Kari Anita Brendskag

Universitetslektor II

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning