Kristin Finnesand

Konsulent

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV