s.123-139.

  • Tønnessen, Finn Egil; Kiossoglou-Adams, A.; Nakou, S.; Pantelakis, S.

   (1996)

   Issues of literacy. I: The child in the world of tomorrow.

   s.228-233.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   The IEA Study of Reading Literacy: Achievement and Instruction in Thirty-Two School Systems/Warwick B. Elley; Review.

   Scandinavian Journal of Psychology.

   ISSN 0036-5564.

   Volum 37.

   Hefte 2.

   s.226-227.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Funksjonell analfabetisme.

   Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.

   ISSN 0048-0509.

   Volum 3.

   s.90-96.

  • Tønnessen, Finn Egil; Kiossoglou-Adams, A.; Nakou, S.; Pantelakis, S.

   (1996)

   Issues of literacy. I: The child in the world of tomorrow: the next generation.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1995)

   Literacy in Norway.

   Journal of Adolescent & Adult Literacy.

   ISSN 1081-3004.

   Volum 39.

   Hefte 3.

   s.244-246.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1995)

   On defining 'dyslexia'.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 39.

   Hefte 2.

   s.139-156.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1994)

   Problems concerning observation and treatment of milder learning difficulties in schoolchildren.

   Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.

   ISSN 0048-0509.

   s.168-176.

  • Tønnessen, Finn Egil; Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar; Larsen, Jan Petter

   (1994)

   Immune disorders and dyslexia. A study of asthmatic children and their families.

   Reading and writing.

   ISSN 0922-4777.

   Volum 6.

   s.151-160.

  • Tønnessen, Finn Egil; Hagtvet, Bente E.; Hertzberg, Frøydis; Vannebo, Kjell I.

   (1994)

   Leseferdigheten i norsk grunnskole. I: Ferdigheter i fare? Om lesing og skriving i dagens samfunn.

   s.129-143.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1993)

   A world of difference: Editorial introduction to special issue on the IEA Reading Literacy Study.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 37.

   Hefte 1.

   s.3-14.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1993)

   Do schools make any differences? On the variety of reading abilities in the 3rd and 8th grade in Norway.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 37.

   Hefte 1.

   s.75-88.

  • Tønnessen, Finn Egil; Løkken, Arne; Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar

   (1993)

   Dyslexia, left-handedness and immune disorders.

   Archives of Neurology.

   ISSN 0003-9942.

   Volum 50.

   s.411-416.

 • Bøker og kapitler
  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil

   (2021)

   Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205553743.

  • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

  • Solheim, Ragnar Gees; Engen, Liv; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen; Olofsson, Åke; Begnum, Anne Charlotte

   (2005)

   Leseferdighet på 2. og 7. trinn skoleåret 2003-2004 og oppsummering av resultatene for skoleårene 2001-2002, 2002-2003 og 2003-2004.
  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Culturally balanced assessment of reading (c-bar).

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdighet blant 10-åringer i Norge.

   ISBN 8276490298.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Hvorfor leser klasser så forskjellig? En sammenligning av de 20 klassene med de beste og de 20 klassene med de svakest.

   ISBN 8276490336.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen

   (2003)

   Leseferdighet i 7. klasse høsten 2002.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   PIRLS. En norsk kortversjon av den internasjonale rapporten om 10-åringers lesekunnskaper.

   ISBN 8276490301.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2003)

   Hvem er de lesesvake?.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Leseferdighet, elevatferd og læringsmiljø.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Kartlegging av leseferdighet og lesevanser på 9. klassetrinn.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Troll i ord. En forstudie.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Er avkoding bevisst eller automatisk?.

  • Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Ragnar Gees

   (1998)

   Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2. klassetrinn.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Dyslexia: Challenges for future research.

  • Tønnessen, Finn Egil; Frost, J.; Sletmo, A.; Tønnessen, F. E.

   (1997)

   Skriften på veggen. Hva skjer med vår leseferdighet?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Statistikk-Stikkord.

  • Tønnessen, Finn Egil; Solheim, R.G

   (1997)

   Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på 2. klassetrinn.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Automaticity and awareness.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Syn og lesing.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Læring og lesing.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Explanation or understanding in dyslexia research?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Response and resistance in the treatment an training of dyslexics.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Linjer i barns lesing.

  • Jacobsen, Ø.; Haugen, O.H.; Helland, M.; Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Kartleggingsprosjektet Synsvaker og lesevansker.En Prosjektskisse.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1995)

   Leselyst og lesestoff.

  • Høien, Torleiv; Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil

   (1994)

   Kor godt les norske barn?.

  • Lundberg, Ingvar; Tønnessen, Finn Egil; Høien, Torleiv

   (1993)

   Norsk leseundervisning i internasjonalt lys.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1985)

   Human-etikk og kristendom : en kritisk analyse av Human-etisk forbund.

   Luther Forlag.

   ISBN 8253174292.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1983)

   Verdier og livssyn i skole og barnehage.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 8202099315.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1982)

   Livssynsorientering.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202099138.

 • Formidling
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2020)

   Sammenhenger mellom barns språklige og motoriske utvikling i barnehagealder.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2017)

   What exactly is dyslexia?.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2016)

   "Metakognisjon" – et overflødig begrep?.

   www.sprakløyper.no.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Hva er egentlig dysleksi?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Lærere og foreldre - ta språket tilbake!.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Trenger vi egentlig dysleksibegrepet?.

   Åpent foredrag;

   2015-09-09.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Hva er metakognisjon - og kan den brukes i undervisningen?.

   Åpent foredrag;

   2015-06-02.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Hermeneutikk og leseopplæring.

   Åpent foredrag;

   2015-09-22.

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Misbruk av hjerneforskning.
  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   The concept of skill as basis/paradigm for new reasearch on dyslexia.

   International workshop in Stavanger: "Leaning and Dyslexia";

   2015-10-05 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Trenger vi dysleksibegrepet?.

   Konferanse i "Språknett";

   2015-11-11 - .

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project.

   EECERA Annual Conference 2016;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Processes and Products in Reading and Writing.

   Production and Perception in Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives. Symposium in Honor of Sven Strömqvist;

   2014-11-21 - 2014-11-22.

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions.

   3rd Biennial EARLI SIG 5 Conference - Learning and Development in Early Childhood;

   2014-08-25 - 2014-08-27.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers.

   The 24th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference ;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Barns matematiske og motoriske utvikling.

   Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet;

   2014-11-05 - .

  • Heskestad, Stig; Tønnessen, Finn Egil

   (2012)

   Verdien av et menneske.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 7.

   s.862-863.

   DOI: 10.4045/tidsskr.11.1089

  • Iversen, Synnøve; Berg, Karin; Berg, Karin; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil

   (2007)

   Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers.

   DCD-VII Conference Developmental Coordination Disorder;

   2007-02-06 - 2007-02-09.

  • Berg, Karin; Berg, Karin; Iversen, Synnøve; Ellertsen, Bjørn; Tønnessen, Finn Egil; Tønnessen, Finn Egil

   (2007)

   Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers.

   World Physical Therapy. 15th International WCPT Congress;

   2007-06-02 - 2007-06-06.

  • Bertram, Raymond; Hyõnã, Jukka; Tønnessen, Finn Egil; Strõmqvist, Sven; Pekka, Niemi

   (2004)

   Compound elicitation in Finnish: The case of writing.

   45th Annual Meeting of the Psychonomic Society;

   2004-11-18 - 2004-11-21.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2004)

   Hvorfor leser klasser så forskjellig? (Del 2).

   ?.

   Hefte 02.apr.

   s.1-3.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil

   (2004)

   Hvorfor leser klasser så forskjellig? (Del 1).

   ?.

   Hefte 01.apr.

   s.4-5.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Flere universiteter?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Fagerheim, Toril; Raeymaekers, Peter; Tønnessen, Finn Egil; Sandkuijl, Lodewijk; Lubs, Herbert; Tranebjærg, Lisbeth

   (2000)

   A genome-wide search for dyslexia loci in a large Norwegian family.

   American Society of Human Genetics;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Autoritet og frihet i oppdragelsen.

   utenTitteltekst;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (2000)

   Comments on 'Cognitive processes in text writing'.

   Cognitive processes in text writing;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Diagnosis is all in the chromosomes.

   ?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Fantasi på si?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Mer enn ord.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.12-12.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   Dyslexia - some thorny issues.

   Reading, writing and language development in the school years;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   On predicting and preventing dyslexia.

   From Ripples to Waves;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1999)

   The future of literacy.

   11th European Conference on Reading;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Can computers resolve our reading problems?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Phonological and/or auditory deficits in dyslexia?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1998)

   Is there a common cause behind hearing impairment and phonological deficits?.

  • Lubs, H.A.; Tønnessen, Finn Egil; Fagerheim, T.

   (1998)

   Genetics of dyslexia.

   Den Internasjonale dysleksikonferansen i Stavanger;

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Ulike menneskesyn.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte 2.

   s.57-68.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1997)

   Dyslexics, computers and society.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1996)

   Lys på lesing.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 2.

   s.93-95.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1995)

   Explanation or understanding in dyslexia research?.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1994)

   Subgrouping types of dyslexia.

  • Tønnessen, Finn Egil

   (1993)

   Does dyslexia run in families?.

  • Linnakylä, Pirjo; Mejding, Jan; Taube, Karin; Tønnessen, Finn Egil; Valgeirsdottir, Sigridur

   (1993)

   A comparative study of classroom environment and reading ability in the Nordic countries.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway