Ingebret Fjelde

Professor i kjemi

NORCE
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
KE E-331
Publikasjoner