Jorunn Thortveit

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HL K-123
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2016)

   "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Thortveit, Jorunn; Fadnes, Petter Frost

   (2011)

   Lekende struktur: Improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid.

 • Formidling
  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

   ECER2019 European Conference Educational Research;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

   FoU i Praksis;

   2018-10-24 - 2018-10-25.

  • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Rektormøtet;

   2017-01-04.

  • Thortveit, Jorunn

   (2017)

   Lærerarbeid i fremtidens kulturskole.

   Cutting Edge Kulturskole;

   2017-10-17 - 2017-10-18.

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Møte for styringsgruppa og skoleeiere i Jærskulen ;

   2016-11-09.

  • Thortveit, Jorunn; Nevøy, Anne

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Skoleledermøte;

   2016-12-05.

  • Thortveit, Jorunn

   (2015)

   Erfaringer med bruk av digitale responsverktøy.

   Seminar;

   2015-11-11 - .

  • Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2015)

   Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom.

   Seminar ;

   2015-03-03 - .

  • Thortveit, Jorunn

   (2013)

   Aesthetic Approaches to Learning.

   Comenius Regio project Improving Learning Quality (ILQ);

   2013-03-06 - 2013-03-08.

  • Thortveit, Jorunn

   (2012)

   Kulturskolelæreren i grunnskolen.

   Norsk nettverk for kulturskolereatert forskning;

   2012-02-09 - 2012-02-10.

  • Thortveit, Jorunn; Kleppa, Kristin Bringaker

   (2012)

   Lærersamarbeid mellom kulturskole og grunnskole.

   Musikkultur.

  • Thortveit, Jorunn

   (2011)

   Musikalsk improvisasjon som utgangspunkt for skolekonsert og didaktisk arbeid.

   PES Praktisk estetisk skapende læreprosesser;

   2011-05-04 - 2011-05-05.

  • Thortveit, Jorunn; Fadnes, Petter Frost

   (2011)

   Promoting creative learning processes through musical improvisation - from a didactic and performance point of view.

   RIME, the 7th International Research In Music Education Conference;

   2011-04-12 - 2011-04-16.

  • Thortveit, Jorunn

   (2009)

   Kulturskolelærerens yrkesutøvelse i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø: Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt i musikkfaget (KOM! prosjektet).

   FoU i praksis;

   2009-04-23 - 2009-04-24.

  • Thortveit, Jorunn

   (2008)

   Kan DKS heve skolenes kompentanse i estetiske fag?.

   Samspel 2008;

   2008-01-29 - 2008-01-31.

  • Thortveit, Jorunn

   (2007)

   Utvikling av samarbeid og partnerskap i skolens musikkundervisning. Nye muligheter for kulturskoleleærerens yrkesutøvelse gjennom DKS som praksisarena.

   fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning (nordisk konferanse);

   2007-05-14 - 2007-05-16.

  • Thortveit, Jorunn

   (2006)

   Musikk i pakkeløsning.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 7.

  • Thortveit, Jorunn

   (2006)

   Musikk i pakkeløsning.

   Arabesk.

   ISSN 0809-0807.

   Hefte 2.

   s.44-45.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn

   (2005)

   Musikk og dans for beboere på sykehjem, -et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem.

   Konferanse;

   2005-06-15 - 2005-06-17.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn

   (2005)

   Musikk og dans for beboere på sykehjem,- et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem.

   Kunst-Kultur-Helse, Inspirasjon-Mangfold-Samhandling.Nasjonal kongress arrangert av FFHS,HiB; Faglig forum og Bergen kommune;

   2005-06-15 - 2005-06-17.

  • Thortveit, Jorunn

   (2002)

   Stjerner og kometer : noen perspektiver på lærersamarbeid i grunnskole/kulturskole.

   Norsk Kulturskoleråd, avd. Møre og Romsdal;

   2002-04-19.

  • Thortveit, Jorunn

   (2002)

   Samspill og samarbeid i musikklivet.

   Kulturtorget for Rogaland;

   2002-11-15.

  • Thortveit, Jorunn

   (2002)

   Samarbeid-til nytte for hvem? Noen perspektiver på samarbeid mellom lærere i grunnskolen og kulturskolen.

   ?.

   Volum 4.

   s.4-8.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund; Bjelland, Else Karen Vikanes; Kulild, Marit; Høyland, Jorunn; Thortveit, Jorunn; Petterteig, Linda; Salomonsen, Ellen

   (2021)

   Lærar for ein dag (web).

  • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Kulild, Marit; Bjelland, Else Karen Vikanes; Høyland, Jorunn; Gram, Helene; Thortveit, Jorunn; Nilsen, Arne Thomas Lund; Løkken, Atle

   (2017)

   Lærar for ein dag.

  • Thortveit, Jorunn

   (2016)

   Fagintervju med Anne Jorunn Sjurseth. Relasjonsarbeid i klasserommet, Jorunn Thortveit . University of Stavanger on YouTube .

  • Thortveit, Jorunn; Hamsaas, Helge

   (2002)

   Eksotisk og heimekjært populærkonsert.

  • Eikaas, Harald; Thortveit, Jorunn

   (2001)

   Julekonsert.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway