Janet Anderson

Professor II i Quality of Care for Older People

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner