Gunvald van Schaik

Stipendiat i norskdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-317

Bio

Jeg er stipendiat i norskdidaktikk, og forsker på elevproduksjon av podkast i skolen. Som en del av arbeidet med doktorgraden, skriver jeg om temaet på www.klarferdigundervis.com. Her kan du som lærer i skolen få inspirasjon og tips til hvordan du kan gjennomføre podkastundervisning i ditt klasserom.

Foruten å forske på podkast i skolen, driver jeg også podkastene Klar, ferdig, undervis! og MLEMAS.

 

 

Publikasjoner