Karin Haaland

Universitetslektor II i ferdighetstrening og simulering

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner