Kathrine Hagalid Wold

Universitetslektor II i revisjon

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap