Ingvild Vatten

Førsteamanuensis II i allmennmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2475
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Augestad, Liv Berit; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2021)

   Physical activity, fitness, body-composition, and well-being among persons with visual impairment. I: Movement and Visual Impairment. Research across Disciplines..

   ISBN 9780367434397.

   s.131-144.

 • Formidling
  • Birkeland, Kåre Inge; Meling, Sondre V.; Alsnes, Ingvild Vatten; Svensson, Emelie; Gullestad, Lars; Jenssen, Trond

   (2023)

   Nye internasjonale anbefalingerfor type 2-diabetes – hva gjør vi i Norge?.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 143.

   Hefte 3.

   s.1-6.

   DOI: 10.4045/tidsskr.22.0672

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2023)

   Også allmennleger må få forske.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 143.

   Hefte 8.

   DOI: 10.4045/tidsskr.23.0336

  • Munkvik, Morten; Christersson, Lars Peter; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Vatten, Ingvild

   (2023)

   Pasienttilpasset basistilskudd kan true fastlegeordningen.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 143.

   Hefte 9.

   DOI: 10.4045/tidsskr.23.0345

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2022)

   Fastleger – sterke, men sårbare.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 142.

   Hefte 12.

   DOI: 10.4045/tidsskr.22.0512

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Hagland, Hanne Røland; Janssen, Emiel; Dyrstad, Sindre Mikal; Vatland, Nina; Munkvik, Morten

   (2022)

   The Cognita model: group and activity-based learning .

   AMEE Lyon2022;

   2022-08-28 - 2022-08-31.

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2022)

   How to ameliorate health inequity in general practice.

   Nordic Congress of General Practice;

   2022-06-21 - 2022-06-23.

  • Tangen, Marte Kvittum; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2022)

   Fastlegeordningen bidrar til å redusere sosial ulikhet i levealder.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Tangen, Marte Kvittum

   (2022)

   Velferdsstaten er din helseforsikring.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2022)

   General practitioners – strong but vulnerable.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   DOI: 10.4045/tidsskr.22.0512

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten; Ørn, Stein

   (2021)

   Hva er Bergen så redde for?.

   www.aftenbladet.no.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten; Ørn, Stein

   (2021)

   Ny giv for norsk legeutdanning.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   DOI: 10.4045/tidsskr.21.0287

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2021)

   Primærhelsetjenesten i knestående.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2021)

   Hvilket parti er villig til å satse på fastlegeordningen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2021)

   Historisk fastlegemangel: Ingen ledige pasientlister i Sandnes og få i Stavanger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alsnes, Ingvild Vatten

   (2021)

   Fortvilte fastleger sier nei til gjeninnføring av fraværs­grensen: – Meningsløs tidsbruk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Kjære samfunnsborger, nå er det tid for å vise ansvar!.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Kjære samfunnsborger del II – fastlegen er her for deg!.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Kjære samfunnsborger del III – hold ut i ventefasen!.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Brent barn skyr ilden – men hva om ilden er usynlig?.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Flere og bedre tall vil kunne hjelpe i kampen mot korona.

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2020)

   Fremtidens legeutdanning tilpasset morgendagens helsevesen.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Sagabråten, Ståle Onsgår

   (2020)

   Kommunal organisering av behandlingstilbud for covid-19-pasienter.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   DOI: 10.4045/tidsskr.20.0336

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   Universitet i Stavanger møter Norges behov for flere studieplasser i medisin.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   En medisinutdanning for framtiden.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten; Braut, Geir Sverre

   (2020)

   Helhetlig tankegang om medisinstudiet.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   Medisinutdanning i Stavanger vil være en milepæl for hele Helse-Norge.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Vatten, Lars; Munkvik, Morten

   (2020)

   Smittespredningen driver dødeligheten av covid-19.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Munkvik, Morten

   (2020)

   Norge er moden for et femte medisinsk fakultet.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Brekke, Mette; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2019)

   Hvordan blir fremtidens allmennmedisin?.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 139.

   Hefte 1.

   DOI: 10.4045/tidsskr.18.0796

  • Krokstad, Steinar; Hjørleifsson, Stefan; Riseth, Marte Ulvestad; Wardemann, Benedicte W.; Sundby, Harald; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2019)

   Fastlegegarantien.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 139.

   Hefte 12.

   DOI: 10.4045/tidsskr.19.0304

  • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten

   (2019)

   Står fastlegeordningen for fall?.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway