Kåre Andreas Folkvord

Leder for samarbeid med utdanningssektoren/Universitetslektor i skoleutvikling

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
HL A-223
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Folkvord, Kåre Andreas

   (2017)

   Ledelse i skolebasert kompetanseutvikling. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

   s.77-93.

  • Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor; Berg, Grete Dalhaug

   (2017)

   Skolebasert kompetanseutvikling i UIU- Erfaringer fra et UH-perspektiv. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

   s.10-15.

  • Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor; Berg, Grete Dalhaug

   (2017)

   Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

  • Helgevold, Nina; Folkvord, Kåre Andreas

   (2016)

   Profesjonsutvikling i samspillet Utdanningsforbundet og Jærskulen. I: Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

   s.27-34.

 • Formidling
  • Folkvord, Kåre Andreas; Tharaldsen, Kjersti

   (2023)

   An Example of a Research-Practice Partnership in Education.

   European Conference on Educational Research;

   2023-08-21 - 2023-08-25.

  • Folkvord, Kåre Andreas

   (2023)

   Partnerskap - en arena for samskaping og kunnskapsutvikling?Forutsetninger og kritiske faktorer.

   UH-nettverk for EVU;

   2023-09-27.

  • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie

   (2020)

   School based competence Development in Rogaland;Initial results.

   ICSEI 2020;

   2020-01-06 - 2020-01-10.

  • Midthassel, Unni Vere; Folkvord, Kåre Andreas

   (2018)

   Rolleavklaring i partnerskap.

   Nettverkssamling DeKomp;

   2018-08-11 - 2018-08-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway