Hopp til hovedinnhold

Kirsti Tveitereid

Timelønnet pensjonist - vitenskapelig

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik; Tveitereid, Kirsti

   (2021)

   Inclusion of immigrant students in schools: the role of introductory classes and other segregated efforts.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1950222

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective. I: Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives.

   Springer Nature

   ISBN 9783030423025.

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Inkludering i barnehagens fellesskap : samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. En systematisk litteraturgjennomgang 2012 - 2017.

   Paideia

   ISSN 1904-9633.

   Hefte 16.

   s.33-45.

 • Bøker og kapitler
  • Tveitereid, Kirsti

   (2019)

   Sammenheng og kontinuitet. Samtaler om overganger i små barns liv.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-63069-0.

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720198.

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine

   (2017)

   Flyktningkompetent skole.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720051.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Læringsmiljøprosjektet 2013-2014. Rapport til Utdanningsdirektoratet fra veilederteamene i deltakende kommuner..

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer.

  • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Pedagogikkbokas møte med den praktiserende lærer. En sjangerstudie.

 • Formidling
  • Tveitereid, Kirsti

   (2019)

   Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Gode råd om å øke elevenes engasjement.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Inkludering er noe annet enn integrering.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Hele livet fullt av overganger.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Medborgerskap.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler. Om Læringsmiljøprosjektet,pulje 4..

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Refleksjonsoppgaver - Inkludering av nyankomne elever.Hva kan skolen og lærere i fellesskap gjøre for at nyankomne elever skal føle seg inkludert?.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Sammenheng - for barnets beste. 8 nasjonale sentre inviterer til konferanse..

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Materiell fra Læringsmiljøsenterets nettsider. Utforming av flyers. Til å bruke på stand ved konferanser. 1) Sammenheng for barnets beste, barnehagekonferansen Gardermoen og Bodø, januar og mars, Statpedkonferansen 2018,mars. Oslo..

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Skal du pynte klasserommet til jul?.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Hva er en flerkulturell barnehage? Bearbeidet nettartikkel basert på Fandrem, H. (2018). Forstå og gjøre seg forstått. Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Glaser, V., Størksen,I., Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Oslo, Fagbokforlaget. S. 269 – 293.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Medborgerskap-medvirkning. Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale..

  • Gusfre, Kari Stamland; Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Hvorfor går ikke mobbetallene ned? Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Presentasjon av innhold i boken Stemmer i mobbesaker (2018).

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Tveitereid, Kirsti

   (2018)

   Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. Skandinavisk forskning fra 2012 til 2017..

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Forstår du ungdomskulturen?.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Gutten og bukken [om den statlige spesialskolen på Lillegården, Eidanger og Dyre Vaas skulptur].

   Telemarksavisa

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Elever med fluktbakgrunn - Inkluderingsprosessen og psykisk helse.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage og skole- Mangfold og inkludering, noen psykososiale utfordringer.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Kulturkompetanse i barnehage og skole.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Flyktningbarna og deres familier i møte med barnehagen.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Å skrive klart om det komplekse..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine

   (2017)

   Minoritetselever - en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer..

  • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine

   (2017)

   Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer.

  • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine

   (2017)

   Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer.

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap .

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Første skoledag i Sulis.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Foreldrene kan involveres. Faglige ressurser i Læringsmiljøprosjektet..

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   En lærerstudents tanker om spranget fra teori til praksis..

   Læringsmiljøbloggen

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Livsmestring hos Astrid Lindgren. Gjesteblogger hos Språkløyper.no/Lesesenteret.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   PP-tjenesten og rollen som lokal skoleutvikler.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Pedagogikk som skriftlig formidling - hvordan nå den praktiserende læreren.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.84-91.

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder..

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Fortsett å framsnakke..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   The concept of inclusion in Norway today.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Hva er forskjellen på integrering og inkludering?.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Digital trivsel.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Pedagogikk som skrivekunst?.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Universitetet i Bergsbygda.

   Telemarksavisa

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Likestilling i barnehage og skole - er det et viktig tema idag?.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Kapittel 9A i Opplæringsloven foreslås endret..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Teori og praksis på ungdomstrinnet..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Mobbing - ikke aktuelt i barnehagen? Gjennomgang av relevant litteratur..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Nullutslippsskolen.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Lytter du for å forstå elevene? Bloggpost på LP-bloggen..

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Å lese for å dele - Klasseledelse og fagene.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Les om flukt i klassen.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Hva er god forskningsformidling? Om å skrive fagbøker om temaet mobbing – en samtale med Erling Roland. .

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Den mangfoldige skolen.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Well-being - et begrep med mange betydninger. Om to rapporter fra Helsedirektoratet..

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Bruk av faglitteratur i satsingen.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Magne Raundalen sier: Barnehage og skole må tenke omsorg!.

   Læringsmiljøbloggen

  • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Fredriksen, Torunn Helene

   (2014)

   Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger. Brosjyre.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Drømmelæreren finnes i LP-skolene.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Skikkelige ungdommer.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   «Det er ikke lov å snakke om elever i pauserommet».

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   PP-tjenesten som lokal barnehage- og skoleutvikler.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Muligheter i samarbeidet mellom PP-tjenesten og rektor.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Pedagogikk som relasjon. Om Gert Biestas bok Utdanningens vidunderlige risiko.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Hvordan kan vi støtte PPT?.

  • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Usynlig pedagogikk.

   Tekstualitet

   ISSN 1894-6119.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Uten PP-tjenesten ingen LP-implementering.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   "Sterke" og "svake" elever - har du brukt ordene?.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Skal du være venn med elevene dine på Facebook?.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Fjær i hatten for LP-modellen.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Tillit i relasjonen mellom foreldre og lærere.

   LP-modellens blogg

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Framtidas skole.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Det usynlige barnet.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Å være snill - verdsettes det i barnehage og skole?.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Fire om mobbing, læringsmiljø og fellesskap.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Den nye fastheten overfor barn og unge.

   Læringsmiljøbloggen

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Er SFO et læringsmiljø?.

   Hjem & skole

   ISSN 0801-082X.

   Hefte 2.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Motivasjon for bruk av litteratur oi Læringsmiljøprosjektet.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2014)

   Elevmangfoldet - hva er det?.

   LP-modellens blogg

  • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Haugestad, Anne Kristine

   (2013)

   Rom for læring.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Formidling fryder - om å la seg inspirere av kunnskapskilder. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.188-197.

  • Tinnesand, Torunn; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Skolekultur. Fagdag. LP-modellen.

  • Fredriksen, Torunn Helene; Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   LP-modellen – læringsmiljø og pedagogisk analyse.et nettsted fra Læringsmiljøsenteret for alle som arbeider med LP-modellen.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Språk for sorg.

   Vox publica

   ISSN 1504-5927.

  • Tveitereid, Kirsti; Vold, Elin Kragset; Fredriksen, Torunn Helene

   (2013)

   Rollup: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

  • Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Tror pedagogikkbokas forfatter at den skal leses av lærere?.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 6.

   s.36-37.

  • Fredriksen, Torunn Helene; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Læringsmiljø i skole og barnehageLæringsmiljøsenteret skriver om ny forskning og pedagogiske problemstillinger. En fagblogg.

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway