Ine Westlye Fintland

Timelønnet førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2022)

   Arkivkilder - nøkler til dybdelæring.

   Norsk arkivforum.

   ISSN 0800-3106.

   Volum 28.

   s.89-117.

  • Fintland, Ine W; Thime, Torkel

   (2022)

   The archivist creating archival descriptions – author or notetaker?.

   Uppsala Rhetorical Studies (URS)/Studia Rhetorica Upsaliansia (SRU).

   ISSN 1102-9714.

   Volum 8.

   s.160-196.

  • Fintland, Ine W

   (2021)

   Arkiva er snublesteinar over levde liv.

   Årbok for Time historielag.

   ISSN 1894-4655.

   Volum Årbok 2021.

   s.150-163.

  • Fintland, Ine W

   (2020)

   Av papir blir det liv - Bruk av arkivkilder i undervisning.

   Norsk arkivforum.

   ISSN 0800-3106.

   Volum 26.

   s.45-82.

  • Fintland, Ine W; Østebø, Synnøve

   (2020)

   Av papir kan du atter oppstå - Arkivenes uhørte fortellinger om liv. I: Mikrohistorie.

   Museumsforlaget AS.

   ISBN 9788283050936.

   s.85-135.

  • Fintland, Ine W

   (2018)

   Gjenopplivingen i arkivet. Narrativ polyfoni som didaktisk tilnærming i historiefaget..

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 55.

   Hefte 3.

   s.264-278.

   DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2018-03-05

  • Fintland, Ine W

   (2018)

   Vennskapskunst og vennskapsspor. I: Kitty L. Kielland og Arne Garborg. Brevveksling 1885-1906..

   ISBN 0000000000.

   s.11-15.

  • Fintland, Ine W

   (2017)

   "en Archivarpost en af de faae Belønninger, en Stat har" – Arkivarrollen og arkivfaglig ledelse på 1800-tallet.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 54.

   Hefte 1.

   s.86-104.

   DOI: 10.1826I/ISSN.1894-3195-2017-01-06

  • Fintland, Ine W

   (2016)

   Archival Descriptions through the Looking Glass: Paratexts in Wonderland.

   The American Archivist.

   ISSN 0360-9081.

   Volum 79.

   Hefte 1.

   s.137-160.

   DOI: 10.17723/0360-9081.79.1.137

  • Fintland, Ine W; Braut, Geir Sverre

   (2015)

   Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid. . I: RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215024240.

   s.33-56.

  • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W

   (2015)

   Tilsyn og endring. I: RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215024240.

   s.302-307.

  • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W

   (2015)

   Fra Armod til overflod - En sosialmedisinsk kulturanalyse av Stavanger. I: Vi har problem vi må slutte å snakke om.

   ISBN 9788299654357.

   s.135-146.

  • Fintland, Ine W; Martin, Janet B.; Braut, Geir Sverre

   (2013)

   Living in a box, or a genie in a bottle?: archives as a backbone for corporate storytelling.

   Journal of Management and Strategy.

   ISSN 1923-3965.

   Volum 4.

   Hefte 3.

   s.9-15.

   DOI: 10.5430/jms.v4n3p9

  • Fintland, Ine W; Braut, Geir Sverre

   (2012)

   Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid. I: Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01883-6.

   s.31-53.

  • Fintland, Ine W

   (2007)

   Å setja ord på vennskap. Brevvekslinga mellom Kitty Kielland og Arne Garborg 1885-1891. I: 18.06.46. Festskrift til Sveinung Time på 61 -årsdagen.

   s.24-35.

  • Fintland, Ine W

   (2005)

   Det umoglege prosjektet: Å forstå det andre kjønnet eit ordskifte i eit brevbyte : Arne Garborg og Amalie Skram 1885-1890.

   Norsk Litterær Årbok.

   ISSN 0078-1266.

   s.87-107.

 • Bøker og kapitler
  • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W

   (2022)

   Vaksinasjon og vaksinevegring i 220 år. I: Time historielag årbok 2022.

   ISBN 978-82-999382-9-7.

   s.19-31.

  • Fintland, Ine W

   (2015)

   Norsk olje- og gassarkiv. En samlet beskrivelse av petroleumsvirksomheten. I: Norsk Oljemuseum Årbok 2014.

   ISBN 978-82-90402-61-2.

   s.61-72.

  • Fintland, Ine W

   (2011)

   Forfattarportrett i brevvekslingar. Arne Garborg, Hulda Garborg og Amalie Skram.. I: AG : "Med lykti i hand" : Garborg som diktar og tenkjar.

   Efrem Forlag.

   ISBN 978-82-92922-26-2.

   s.245-275.

 • Formidling
  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2022)

   Ondskapens banale innpakning.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Hefte 7. desember 2022.

   s.28-28.

  • Aune, Anne; Fintland, Ine W; Thime, Torkel

   (2020)

   Statsarkivet 50 år! Er det så viktig?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 128.

   Hefte 16. september 2020.

   s.26-26.

  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Narrativ polyfoni. Fortellingsutvikling som didaktisk strategi i historiefaget..

   Norske historiedager;

   2018-06-02 - .

  • Fintland, Ine W; Thime, Torkel

   (2017)

   The value of archives in times of transition. Images of the past – wishing well for the future..

   EOGAN-conference;

   2017-06-01 - .

  • Fintland, Ine W; Thime, Torkel

   (2017)

   Archival descriptions: the archivist as a notetaker or an author?.

   From Dust to Dawn. Archival Studies After the Archival Turn.;

   2017-11-15 - 2017-11-17.

  • Thime, Torkel; Fintland, Ine W

   (2017)

   "Of no importance" – constructing the archive..

   From Dust to Dawn. Archival Studies After the Archival Turn.;

   2017-11-15 - 2017-11-17.

  • Fintland, Ine W; Thime, Torkel

   (2016)

   Images of the past – imagination of the future. The potential and possible problems in combining private and public archival material..

   Private Interests or National Heritage? Corporate Archives and the Production of History in a Global Perspective.;

   2016-11-24 - .

  • Fintland, Ine W

   (2016)

   For å bygge andres identitet, må man kjenne sin egen.

   Stat og styring.

   ISSN 0803-0103.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.52-55.

  • Fintland, Ine W

   (2015)

   Arkivbeskrivelser som paratekst.

   Nordiske Arkivdage;

   2015-05-08 - .

  • Fintland, Ine W

   (2015)

   Arkivbeskrivelser. Arkivarens skapelsesfortellinger.

   Nordisk Arkivnyt.

   ISSN 0546-2851.

   Hefte 4.

   s.176-179.

  • Fintland, Ine W; Martin, Janet B.

   (2013)

   Living in a box or a genie in a bottle? Statoil celebrates its 40th anniversary..

   EOGAN-conference;

   2013-06-19 - 2013-06-21.

  • Fintland, Ine W; Thime, Torkel

   (2012)

   Metope – noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige.

   Arkivråd.

   ISSN 0518-6935.

   Hefte 3.

   s.11-16.

  • Fintland, Ine W

   (2012)

   Mapping electronic records – the basis for a solid records appraisal..

   EOGAN-conference;

   2012-05-23 - .

  • Braut, Geir Sverre; Fintland, Ine W

   (2011)

   "Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt." Integritetsvern i åpent tilgjengelig arkivmateriale.

   Arkiv, samhälle och forskning.

   ISSN 0349-0505.

   Hefte 2.

   s.22-32.

  • Fintland, Ine W

   (2011)

   What about electronic records?.

   EOGAN-conference;

   2011-05-25 - .

  • Fintland, Ine W

   (2008)

   Rekonstruksjon og reform med innslag av Brente Jords taktikk og pertinensprinsipp. En rapport fra Arkivverkets forskningsseminar, 5. november 2008..

   Nordisk Arkivnyt.

   ISSN 0546-2851.

   Hefte 4.

   s.210-212.

  • Fintland, Ine W

   (2001)

   Brevskrivaren Garborg.

   ?.

   Hefte 6.

  • Fintland, Ine W

   (2001)

   "Ja, du er en fandens fyr".

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 42.

   s.8-9.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway