Leif Selstad

Førsteamanuensis i reiseliv

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
EAL H-308
Publikasjoner