Marius Ytterbø Dimmen

Universitetslærer II i ferdighetstrening og simulering

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi