Marieke Gerdien Bruin

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-428
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Bruin, Marieke

   (2017)

   Parents' Experiences on Follow-up of Children's Language Learning after Cochlear Implantation.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-721-7.

  • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien

   (2010)

   Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: Læring, deltakelse og målopppnåelse. Foreløpig rapport fra delprosjekt 1 og 2.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik

   (2010)

   "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Alternativ opplæring med utvidet praksis - Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid og fremtid.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Tutlys, Vidmantas; Kaminskienė, Line; Tikkanen, Tarja Irene; Bruin, Marieke Gerdien; Sloka, Biruta; Ümarik, Meril

   (2023)

   Vocational Aspects of Empowering At-risk VET Students in the Baltic Countries and Norway for Employment and Lifelong Learning.

   The 5th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training;

   2023-05-25 - 2023-05-26.

  • Nybøe, Øystein; Bruin, Marieke Gerdien

   (2023)

   Shaping inclusive approaches in the classroom: an analysis of teachers’ and students’ accounts on valued qualities in teacher-student interactions .

   ERC 2023 - Emerging Researcher's Conference 2023;

   2023-08-21 - 2023-08-25.

  • Valjataga, Terje; Ümarik, Meril; Tutlys, Vidmantas; Moen, Vegard; Bruin, Marieke Gerdien; Sloka, Biruta

   (2023)

   Educational Learning Labs Interventions to Empower Young People at Risk for Social Exclusion in the Baltic Countries and Norway.

   European Conference of Educational Research (ECER);

   2023-08-22 - 2023-08-25.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Tutlys, Vidmantas; Meril, Umarik; Sloka, Biruta

   (2023)

   Supporting and Hindering Factors in Vocational Education and Training - A Cross-National Analysis of Young People’s Perspectives.

   European Conference of Educational Research (ECER);

   2023-08-22 - 2023-08-25.

  • Bruin, Marieke Gerdien

   (2023)

   Erfaringer fra barne- og ungdomsskolen, og videregående opplæring: Deltakelse og sosial rettferdighet for alle? 79 ungdommer i fare for sosial ekskludering forteller.

   Oppvekstkonferansen Statsforvalteren i Rogaland;

   2023-11-09.

  • Bruin, Marieke Gerdien

   (2023)

   "Det var da jeg følte meg anerkjent". 79 unge menneskers fortellinger om sine perspektiver, muligheter og begrensninger i yrkesopplæring i videregående opplæring.

   Å jobbe forebyggende for å hindre frafall i videregående skole: Søkelys på yrkesfag;

   2023-12-01.

  • Bruin, Marieke Gerdien

   (2023)

   The voice of vulnerable learners – relevant reference for empowerment?.

   Vocational Education and Training - Empowerment Opportunity for Vulnerable Youth?;

   2023-12-07.

  • Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   Increasing parents' responsibility for children's achievement in school: Good intentions - at what cost?.

   Nordic Educational Research Association NERA Conference;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Tutlys, Vidmantas; Tikkanen, Tarja Irene; Bruin, Marieke Gerdien; Sloka, Biruta; Loogma, Krista; Meril, Umarik

   (2022)

   Resiliency strategies of at-risk VET students in Norway and the Baltic States.

   ECER Plus 2022;

   2022-09-01 - 2022-09-10.

  • Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   EmpowerVET, en presentasjon av forskningsprosjektet "Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young people".

   Fellesmøte på fagskolen Stavanger Offshore Tekniske Fagskole;

   2022-05-02.

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   Revisiting Social Justice for Students Last in line: A Norwegian Perspective.

   ECER Plus 2022;

   2022-09-01 - 2022-09-10.

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   Revisiting Social Justice for Students Last in line: A Norwegian Perspective.

   Nordic Educational Research Association NERA Conference;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Waloszek, Barbara Malgorzata; Tikkanen, Tarja Irene; Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   Gaming and eSport in lower secondary schools.

   Nordic Educational Research Association NERA Conference;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Moen, Vegard; Ohna, Stein Erik Solbø; Tikkanen, Tarja Irene

   (2022)

   «That is when I felt acknowledged” – Young people’s narratives on their opportunities, prospects, and limitations in the context of Vocational Education and Training in upper secondary education.

   Nordic Educational Research Association NERA Conference;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Bruin, Marieke Gerdien

   (2021)

   En kulturskole for alle? Refleksjoner rundt formelle rettigheter og faktiske muligheter.

   Årskonferanse Norsk kulturskoleråd Rogaland;

   2021-11-04.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke Gerdien; Hillesøy, Siv; Kristoffersen, Ann-Elise; Eilertsen, Lill-Johanne

   (2019)

   Deltakelse i praksisfellesskap - barn med nedsatt hørsel.

   Norsk barnehageforskningskonferanse ;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

   ECER2019 European Conference Educational Research;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne

   (2019)

   Parent Pedagogicalisation: A Conceptual Exploration.

   ECER2019 European Conference Educational Research;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne

   (2019)

   A Conceptional Exploration of Parent Pedagogicalisation.

   Researching the Norwegian school system – perspectives on inclusion and exclusion;

   2019-09-17.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Educational Follow-up and the Risk of Parent Pedagogicalization.

   ECER2018 Bolzano, Italy;

   2018-08-03 - 2018-09-07.

  • Østbø, Hilde Moi; Bruin, Marieke

   (2018)

   Foreldre føler de ikke gjør nok for barna.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Educational parent support: Processes of pedagogicalisation and their possible consequences.

   INET/AERA2018 New York City;

   2018-04-13.

  • Bruin, Marieke

   (2018)

   Foreldrerollen i oppfølging etter CI – forelderen som lærer?.

   Fagdag Statped;

   2018-05-07.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

   FoU i Praksis;

   2018-10-24 - 2018-10-25.

  • Bruin, Marieke

   (2018)

   Foreldres erfaringer på oppfølging etter CI.

   Personalmøte CI-team på Rikshospitalet i Oslo;

   2018-03-21.

  • Bruin, Marieke

   (2018)

   Kjære foreldre.

   Hørselshemmede barns organisasjon.

  • Bruin, Marieke

   (2017)

   Foreldre-erfaringer på oppfølging etter CI – Foreldre som pedagoger?.

   Gjesteforelesning master i audiopedagogikk;

   2017-11-21.

  • Nyberg, Elin; Bruin, Marieke

   (2017)

   La foreldre være foreldre, ikke lærere.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Bruin, Marieke

   (2017)

   The family with a child with a cochlear implant as a ‘community of practice’: preconditions and implications.

   Prøveforelesning ;

   2017-09-14.

  • Bruin, Marieke

   (2016)

   "Det er noen som glemmer at for oss, så er det et liv." Foreldre-erfaringer på oppfølging etter CI.

   Nasjonal nettverkssamling Statped ;

   2016-03-31.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn

   (2016)

   Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?.

   Åpen fagdag - VGO;

   2016-11-15.

  • Bruin, Marieke

   (2015)

   Inclusive Education - A Norwegian Perspective.

   Comenius International Week, UCV Valéncia, Spain;

   2015-03-03.

  • Bruin, Marieke

   (2015)

   "Det er noen som glemmer at for oss, så er det et liv." Foreldreperspektiver på oppfølging etter cochleaimplantering.

   Masterutdanning i audiopedagogikk;

   2015-11-24.

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Listening to Parents’ Voices - On The Use of Narrative Analysis in Research on Follow-up after CI.

   22nd International Congress on the Education of the Deaf;

   2015-07-06 - 2015-07-09.

  • Bruin, Marieke

   (2014)

   Research on language development after cochlear implantation: Conceptualizations of learning and their messages to practitioners and parents.

   Teaching Deaf Learners;

   2014-03-19 - 2014-03-21.

  • Bruin, Marieke

   (2014)

   Exploring the discourse on communication modality.

   2nd International Congress on Family Centered Early Intervention on children who are deaf or hard of hearing FCEI 2014;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2013)

   Parental Accounts on Follow-up after Paediatric Cochlear Implantation Perspectives on Discourses on Communication Modality.

   ECER2013;

   2013-09-11 - 2013-09-13.

  • Bruin, Marieke

   (2013)

   Parental Accounts on Follow up after Paediatric Cochlear Implantation in Norway Perspectives on Discourses on Communication Modality.

   NNDR2013;

   2013-05-30 - 2013-05-31.

  • Bruin, Marieke

   (2013)

   Foreldre-erfaringer. Perspektiver på oppfølging etter CI.

   CI konferansen 2013;

   2013-11-18.

  • Bruin, Marieke

   (2013)

   Family Voices – A study of parental perspectives on follow-up after paediatric cochlear implantation.

   Fagdag Statped Vest;

   2013-06-18.

  • Bruin, Marieke

   (2013)

   Family Factors – Parental perspectives on follow-up after paediatric cochlear implantation.

   Faglig foredrag;

   2013-02-06.

  • Bruin, Marieke

   (2012)

   Look Who's Talking - Inclusive perspectives on follow-up after cochlear implantation.

   First Conference on Family-Centered Early Intervention for children who are deaf or hard of hearing (FCEI) 2012;

   2012-05-29 - 2012-06-01.

  • Bruin, Marieke

   (2012)

   Parental accounts on follow-up after paediatric cochlear implantation in Norway. Perspectives on discourse and learning.

   European Conference on Educational Research (ECER) 2012;

   2012-09-18 - 2012-09-21.

  • Bruin, Marieke

   (2012)

   Look Who's Talking! Parental accounts on follow-up after paediatric cochlear implantation in Norway. Perspectives on discourse and learning.

   NEFHO Doktorgradsforum;

   2012-11-02.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke

   (2011)

   Students in alternative courses involving increased workplace practice.

   Emerging Scholars Conference;

   2011-09-23 - 2011-09-24.

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   "I just need more time in order to learn": Students in alternative courses involving increased workplace practice - Their narratives on hopes and failures.

   European Conference on Educational Research ECER 2011;

   2011-09-12 - 2011-09-16.

  • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien

   (2010)

   Usynliggjøring av jenter.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway