Jennifer Joy Clark

Professor II i urban- og regional økonomisk utviklingsplanlegging

Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring