John Ingebrigtsen

Timelønnet pensjonist - vitenskapelig

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk