Hopp til hovedinnhold

Jorunn Thortveit

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-429
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hvalby, Mette Irene; Thortveit, Jorunn

   (2022)

   «Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv»: Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium.

   NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk

   ISSN 2535-3047.

   Volum 7.

   DOI: 10.15845/ntvp.v7i1.3465

  • Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Estetikk i skolen. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

   s.102-120.

  • Fadnes, Petter Frost; Thortveit, Jorunn

   (2016)

   Playrooms-Adhockery Strategies and the Utilization of Improvisational Tools.

   Studia Musicologica Norvegica

   ISSN 0332-5024.

   Volum 42.

   s.101-120.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2960-2016-01-07

  • Thortveit, Jorunn

   (2010)

   Forestillingen som pedagogisk praksis : musikkfaglige erfaringer fra prosjektet Kreativt OppvekstMiljø (KOM!). I: FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2565-5.

   s.269-280.

  • Thortveit, Jorunn

   (2009)

   Musikkpedagogen som musikalsk mester? Noen aspekter knyttet til lærerrollen. I: Musikk med leik. Leik med musikk.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01437-1.

   s.44-58.

 • Bøker og kapitler
  • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2016)

   "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Thortveit, Jorunn; Fadnes, Petter Frost

   (2011)

   Lekende struktur: Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid.

 • Formidling
  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

  • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Thortveit, Jorunn

   (2017)

   Lærerarbeid i fremtidens kulturskole.

  • Thortveit, Jorunn; Nevøy, Anne

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Thortveit, Jorunn

   (2015)

   Erfaringer med bruk av digitale responsverktøy.

  • Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2015)

   Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom.

  • Thortveit, Jorunn

   (2013)

   Aesthetic Approaches to Learning.

  • Thortveit, Jorunn; Kleppa, Kristin Bringaker

   (2012)

   Lærersamarbeid mellom kulturskole og grunnskole.

   Musikkultur

  • Thortveit, Jorunn

   (2012)

   Kulturskolelæreren i grunnskolen.

  • Thortveit, Jorunn; Fadnes, Petter Frost

   (2011)

   Promoting creative learning processes through musical improvisation - from a didactic and performance point of view.

  • Thortveit, Jorunn

   (2011)

   Musikalsk improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid.

  • Thortveit, Jorunn

   (2009)

   Kulturskolelærerens yrkesutøvelse i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø: Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt i musikkfaget (KOM! prosjektet).

  • Thortveit, Jorunn

   (2008)

   Kan DKS heve skolenes kompentanse i estetiske fag?.

  • Thortveit, Jorunn

   (2007)

   Utvikling av samarbeid og partnerskap i skolens musikkundervisning. Nye muligheter for kulturskoleleærerens yrkesutøvelse gjennom DKS som praksisarena.

  • Thortveit, Jorunn

   (2006)

   Musikk i pakkeløsning.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 7.

  • Thortveit, Jorunn

   (2006)

   Musikk i pakkeløsning.

   Arabesk

   ISSN 0809-0807.

   Hefte 2.

   s.44-45.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn

   (2005)

   Musikk og dans for beboere på sykehjem, -et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn

   (2005)

   Musikk og dans for beboere på sykehjem,- et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem.

  • Thortveit, Jorunn

   (2002)

   Stjerner og kometer : noen perspektiver på lærersamarbeid i grunnskole/kulturskole.

  • Thortveit, Jorunn

   (2002)

   Samarbeid-til nytte for hvem? Noen perspektiver på samarbeid mellom lærere i grunnskolen og kulturskolen.

   ?

   Volum 4.

   s.4-8.

  • Thortveit, Jorunn

   (2002)

   Samspill og samarbeid i musikklivet.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund; Bjelland, Else Karen Vikanes; Kulild, Marit; Høyland, Jorunn; Thortveit, Jorunn; Petterteig, Linda; Salomonsen, Ellen

   (2021)

   Lærar for ein dag (web).

  • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Kulild, Marit; Bjelland, Else Karen Vikanes; Høyland, Jorunn; Gram, Helene; Thortveit, Jorunn; Nilsen, Arne Thomas Lund; Løkken, Atle

   (2017)

   Lærar for ein dag.

  • Thortveit, Jorunn

   (2016)

   Fagintervju med Anne Jorunn Sjurseth. Relasjonsarbeid i klasserommet, Jorunn Thortveit . University of Stavanger on YouTube .

  • Thortveit, Jorunn; Hamsaas, Helge

   (2002)

   Eksotisk og heimekjært populærkonsert.

  • Eikaas, Harald; Thortveit, Jorunn

   (2001)

   Julekonsert.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway